Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Ο.Π.Α.Π: 2η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Ο.Π.Α.Π: 2η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ο.Π.Α.Π:  2η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από

27.10.2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»),

η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για τη

2η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 27.04.2021 έως 27.10.2021 είναι η Τρίτη 26

Οκτωβρίου 2021.

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα

είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης

του 2ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη 2η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο

ποσό των 2.135.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 10,675000 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει

υπολογισθεί με επιτόκιο 2,10% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και

του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες

που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του

Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής

οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 ως

ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και

Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν

εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων

τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις

σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους

θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό

Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD

σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή

των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα

πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά

09:00 έως 16:00) εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής

τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης

τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο

οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα

τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Δείτε το δελτίο τιμών εδώ

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text