Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 233 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Βελτιωμένες επιδόσεις και επενδυτικό πρόγραμμα € 50 εκατομμυρίων

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Βελτιωμένες επιδόσεις και επενδυτικό πρόγραμμα € 50 εκατομμυρίων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Βελτιωμένες επιδόσεις και επενδυτικό πρόγραμμα € 50 εκατομμυρίων

 

 

 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Βελτιωμένες επιδόσεις και επενδυτικό πρόγραμμα € 50 εκατομμυρίων

 

 

Βελτιωμένες παρουσιάστηκαν οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών, κατά το α΄εξάμηνο του 2021. Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η άνοδος των μεγεθών προήλθε από τις στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις του Ομίλου και από τις βελτιωμένες επιδόσεις της Ελληνικής Οικονομίας σε σχέση με πέρσυ.

 

Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις, έφτασαν τα € 114,6 εκατ. και αποτέλεσαν το υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων α΄εξαμήνου τα τελευταία έξι χρόνια. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 24,9% έναντι 19,1% το α΄εξάμηνο του 2020.

Παρά την αύξηση των δαπανών λειτουργίας κατά 8,7% παρατηρείται ότι ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων αποτέλεσαν τοι 15,3% έναντι 17,8% το α΄εξάμηνο του 2020. Ιδιαίτερο θετικό στοιχείο είναι και η μείωση του των χρηματοοικονομικών εξόδων ως ποσοστό των πωλήσεων στα τελευταία έξι χρόνια. Το α΄εξάμηνο του 2016, το ποσοστό αυτό έφτανε το 5,1% ενώ στο α΄εξάμηνο του 2021 το ποσοστό φτάνει το 2,8%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν σε € 7,9 εκατ. έναντι ζημιών ύψους € 278 χιλιαδες το α΄εξάμηνο του 2020. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε το 6,8%.  Σε αυτό το σημείο να συμπληρώσουμε πως στο διάστημα των τελευταίων έξι ετών το καθαρό περιθώριο κέρδους έχει ανέλθει στο 8,5% το α΄εξάμηνο του 2018.

 

Παρόλα αυτά, η Εταιρία και ο Όμιλος εξακολουθούν να έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα υποχρεώσεων και ρευστότητας. Όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση, την 30/6/2021, ο Όμιλος και η Εταιρία, παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 68,7 εκατ. και € 80,6 εκατ. αντίστοιχα. Το σημαντικότερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας, ήτοι ποσό € 115,5 εκατ. και € 112.9 εκατ. αφορά δανειακές υποχρεώσεις καταβλητέες εντός των επόμενων 12 μηνών κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.

Η διοίκηση του Ομίλου υπέγραψε την 24/9/2021 νέα σύμβαση Κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, Ομολογιακού Δανείου, ποσού € 100,3 εκατ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

 

Η διοίκηση, θεωρεί πως το α’ εξάμηνο της τρέχουσα χρήσης επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές του Ομίλου τόσο για το σύνολο της  τρέχουσας χρήσης όσο και για τα επόμενα χρόνια. Τέλος, ο Ομιλος προχωράει συστηματικά το μακροπρόθεσμο επενδυτικό του πλάνο συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς καθώς και κτιριακές επεκτάσεις στα νοσοκομεία του Ομίλου. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, έχει ξεκινήσει η ανέγερση νέου συγκροτήματος γραφείων ιατρών, ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου καθώς και σχολής νοσηλευτικής.

 

Χρηματιστηριακά, από την αρχή του έτους μέχρι την 1/10/2021, σημειώνει απόδοση 17% έναντι 7,7% του Γενικού Δείκτη. Η μετοχή δεν πραγματοποιεί πολλές πράξεις μέσα στο έτος (μέσος όρος 37). Ο μέσος όγκος συναλλαγών φτάνει τα 4.636 τεμάχια από 19.559 το 2020 και η μέση αξία συναλλαγών φτάνει τα € 24.470 από € 7.219. Από την 31/12/2019, μέχρι σήμερα η μετοχή δεν κατέχεται από κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

 

Με βάση τα στοιχεία του α’ εξαμήνου, την ιστορική κατανομή του κύκλου εργασιών ανάμεσα στα δύο εξάμηνα του έτους, την αυξημένη ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών (ως αποτέλεσμα και της υστέρησης που είχε υπάρξει κατά το 2020), τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και την όλη χρηματοοικονομική διάρθρωση, εκτιμούμε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, για το σύνολο του 2021, θα φτάσει στα € 225 εκατομμύρια, ενώ τα κέρδη (μφ) θα κυμανθούν περί τα 12,5 εκατομμύρια. Τα μεγέθη αυτά, εάν επιτευχθούν θα είναι είναι τα υψηλότερα από το 2012 (για τις πωλήσεις) και τα υψηλότερα από το 2007 (για τα κέρδη) και δείχνουν τη σταδιακή ανάκαμψη του Ομίλου, μετά από τη γενικότερη υπερδεκαετή κρίση της οικονομίας..

 

Δείτε την οικονομική έκθεση εδώ και τον πίνακα οικονομικών μεγεθών εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text