Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Διαβάσαμε - Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 13,9% του εργατικού δυναμικού τον Αύγουστο 2021, από 14,0% τον Ιούλιο 2021 και 16,9% τον Αύγουστο 2020. Η εν λόγω τιμή είναι η μικρότερη από τον Οκτώβριο 2010, ενώ η αντίστοιχη ετήσια πτώση –3,1 ποσοστιαίες μονάδες– είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, αναφέρει ανάλυση της Eurobank. Βάσει της παρατήρησης του Αυγούστου 2021, η ελληνική οικονομία έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27 κρατών-μελών (ΕΕ-27). Η ετήσια μείωση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο 2021 αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 5,9% και στη συρρίκνωση του αριθμού των ανέργων κατά 16,4%. Τα εν λόγω αποτελέσματα ισοδυναμούν με αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 2,1% ή κατά 98.700 άτομα.(εδώ)

 

Ανέλπιστα καλές επιδόσεις εμφανίζει ο τουριστικός τομέας, βγαίνοντας από τη μεγάλη περιπέτεια της πανδημίας με έσοδα από την φετινή σεζόν πολύ υψηλότερα των αρχικών προβλέψεων, καθώς όλα δείχνουν ότι «κλειδώνουν» σε ποσό άνω των 10 δισ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται ακόμη καλύτερη επίδοση, έως και στα 12 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα των εσόδων του 2019. Η τουριστική βιομηχανία πήγε απρόσμενα καλά φέτος, ξεπερνώντας ακόμη και τις αισιόδοξες εκτιμήσεις επαγγελματιών και θεσμικών παραγόντων του κλάδου, αφήνοντας άριστες παρακαταθήκες για ένα ακόμη πιο εξαιρετικό 2022. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν πως τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 55% των εισπράξεων του 2019 (18,2 δισ. ευρώ), ενώ υπάρχουν και πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για έσοδα 11-12 δισ. ευρώ, ήτοι άνω του 60% συγκριτικά με τα προ διετίας επίπεδα. (εδώ)

 

Ανθεκτικότητα επέδειξε το μεγαλύτερο μέρος των χωρών που στηρίζεται κατά βάση στον τουριστικό κλάδο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στο σοκ της πανδημίας, όπως εκτιμά η Moody's.Για την Ελλάδα, με βάση του δείκτες της Moody's, τόσο το ποσοστό εμβολιασμού του ενήλικου πληθυσμού όσο και η προθυμία των πολιτών για εμβολιασμό διαμορφώνεται στο 73%. Παράλληλα, πολύ υψηλό (88%) είναι το ποσοστό των τουριστών που ταξιδεύουν αεροπορικώς στη χώρα, γεγονός που μπορεί να ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους, ενώ στο 7% είναι αυτοί που ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο, με το 9% να καλύπτεται από τουρίστες εκτός ΕΕ. Η άμεση και έμμεση συνεισφορά του τουριστικού κλάδου στο εγχώριο ΑΕΠ αγγίζει το 21%, όπου ο διαχωρισμός της άμεσης καλύπτει το 8%. Επιπλέον, οι αφίξεις τουριστών καλύπτουν το 262% του πληθυσμού, ενώ ο εγχώριος τουρισμός καλύπτει του 27% του συνολικού.(εδώ)

 

Τα 354 δισ. ευρώ έφτασε το δημόσιο χρέος στα τέλη του β’ τριμήνου του 2021, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ. Ως εκ τούτου, συνεχίζεται η ανοδική του πορεία, καθώς στα τέλη του α’ τριμήνου 2021 το αντίστοιχο ποσό ήταν 344,1 δισ. ευρώ, ενώ το α΄τρίμηνο του 2020 ήταν στα 333,842 δισ. ευρώ.Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πρωτογενές πλεόνασμα στα τέλη του πρώτου εξαμήνου, κατά ESA (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών), ήταν 2,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της Αρχής, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν το β’ τρίμηνο σε 21,175 δισ. ευρώ από 16,181 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο και 18,065 δισ. ευρώ το β΄τρίμηνο του 2020. Οι συνολικές δαπάνες ήταν 25,170 δισ. από 23,337 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο και 23,735 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 3,995 δισ. από έλλειμμα 5,67 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.(εδώ)

 

Κατά 2,7% μειώθηκε το εισόδημα των νοικοκυριών το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Διαμορφώθηκε σε 118,5 δισ. ευρώ έναντι 121,8 δισ. ευρώ το 2019.Την ίδια στιγμή όμως, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8,8% το 2020 σε σύγκριση με το 2019, από 126,6 δισ. ευρώ σε 115,5 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα «αβγάτισαν» οι αποταμιεύσεις. Το ποσοστό αποταμίευσης που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ήταν 2,6% έναντι -3,8% το 2019. Από την άλλη πλευρά, το 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 12,6 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2019. Η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2020 καθαρή λήψη δανείων 9,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το 2019, που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 2 δισ. ευρώ.(εδώ)

 

Tην παραγωγή των πλαστικοποιημένων καρτών της στην Ελλάδα μεταφέρει από η εταιρία Ederned Greece σε συνεργασία με την Inform Π. Λύκος. Σύμφωνα με τον CEO της Edenred Γιάννη Κολοβό «μεταφέρουμε στην Ελλάδα την παραγωγή πλαστικών καρτών βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμε στους πελάτες μας». Σημειώνεται ότι από το δεύτερο τρίμηνο 2022, η Edenred στην Ελλάδα προχωρά στη μετάβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της σε κάρτες από ανακυκλωμένο πλαστικό. Πρόκειται για την πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που καινοτομεί και προχωρά σε μία τέτοια κίνηση για όλες τις υπηρεσίες της. (εδώ)

 

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε., με βάση την από 21 Οκτωβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Cardlink Α.Ε., προτίθεται να διαθέσει στους μετόχους της ως προσωρινό μέρισμα  μέρος των εσόδων της πώλησης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέρχεται περίπου στο συνολικό μικτό ποσό των 44,6 εκ. ευρώ (ήτοι σε €1,25 μικτό ποσό ανά μετοχή), βάσει των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 2021.(εδώ)

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Pro forma οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου IDEAL για το Εννεάμηνο 2021 είναι η αύξηση των Pro forma Εσόδων κατά  40% στα € 51,9 εκατ., η αύξηση της Pro forma λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA)  κατά  54% στα €  9,9 εκατ., η αύξηση των Pro forma Κερδών προ Φόρων (ΚΠΦ) κατά 60% στα € 8,6 εκατ., η αύξηση των Pro forma Κερδών μετά από  Φόρους (ΚΜΦ) κατά  69% στα € 7,2 εκατ. Συγκρίνοντας σε proforma βάση τα δύο εννεάμηνα του 2020 και του 2021 με τις ίδιες παραδοχές ως προς το διάστημα ενοποίησης, έχουμε τα Έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 51,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 14,8 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 37,1 εκ. την 30.09.2020). Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 8,6 εκατ. έναντι Κερδών προ Φόρων € 5,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.(εδώ)

 

Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι, το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη 2η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.135.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 10,675000 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,10% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες.(εδώ)

 

Στην τελική ευθεία φαίνεται να έχουν εισέλθει οι διεργασίες σχετικά με την άδεια Καζίνο στο Ελληνικό, που κατέχει το σχήμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξ ολοκλήρου με «δάνεια» εμπειρία από τη Mohegan, μετά και τις εξελίξεις με τις μετοχικές ανακατατάξεις στην κοινοπραξία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει «ανάψει πρώτο πράσινο φως» από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) η οποία σε νέα της συνεδρίαση, αναμένεται να δώσει και το τελικό «οκ» για την άδεια.Υπολογίζεται ότι από τις δραστηριότητες του Ομίλου θα παράγονται από το 2025 και μετά ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 300 εκατ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων 95-115 εκατ. ευρώ συνδέονται με υφιστάμενες συμμετοχές σε παραχωρήσεις αλλά και τις μελλοντικές (Εγνατία, Καζίνο, Καστέλι).Οι ανωτέρω ροές θα χρηματοδοτούν τα ίδια κεφάλαια στις νέες επενδύσεις, την αποπληρωμή του εταιρικού δανεισμού και την ανταμοιβή προς τους μετόχους. Ο Όμιλος προωθεί ή συμμετέχει σε επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ.(εδώ)

 

Με δυναμική την παρουσία της Intrakat πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2021 το 4ο Athens Investment Forum που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions SA, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της Κυβέρνησης και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Ο κ. Πέτρος Σουρέτης (Διευθύνοντα Σύμβουλο), στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης του θέματος της αύξησης των τιμών των υλικών με μια καινοτόμο λύση και υπέρβαση από το Υπουργείο, προτείνοντας μια νομοθετική πρωτοβουλία σε δύο επίπεδα. Μία άμεση, δίκαιη αποζημίωση που να αντιμετωπίζει την απρόβλεπτη συνθήκη και να εξασφαλίζει την συνέχιση των έργων και μια οργανωμένη διαδικασία με παρατηρητήριο τιμών που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ανάλογες απρόβλεπτες καταστάσεις στο μέλλον.(εδώ)

 

Ελάχιστα είναι στην ελληνική αγορά τα ευρέως γνωστά fund από την Ουγγαρία. Ωστόσο ένα από αυτά, με υπο διαχείριση κεφάλαια άνω των 2 δισ. δολαρίων είναι εδώ και λίγες ημέρες κάτοχος του 5% της Fourlis Συμμετοχών. Σύμφωνα με την ενημέρωση προς το Χρηματιστήριο, η HOLD Alapkezelο Zrt. με έδρα στη Βουδαπέστη κατέχει πλέον 2.638.236 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της FOURLIS ή ποσοστού 5,06%. H διαχείριση των μετοχών και των δικαιωμάτων αυτών ασκείται από διαχειριστές υπό τον έλεγχο της HOLD. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών της Ουγγαρίας, είχε χτίσει εδώ και πολύ καιρό θέση στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης. Το HOLD που ιδρύθηκε το 1994, επενδύει σε αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και όχι μόνο.Με βάση το ποσοστό που πλέον κατέχει το HOLD στη Fourlis, οι Ούγγροι καθίστανται ένας από τους μετόχους με «μπλόκ» συμμετοχή, με τη Δάφνη Φουρλή να συνεχίζει να κατέχει ποσοστό κοντά στο 18%.(εδώ)

 

Για άλλη μία χρονιά, ο Όμιλος Quest και οι εταιρίες του Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS, υποστηρίζουν το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το ιδιαίτερα αξιόλογο έργο που επιτελεί για την προστασία της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.Έχοντας ως αρχή ότι μία επιχείρηση ευημερεί όταν η κοινωνία όπου δραστηριοποιείται ευημερεί, ο Όμιλος Quest και οι εταιρίες του υλοποιούν εστιασμένες κοινωνικές δράσεις, που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι αξίες του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για την κοινωνία συνάδουν με τους σκοπούς του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και αυτό έχει οδηγήσει στο χτίσιμο μιας μακροχρόνιας σχέσης που αποσκοπεί στη συνέχιση του σημαντικού έργου του σωματείου.(εδώ)

 

Σε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκεται η Alpha Bank ώστε να στηρίξει τα πράσινα επενδυτικά πλάνα των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως επεσημανε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, υπενθυμίζοντας ότι ο κλάδος αποτελεί βασικό χρηματοδότη των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Από το βήμα του 4ου Athens Investment Forum 2021, ο επικεφαλής της Alpha Bank σημείωσε ότι οι τράπεζες καλούνται ολοένα και πιο ενεργά να στηρίξουν τις σημαντικές για τη χώρα επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της μετάβασης σε ενεργειακό μίγμα χαμηλού άνθρακα.Σε αυτό το πλαίσιο, διαβεβαίωσε ότι η τράπεζα στηρίζει ενεργά τόσο τους μεγάλους πελάτες με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τις πηγές τους, όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.(εδώ)

 

Tην επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρίες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP αναφορικά με την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου κατά βάση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους μεικτής λογιστικής αξίας 3,4 δισ., ανακοίνωσε η Alpha Bank.Η Τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η Cepal Hellas θα είναι ο διαχειριστής του δανειακού χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Cosmos.Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου από την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν σε 50% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου.(εδώ)

 

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 6,9% στη ζώνη του ευρώ και 6,3% στην Ε.Ε. στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Eurostat. Παρατηρήθηκαν μειώσεις του ελλείμματος σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, αλλά το έλλειμμα παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Ο λόγος του ελλείμματος προς το ΑΕΠ μειώθηκε κυρίως λόγω του υψηλότερου ΑΕΠ, ενώ τόσο οι δαπάνες όσο και τα έσοδα αυξήθηκαν σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα και οι συνολικές δαπάνες συνέχισαν να επηρεάζονται από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID-19. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, τα περισσότερα κράτη μέλη συνέχισαν να καταγράφουν δημόσιο έλλειμμα.(εδώ)

 

Ο σύνθετος δείκτης PMI για την Ευρωζώνη για τον κλάδο των υπηρεσιών και τη μεταποίηση υποχώρησε για τρίτο διαδοχικό μήνα τον Οκτώβριο στις 54,3 μονάδες από 56,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας. Η τελευταία μέτρηση δείχνει περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης μετά το υψηλό 15 ετών που καταγράφηκε τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, αν και η μέτρηση του Οκτωβρίου είναι η χαμηλότερη από τον Απρίλιο, δείχνει επίσης ότι η ανάπτυξη παραμένει πάνω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο προ της πανδημίας που ήταν στο 53. Ο δείκτης PMI για τη δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών υποχώρησε σε χαμηλό έξι μηνών στις 54,7 μονάδες από 56,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο.(εδώ)

 

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα πρέπει να αναμείνει έως το 2023 προτού προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της, σύμφωνα με την πλειονότητα των οικονομολόγων, που συμμετείχαν σε έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters. Ωστόσο, οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την αμερικανική οικονομία είναι το να παραμείνει υψηλός ο πληθωρισμός και το επόμενο έτος. Κι ενώ το ήμισυ των μελών της επιτροπής, η οποία χαράσσει τη νομισματική πολιτική, είχαν προβλέψει τον Σεπτέμβριο ότι η τράπεζα θα αυξήσει το διατραπεζικό επιτόκιο οβερνάιτ το 2022, τώρα οι ερωτηθέντες οικονομολόγοι δείχνουν πιο επιφυλακτικοί.Από τους 67 συμμετέχοντες οικονομολόγους, οι 40 απάντησαν ότι το βασικό επιτόκιο θα αυξηθεί από το σημερινό 0% – 0,25% εντός του 2023 ή και αργότερα, εικάζοντας πως η κίνηση θα γίνει μάλλον το πρώτο τρίμηνο. Οι υπόλοιποι 27 οικονομολόγοι της έρευνας τοποθετούν την αύξηση στα τέλη του 2022. Η καταναλωτική ζήτηση, η οποία σωρεύθηκε λόγω πανδημίας, και εκδηλώθηκε με το άνοιγμα της οικονομίας εκ νέου, οξύνει τις πιέσεις στις τιμές.(εδώ)

 

Ακόμη υψηλότερα θα σκαρφαλώσουν οι τιμές της ενέργειας το 2022, πυροδοτώντας «σημαντικό» κίνδυνο για περαιτέρω άνοδο στις τιμές των προϊόντων σε ένα μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου. Πρόκειται για εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία αναμένει ουσιαστικά επιδείνωση στις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και άνοδο στις τιμές του ρεύματος, παρότι αυξήθηκαν κατά 80% το 2021. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει πως οι τιμές της ενέργειας θα αρχίσουν να υποχωρούν μόνο στο δεύτερο μισό του 2022, όταν δηλαδή χαλαρώσουν και οι περιορισμοί στην προσφορά. Αντίστοιχα, πτωτική τάση θα ακολουθήσουν και οι τιμές στον αγροτικό κλάδο και στον τομέα των μετάλλων στην ίδια περίοδο.(εδώ)

 

Μηνιαία πτώση 0,2% σημείωσε ο αριθμός των προϊόντων που αγοράστηκαν στις λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, με το αποτέλεσμα να μην είναι σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των αναλυτών, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν άνοδο κατά 0,6%. Ηταν ο πέμπτος μήνας που κινήθηκαν αρνητικά. Παρ΄ όλα αυτά, το ποσοστό εξακολουθεί να είναι 4,2% υψηλότερα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, τον μήνα πριν ξεσπάσει η πανδημία κορωνοϊού. Παράλληλα, οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν 28,1%, σε ετήσια βάση, καταγράφοντας άνοδο 0,2% σε σύγκριση με έναν μήνα πριν.(εδώ) 
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text