Αρχική | Οικονομία | Ελληνική Οικονομία | Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι ενίσχυσαν τα έσοδα κατά 1 δισ. το Σεπτέμβριο

Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι ενίσχυσαν τα έσοδα κατά 1 δισ. το Σεπτέμβριο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι ενίσχυσαν τα έσοδα κατά 1 δισ. το Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 10.150 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13.011 εκατ. ευρώ, που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 11.269 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 5.960 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 8.855 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7.011 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 39.450 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.358 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.770 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.151 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 33.679 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 895 εκατ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στα αυξημένα, πέραν του αναμενομένου, έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που αφορά τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2020, στα αυξημένα έσοδα ΦΠΑ που εκτιμάται ότι προήλθαν κυρίως από την αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς και στο γεγονός ότι το καταβαλλόμενο ποσό έως τέλος Σεπτεμβρίου της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ ήταν μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 1,6%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 4,8%,

γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 2,5%,

ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 6,8%,

στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 26,6%,

ζ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 10,7%,

η) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 81 εκατ. ευρώ ή 209,4%,

θ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 6,1%,

ι) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 135 εκατ. ευρώ ή 14,1% εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 131 εκατ. ευρώ ή 14%,

ια) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 15 εκατ. ευρώ ή 1,8%,

ιβ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 262 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

ιγ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 346 εκατ. ευρώ ή 19,5%,

ιδ) Μεταβιβάσεις κατά 574 εκατ. ευρώ ή 9,1%,

ιε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,2% εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 114 εκατ. ευρώ ή 20%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 77 εκατ. ευρώ ή 2,7%,

β) Φόροι κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 12,1%,

γ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 191 εκατ. ευρώ ή 11,7%,

δ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 37 εκατ. ευρώ ή 7,9%,

ε) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 302 εκατ. ευρώ ή 98,6.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.320 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 208 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.527 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.496 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 297 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.764 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.096 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, διότι η προκαταβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ποσού 2.310 εκατ. ευρώ, που είχε αρχικά προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, εισπράχθηκε τελικά τον προηγούμενο μήνα. Συνεπώς, μη συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω προείσπραξης, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1.214 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.260 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1.215 εκατ. ευρώ, αλλά εξαιρουμένης της ανωτέρω προείσπραξης από το RRF, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1.095 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.963 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.078 εκατ. ευρώ ή 27,8% έναντι του μηνιαίου στόχου, γεγονός που οφείλεται:

(α) στα αυξημένα έσοδα που προήλθαν από τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικού έτους 2020,

(β) στην παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τη συνακόλουθη πληρωμή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021, και

(γ) στο γεγονός ότι το καταβαλλόμενο ποσό έως τέλος Σεπτεμβρίου της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ ήταν μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο.

 

Πηγή: euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text