Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 233 | Προβλέψεις αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών - χρήσης 2021 - (τμήμα 2)

Προβλέψεις αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών - χρήσης 2021 - (τμήμα 2)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Προβλέψεις αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών - χρήσης 2021 - (τμήμα 2)

(Το παρόν κείμενο είναι τμήμα της ειδικής δημοσίευσης του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2021 και συνιστά προδημοσίευση τμήματος της ύλης που συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Νο 233, του Οκτωβρίου 2021)

 

 

Οι προβλέψεις, αυτής της (2ης) ομάδας εισηγμένων εταιριών, παρατίθενται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες, για το λόγο ότι, υπάρχει ειδική αναφορά στις εταιρίες αυτές, σε άλλες σελίδες του περιοδικού (βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους, στο τέλος της σελίδας).

Δείτε το εισαγωγικό και επεξηγηματικό κείμενο του τμήματος για τις προβλέψεις, εδώ.

Δείτε, τα κείμενα των προβλέψεων, για άλλες εταιρίες, για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική αναφορά στο παρόν τεύχος (τμήμα 1), εδώ

Δείτε, συγκεντρωτικά, τις προβλέψεις αποτελεσμάτων εισηγμένων εταιριών, που έχουν διατυπωθεί από το ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ και το eurocapital.gr, εδώ.

 

Δείτε, συγκεντρωτικά, τις προβλέψεις αποτελεσμάτων για κάθε μια εισηγμένη εταιρία σε πίνακα excel, εδώ.

 

*****

CENER - Αναθεώρηση 1η (30/9/2021): Λαμβάνοντας ως βάση τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2021, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των έργων της εταιρίας στον τομέα των καλωδίων και τη σταδιακή ανάκαμψη στον τομέα των σωλήνων, εκτιμούμε ότι, στον κλάδο των καλωδίων οι πωλήσεις θα φτάσουν στα € 810 εκατομμύρια και τα κέρδη του τομέα στα € 31 εκατομμύρια, ενώ στον κλάδο των σωλήνων, οι πωλήσεις θα φτάσουν στα € 228 εκατομμύρια, ενώ η κερδοφορία θα είναι μηδενική ή οριακά θετική. Συνεπώς, για το σύνολο του Ομίλου, εκτιμούμε πωλήσεις € 1.050 εκατομμύρια και κέρδη (μφ) 31,0 εκατομμύρια.

Παράλληλα, για να γνωρίζουμε τα “κρίσιμα” στοιχεία που κρίνουν μεγάλο τμήμα των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να παρακολουθούμε την παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, η οποία σημείωσε για πρώτη φορά πτώση (1,4%) μετά από τον Αύγουστο του 2020, εδώ.

 

 

 

ΑΛΜΥ - Αναθεώρηση 1η (20/9/2021): Θετική αναθεώρηση. Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά το α' εξάμηνο, σε συνδυασμό με την α) αύξηση του περιθωρίου κέρδους, β) μείωση των δαπανών λειτουργίας, γ) περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, οδηγούν σε πρόβλεψη για επίτευξη πωλήσεων τουλάχιστον € 295 εκατομμυρίων για το σύνολο της χρήσης και καθαρά κέρδη, τουλάχιστον € 18,5 εκατομμυρίων.

 

ΑΣΚΟ - Αρχική (28/9/2021): Η επαναφορά της αγοράς (και της εταιρίας) σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας κατά το β' εξάμηνο του 2021, θα επιτρέψει τουλάχιστον την επανάληψη των πωλήσεων του β' εξαμήνου του 2020. Παράλληλα, η εταιρία θα ευνοηθεί από την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, τη βελτίωση των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων. Εκτιμούμε πωλήσεις ύψους € 19,5 εκατομμυρίων και κέρδη (μφ) € 2,2 εκατομμύρια. Δεν αποκλείουμε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών μας.

 

 

 

ΑΡΑΙΓ - Αρχική (24/9/2021): Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη εταιρία είναι, ακόμη, αρκετά επισφαλής, αφού εξαρτάται από την εξέλιξη των υγειονομικών συνθηκών και των περιορισμών. Με βάση τα μεγέθη του α’ εξαμήνου, την εξέλιξη της μεταφορικού έργου, έως και τον Αύγουστο, την εκτίμηση της διοίκησης ότι το γ’ θα είναι κερδοφόρο, εκτιμούμε ότι, για το σύνολο του 2021, οι συνολικές πωλήσεις θα φτάσουν τα € 660 εκατομμύρια, ενώ θα εμφανιστούν και πάλι ζημιές, που θα φτάσουν στα € 70 εκατομμύρια.

 

ΒΙΟ - Αρχική (26/9/2021): Για το σύνολο του 2021 και με βάση τις εκτιμήσεις που έχουμε κάνει για τις θυγατρικές του Ομίλου, εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις θα φτάσουν τα € 5,0 δισεκατομμύρια (οι προβλέψεις για τις εισηγμένες υπολογίζονται σε: ΕΛΧΑ: € 2.700 εκατ., CENER: € 955 εκατ., ΣΙΔΜΑ € 205,0 εκατ.) και τα κέρδη θα φτάσουν τα € 195 εκατ. ( οι προβλέψεις για τις εισηγμένες έχουν: ΕΛΧΑ: 120,0 εκατ., CENER: € 27,7 εκατ., ΣΙΔΜΑ € 33,0 εκατ.). Σημειώνουμε ότι, οι πωλήσεις των τριών εισηγμένων θυγατρικών του Ομίλου, κατά το α’ εξάμηνο του 2021, συνιστούν το 77,8% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου.

 

 

 

ΔΕΗ - Αρχική (24/9/2021): Θα υπάρξει μείωση των πωλήσεων (και του μεριδίου αγοράς) σε σχέση με το σύνολο του 2020. Προβλέπουμε συνολικές πωλήσεις σε € 4.450 εκατομμύρια. Εκτιμούμε ότι το μικτό περιθώριο κέρδους θα μειωθεί περαιτέρω (ήδη, κατά το α' εξάμηνο μειώθηκε σε 31,0% από 36,54%, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων. Παράλληλα, οι δαπάνες λειτουργίας θα παραμείνουν υψηλές, ως ποσοστό επί των πωλήσεων (κοντά στο 29,0%, ενώ θα υπάρξει ελαφρά μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Με βάση τα γνωστά και δημοσιευμένα στοιχεία, προβλέπουμε ζημιές που θα κυμανθούν μεταξύ € 200 έως € 250 εκατομμύρια. Στο ποσό αυτό, δεν υπολογίζουμε το κέρδος που θα προκύψει από την πώληση της ΔΕΔΔΗΕ, αφού δεν είναι γνωστό πότε θα ολοκληρωθεί η πώληση.

 

ΕΛΣΤΡ - Αναθεώρηση 1η (30/9/2021): Αναθεωρούμε ανοδικά τις εκτιμήσεις μας για τα μεγέθη του έτους 2021, λόγω της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, τα οποία ήταν σημαντικά καλύτερα, από την ήδη θετική πρόβλεψη που είχαμε εκφράσει στο παρελθόν. Η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό μικτό περιθώριο κέρδους, μας οδηγεί σε εκτίμηση πωλήσεων € 140,0 (από € 113,5 εκατ.) και κέρδη (μφ) σε € 16,0 εκατ. (από € 2,5 εκατ.), με δεδομένο ότι δεν αναμένουμε τόσο υψηλό μικτό περιθώριο κατά το β’ εξάμηνο.

 

 

 

ΕΛΧΑ - Αναθεώρηση (24/9/2021):  Με βάση τα μεγέθη του α' εξαμήνου, τις εκτιμήσεις της διοίκησης για την εξέλιξη της ζήτησης και της παρακολούθησης της πορείας του χαλκού και αλουμινίου, αναθεωρούμε ανοδικά τις προηγούμενες προβλέψεις μας, σε Πωλήσεις: € 2.700 εκατομμύρια και Κέρδη (μφ) σε € 120 εκατομμύρια. Σημειώνουμε ότι, το μέγεθος των κερδών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη διακύμανση των τιμών των μετάλλων.

 

ΕΠΣΙΛ - Αναθεώρηση 1η (30/9/2021): Με βάση: α) τα οικονομικά μεγέθη του α' εξαμήνου, β) την ολική ενοποίηση της Epsilon Singular Logic, β) την πλήρη εξαγορά και ενοποίηση της Data Communication και κυρίως δ) την επιθετική στρατηγική εξαγορών και ανάπτυξης της εταιρίας, αναθεωρούμε την αρχική -και ήδη ξεπερασμένη όσον αφορά στα κέρδη- πρόβλεψή μας και εκτιμούμε εμφάνιση πωλήσεων, τουλάχιστον € 47 εκατομμυρίων και κερδών (μφ) € 8,5 εκατομμυρίων. Παράλληλα εκτιμούμε ότι τα μεγέθη του 2022, θα είναι σημαντικά βελτιωμένα, ενώ προς το παρόν δεν είναι ευδιάκριτα τα σημεία "ωρίμανσης" των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου και εισόδου τους σε φάση σταθεροποίησης. Αυτό, ενδεχομένως, θα μπορούσε να συμβεί μετά από παρέλευση 3 ετών.

 

ΚΑΜΠ - Αρχική (30/9/2021): Με βάση τα στοιχεία των αποτελεσμάτων του α' εξαμήνου, τα αναφερόμενα ποσοστά κάλυψης των ακινήτων, την παραδοχή της διοίκησης ότι, η επίδραση από την αναγκαστική (λόγω νόμου) μείωση των μισθωμάτων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έφτασε στα € 1,2 εκατομμύρια και καθώς, η εταιρία, δεν έχει έσοδα από άλλες πηγές, για το σύνολο του 2021, εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις θα φτάσουν στα € 6,4 εκατομμύρια, ενώ μπορεί να υπάρξει μία οριακή κερδοφορία στα επίπεδα των € 120 χιλιάδων.

 

 

 

ΚΡΙ - Αναθεώρηση 1η (25/9/2021): Με βάση τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου (εδώ) αλλά και τις επισημάνσεις της διοίκησης, θα προχωρήσουμε σε αναθεώρηση της εκτίμησή μας, για τα μεγέθη του συνόλου του έτους. Έτσι, μειώνουμε την εκτίμησή μας για τις πωλήσεις, από € 140 εκατ. σε € 137 εκατ. και για τα καθαρά κέρδη, από € 20,5 εκατ., σε € 16,7 εκατομμύρια. Σημειώνουμε ότι, πρόκειται για την πρώτη πτωτική αναθεώρηση, στα περισσότερα από 3 χρόνια, μετά την επανέκδοση του περιοδικού μας.

 

ΛΑΜΔΑ - Αρχική (30/9/2021): Εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις θα φτάσουν στα € 70 εκατομμύρια και οι -προ αποτιμήσεων του Ελληνικού- ζημιές στα € 25 εκατομμύρια. Αν υπολογιστεί και η μέχρι σήμερα “αποτιμηθείσα υπεραξία” της επένδυσης στο Ελληνικό, τότε η εταιρία θα εμφανίσει κέρδη γύρω στα € 230 εκατομμύρια. Σημειώνουμε ότι δε μπορούμε να γνωρίζουμε αν και πότε η εταιρία θα προκαλέσει μία νέα αποτίμηση της επένδυσής της στο Ελληνικό, κάτι που, λόγω μεγέθους, θα επηρεάσει τα αποτελέσματα.

 

 

 

ΜΠΕΛΑ - Αρχική (30/6/2021): Παρά τις δυσμενείς συνθήκες των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, αλλά και των προβλημάτων εφοδιασμού, η εταιρία κατορθώνει να πετυχαίνει ικανοποιητική αύξηση των πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους. Με βάση τις εξελίξεις σε κάθε αγορά που δραστηροποιείται και τα οικονομικά μεγέθη του α' εξαμήνου, αλλά και την πολιτική δραστηριοποίησης της εταιρίας, για το σύνολο του 2021, εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις θα ανέλθουν σε € 780 εκατομμύρια και τα κέρδη (μφ) σε € 172 εκατομμύρια.

 

ΝΙΚΑΣ - Αρχική (29/9/2021): Η εταιρία βρίσκεται σε μια φάση βελτίωσης των μεγεθών της. Για το σύνολο του 2021 θα φτάσουν € 60 εκατ. και τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν στα € 650 χιλιάδες. Βεβαίως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, συχνά, εταιρίες που βρίσκονται σε φάση “γυρίσματος”, εμφανίζουν απότομες διακυμάνσεις στην καθαρή κερδοφορία τους.

 

ΟΛΘ - Αρχική (25/9/2021): Με βάση την εκτίμηση ότι τουριστική κίνηση ενισχύθηκε σημαντικά το γ΄τρίμηνο του έτους, ενώ και η δραστηριότητα του Ομίλου είναι πιο έντονη στο β’ εξάμηνο, αναμένουμε πωλήσεις περίπου € 75,0 εκατομμύρια και καθαρά κέρδη από €19,5 έως €20,5 εκατομμύρια. Παράλληλα, εκτιμούμε “άνετη” βελτίωση των μεγεθών κατά τα επόμενα χρόνιας.

 

 

 

 

ΠΛΑΙΣ - Αναθεώρηση 1η (24/9/2021): Η εταιρία πέτυχε σημαντική αύξηση των πωλήσεων, πλην όμως διατήρησε χαμηλό το περιθώριο κέρδους. Η βελτίωση των πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση των λευκών συσκευών. Εκτιμούμε ότι η τάση θα συνεχιστεί και στο β' εξάμηνο, όπου αναμένουμε να πραγματοποιήσει το 55% των ετήσιων πωλήσεων. Η πρόβλεψή μας για το σύνολο του 2021 είναι: Πωλήσεις € 442 εκατ. και κέρδη (μφ) €4,0 εκατ. Δε θα μας εξέπλητε η υπέρβαση των μεγεθών αυτών.

 

ΣΙΔΜΑ - Αρχική (24/9/2021): Εκτιμούμε διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα, αλλά μικρή υποχώρηση των πωλήσεων σε σχέση με το α' εξάμηνο. Παράλληλα, εκτιμούμε ελαφρά μικρότερο μικτό περιθώριο κέρδους (19% έναντι 21,7% κατά το α' εξάμηνο) και μη επανάληψη των μη οργανικών χρηματοοικονομικών κερδών. Εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις θα φτάσουν στα € 205 εκατομμύρια και τα κέρδη (μφ) στα € 33 εκατομμύρια.

 

ΦΛΕΞΟ - Αναθεώρηση 1η (24/9/2021): Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, το αυξημένο μεταφορικό κόστος, οι “ανωμαλίες” στην εφοδιαστική αλυσίδα που οδήγησαν σε ελλείψεις πρώτων υλών και ένα δυνατό α΄εξάμηνο του 2020 -καθώς υπήρξε μεγαλύτερη κατανάλωση στα supermarket λογω καραντίνας- οδήγησαν σε πτώση των μεγεθών κατά το α' εξάμηνο. Καθώς οι συνθήκες επαναλαμβάνονται και στο β' εξάμηνο, εκτιμούμε γενικότερη πτώση για το σύνολο της χρήσης. Πωλήσεις: € 98 εκατ. και κέρδη (μφ): € 8,7 εκατομμύρια.

 

Δείτε τις αναλυτικότερες αναφορές για τις παραπάνω εταιρίες, στους παρακάτω συνδέσμους: CENER (εδώ), ΑΛΜΥ (εδώ), ΑΣΚΟ (εδώ), ΑΡΑΙΓ (εδώ), ΒΙΟ (εδώ), ΔΕΗ (εδώ), ΕΛΣΤΡ (εδώ), ΕΛΧΑ (εδώ), ΕΠΣΙΛ (εδώ), ΚΑΜΠ (εδώ), ΚΡΙ (εδώ), ΛΑΜΔΑ (εδώ), ΜΠΕΛΑ (εδώ), ΝΙΚΑΣ (εδώ), ΟΛΘ (εδώ), ΠΛΑΙΣ  (εδώ), ΣΙΔΜΑ (εδώ) και ΦΛΕΞΟ  (εδώ).

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text