Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Ανακοινώσεις για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Ανακοινώσεις για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ:  Ανακοινώσεις για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης.

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σήμερα, την δεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συνήλθαν σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αναβολής από τη συνεδρίαση της 10/09/2021, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Δυνάμει της από 10/09/2021 ομόφωνης απόφασης των μετόχων, καθήκοντα οριστικού Προέδρου αναλαμβάνει ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν και καθήκοντα οριστικής Γραμματέως αναλαμβάνει η κα Χρυσούλα Κοτοβού.

Θέμα 8ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Κατόπιν εισήγησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε συνδυασμό με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, προτείνεται η εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ

2. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι

3. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου

4. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου

5. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ,

6. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου

7. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ. κ. Νικολάου Κοντόπουλου και Γεώργιου Γκουζούλη ως ανεξάρτητων μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις άρχεται από 10/09/2021 και λήγει σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά από 5 έτη παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκλέγεται νέο διοικητικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.

2. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις

3. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου

4. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου

5. Κασπάρ Μπατανιάν του του Καραμπέτ,

6. Νικόλαος Κοντόπουλος, Ανεξάρτητο Μέλος

7. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μέλος, με ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα δύο τελευταία, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από 10/09/2021 και λήγει σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά από 5 έτη παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text