Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 231 | Η μέση ετήσια απόδοση του Χαρτοφυλακίου του απόλυτου συστήματος

Η μέση ετήσια απόδοση του Χαρτοφυλακίου του απόλυτου συστήματος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η μέση ετήσια απόδοση του Χαρτοφυλακίου του απόλυτου συστήματος

Στο διάστημα από την τελευταία έκδοση του “Χ&Α” (14/7/2021) μέχρι και το κλείσιμο της ύλης του παρόντος τεύχους (10/8/2021), η απόδοση του Γενικού Δείκτη έφτασε στο +2,99%. Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του χαρτοφυλακίου του “απόλυτου συστήματος” έφτασε στο +3,69%. Είναι σαφές ότι, η υστέρηση των μετοχών ΑΛΦΑ και ΣΑΡ, που σημειώνεται σ’ αυτή τη φάση, σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, στερεί από το χαρτοφυλάκιό μας “πόντους” απόδοσης. Όμως, έτσι έχουν τα πράγματα σε ένα χαρτοφυλάκιο, ενώ είναι γνωστή η τακτική μας, να αποφεύγουμε να “κυνηγούμε” μία μετοχή που σημειώνει άνοδο σε μία βραχυχρόνια φάση, αφού ο προσανατολισμός μας είναι συγκεκριμένος (μακροχρόνιος), όπως συγκεκριμένη και απόλυτη είναι και η διαδικασία επιλογής μετοχών που βασίζεται, κυρίως, σε θεμελιώδη κριτήρια.

Από την αρχή του έτους, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο κατά 10,9%, ενώ το χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος” έχει άνοδο 12,5%.
Τέλος, από την έναρξη της λειτουργίας του χαρτοφυλακίου (26/2/2019), ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο κατά 30,63%, ενώ το χαρτοφυλάκιο κατά 72,06%. Τα στοιχεία της απόδοσης των χαρτοφυλακίων, δημοσιεύονται καθημερινά εδώ.

Στο παρόν τεύχος, θέλουμε να αρχίσουμε να εξετάζουμε και έναν ακόμη τρόπο μέτρησης της απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Αυτόν της “μέσης ετήσιας απόδοσης” (ή αλλιώς, της “ετησιοποιημένης” απόδοσης. Καθώς αυτός είναι ένας μακροχρόνιος δείκτης απόδοσης, δε μπορούσε να χρησιμοποιηθεί νωρίτερα. Όμως, καθώς πλέον το χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος” έχει μία ζωή 2,5 ετών, εκτιμούμε ότι μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιείται και να δημοσιεύεται.

Με το δείκτη της “μέσης ετήσιας απόδοσης”, μετρούμε τη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου, σε σχέση με το χρόνο της επένδυσης. Και το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να καταλήγουμε σε ένα ποσοστό, το οποίο “μεταφράζει” την απόδοση που πετύχαμε σε κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως πέραν του έτους) σε ετήσια βάση.
Για παράδειγμα, αν μία επένδυση, σε διάστημα 5 ετών, μας δώσει συνολική απόδοση 85%, ποιά είναι η “ετησιοποιημένη” ή η “μέση ετήσια απόδοσή” της; Αν εφαρμόσουμε το σχετικό τύπο, τότε προκύπτει ότι, η μέση ετήσια απόδοση της επένδυσης είναι 13,09%. Και όντως, αν πολλαπλασιάσουμε το 100 με το 1,1309 και αυτό που βρούμε το πολλαπλασιάσουμε πάλι με το 1,1309 και αυτό το κάνουμε συνολικά 5 φορές, τότε το νούμερο που προκύπτει είναι 185, δηλαδή κέρδος 85, ή 85%.

Ο τύπος που βρίσκουμε την ετησιοποιημένη απόδοση είναι  ( va+(i)) -1, όπου “ν” είναι το διάστημα της επένδυσης (σε έτη) και “i”, η συνολική απόδοση κατά το διάστημα αυτό. Αν αυτό θέλουμε να το επεξεργαστούμε σε ένα φύλλο excel (η πιο εύκολη μέθοδος), τότε αυτό γράφεται ως εξής (χρησιμοποιούμε τους αριθμούς από το παραπάνω αριθμητικό παράδειγμα):

Μέση ετήσια απόδοση = ((1+0,85)^(1/5)) -1. Το σύμβολο “^”, στα περισσότερα πληκτρολόγια βρίσκεται στην επάνω κλίμακα του αριθμού “6”.

Η μέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου του απόλυτου συστήματος, με βάση το διάστημα που λειτουργεί, υπολογίζεται σε 24,78%. Δηλαδή, ήταν σα να “τοκίζαμε” το αρχικό ποσό των € 10.000 με 24,78%, με ανατοκισμό, για διάστημα 2 ετών, 5 μηνών και 14 ημερών.

Η απόδοση αυτή δεν είναι σταθερή. Μεταβάλλεται κάθε μέρα, ανάλογα με την ημερήσια απόδοση που πετυχαίνουμε. Όμως, επειδή μετά από κάποιο διάστημα, η παράμετρος του χρόνου που ήδη έχει διαρκέσει η επένδυση, έχει μεγάλη βαρύτητα, οι μικρές ημερήσιες μεταβολές στην καθημερινή απόδοση, έχουν μικρή επίδραση στη συνολική μακροχρόνια. Έτσι, όπως θα δούμε και στο Διάγραμμα 1, μετά από κάποιο διάστημα, η διακύμανση της καμπύλης της “μέσης ετήσιας απόδοσης” είναι πολύ ήπια, εκτός βέβαια εάν, για μία ή περισσότερες μέρες, υπάρξει μία πολύ μεγάλη μεταβολή στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ

Στο Διάγραμμα εμφανίζουμε την καμπύλη που σχηματίζεται από τις ημερήσιες τιμές της “μέσης ετήσιας απόδοσης”, όπως αυτή υπολογίζεται κάθε μέρα, κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Ας το εξηγήσουμε:
Αρχικά, η απόδοση φαίνεται υψηλή, επειδή στην αρχή της λειτουργίας του χαρτοφυλακίου, πετύχαμε υψηλά κέρδη, σε μικρό χρονικό διάστημα (επαναλαμβάνουμε ότι, η μέση ετήσια απόδοση επηρεάζεται τόσο από την απόδοση, όσο και από το χρόνο ζωής της επένδυσης).
Παρατηρούμε ότι, το Φεβρουάριο του 2020, όταν το Χαρτοφυλάκιό μας υποχώρησε, λόγω της πανδημίας, η μέση ετήσια απόδοση σημείωσε ξαφνική πτώση. Στη συνέχεια, παρά το ότι το χαρτοφυλάκιο παραμένοντας εκτός αγοράς δεν είχε διακύμανση στην καθημερινή αποτίμησή του, η μέση ετήσια απόδοση υποχωρούσε, αφού αυξάνονταν ο χρόνος που βρισκόταν σε λειτουργία, χωρίς να μεταβάλλεται η αποτίμηση.
Παρατηρείται έντονη άνοδος το Νοέμβριο του 2020, όταν ξανατοποθετηθήκαμε πλήρως στην αγορά και πετύχαμε σημαντικά κέρδη σε μικρό χρονικό διάστημα.
Τέλος, παρατηρούμε ότι, κατά το τελευταίο 4μηνο, η καμπύλη της μέσης ετήσιας απόδοσης διακυμαίνεται ανάμεσα στο 20,0% και στο 30,0%. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ σημαντικό.

Μακροχρόνιος στόχος του Χαρτοφυλακίου του “απόλυτου συστήματος συναλλαγών”, είναι να πετύχει μέση ετήσια απόδοση, ανάμεσα στο 20% και στο 30%, μέσα σε διάστημα 15 ετών από τη λειτουργία του.
Αν ο στόχος αυτός σας φαίνεται χαμηλός, κάνετε λάθος. Μία απόδοση της τάξης του 20%, για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι κάτι σπάνιο, ακόμη και στους καλύτερους διαχειριστές του κόσμου, στις καλύτερες αγορές.

Προσπαθήστε να το σκεφτείτε. Είναι σα να τοκίζετε τα χρήματά σας προς 20% έως 30%, ανά έτος, για 15 χρόνια. Ο παρακάτω Πίνακας 1, εμφανίζει τρία σενάρια: α) Επίτευξη μέσης ετήσιας απόδοσης όπως η σημερινή, δηλαδή 24,78% σταθερά για όλο το διάστημα των 15 ετών. β) Επίτευξη απόδοσης 20,0% για το διάστημα των 15 ετών. γ) Επίτευξη απόδοσης 30,0% για το διάστημα των 15 ετών.


Σενάρια αποτελέσματος επένδυσης με συγκεκριμένη μέση ετήσια απόδοσης
(ποσού € 10.000)

Έτος Μέση Ετήσια Απόδοση Εξέλιξη ποσού Μέση Ετήσια Απόδοση Εξέλιξη ποσού Μέση Ετήσια Απόδοση Εξέλιξη ποσού

0
10.000,00
10.000,00
10.000,00

1 24,78% 12.477,80 20,00% 12.000,00 30,00% 13.000,00

2 24,78% 15.569,56 20,00% 14.400,00 30,00% 16.900,00

3 24,78% 19.427,39 20,00% 17.280,00 30,00% 21.970,00

4 24,78% 24.241,12 20,00% 20.736,00 30,00% 28.561,00

5 24,78% 30.247,60 20,00% 24.883,20 30,00% 37.129,30

6 24,78% 37.742,36 20,00% 29.859,84 30,00% 48.268,09

7 24,78% 47.094,18 20,00% 35.831,81 30,00% 62.748,52

8 24,78% 58.763,20 20,00% 42.998,17 30,00% 81.573,07

9 24,78% 73.323,58 20,00% 51.597,80 30,00% 106.044,99

10 24,78% 91.491,73 20,00% 61.917,36 30,00% 137.858,49

11 24,78% 114.161,59 20,00% 74.300,84 30,00% 179.216,04

12 24,78% 142.448,60 20,00% 89.161,00 30,00% 232.980,85

13 24,78% 177.744,58 20,00% 106.993,21 30,00% 302.875,11

14 24,78% 221.786,21 20,00% 128.391,85 30,00% 393.737,64

15 24,78% 276.740,50 20,00% 154.070,22 30,00% 511.858,93

Όπως βλέπουμε και από τον πίνακα, τα σενάρια αυτά οδηγούν στα παρακάτω αποτελέσματα συνολικής αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου, μετά από 15 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του, δηλαδή στις 26/2/2034 (η αρχική επένδυση στο Χαρτοφυλάκιο ήταν € 10.000): α) € 276.740,50, β) € 154.070,22 και γ) € 511.858,93.

Το “ζωντανό” παράδειγμα του Χαρτοφυλακίου του “απόλυτου συστήματος”, μας δείχνει τη δύναμη της μακροχρόνιας επένδυσης στο Χρηματιστήριο, μέσα από ένα “εύκολο” σύστημα, που δεν κάνει πολλές πράξεις και το οποίο δεν απαιτεί πολλές γνώσεις, παρά μόνο αραιή παρακολούθηση και -κυρίως- πειθαρχία στα “σήματά” του.

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text