Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 234 | ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 30/9/2021

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 30/9/2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 30/9/2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2021 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

“Φτωχές” οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων: περίοδος 2010-2021 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021 (εδώ)

Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/9/2021

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ

Στο προηγούμενο τεύχος υπήρξε μία εκτεταμένη αναφορά, στην “Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ”, τη μόνη εναπομείνουσα εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (εδώ ή δείτε στο τεύχος 231, σε μορφή flipbook - εδώ). Σε εκείνο το άρθρο, αναφερθήκαμε στην εξέλιξη του κλάδου, από τη “γέννησή” του, το 1975, στην κορύφωσή του, στο έτος 2002, όταν στο Χρηματιστήριο διαπραγματεύονταν οι μετοχές 24 ΑΕΕΧ και στον αργό “θάνατό” του, στη συνέχεια.

 

Στο παρόν άρθρο, θέλουμε να αναφερθούμε σε μερικά ακόμη από τα χαρακτηριστικά των εταιριών επενδύσεων και στο εάν τελικά, οι εταιρίες αυτές, ωφελούν το επενδυτικό κοινό και αν έχουν θέση στο Χρηματιστήριο.

 

Το κύριο χαρακτηριστικό μιας εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), είναι ότι οι μετοχές της διαπραγματεύονται άμεσα στο Χρηματιστήριο και ότι η τιμή της, διαπραγματεύεται ελεύθερα, με βάση την προσφορά και τη ζήτηση.

Αυτό σημαίνει ότι, κάποιος που θέλει να αγοράσει μετοχές μιας ΑΕΕΧ, το κάνει, δίδοντας απλά μία εντολή αγοράς -σε αντίθεση, για να αγοράσει μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πρέπει να ακολουθήσει μία άλλη διαδικασία, η οποία συνεπάγεται μια χρονική καθυστέρηση.

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ΑΕΕΧ είναι ότι, η τιμή των μετοχών τους, δε συμπίπτει πάντα με την εσωτερική τους αξία.

Ως “εσωτερική αξία” της μετοχής μιας ΑΕΕΧ, ορίζεται, το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της, δια του αριθμού των μετοχών της. Καθώς δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε, ανά πάσα στιγμή, την εσωτερική αξία της μετοχής, είναι πιθανό (και πολύ σύνηθες, ανάλογα με τη φάση της χρηματιστηριακής αγοράς), η μετοχή να διαπραγματεύεται με discount (τιμή χαμηλότερη από την εσωτερική αξία της μετοχής), ή με premium (τιμή υψηλότερη από την εσωτερική αξία). Σημειώνουμε ότι, το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και στη διαπραγμάτευση των ETF στις διεθνείς αγορές.

Στο παρελθόν, είχε διαφανεί ότι, σε ανοδικές φάσεις της αγοράς, σχεδόν όλες οι μετοχές των ΑΕΕΧ, διαπραγματεύονταν με premium, ενώ σε πτωτικές φάσεις, διαπραγματεύονταν με discount (σήμερα, η μετοχή της ΑΝΔΡΟ, διαπραγματεύεται με discount που φτάνει στο -21,36%).

Αυτό, συνιστά ένα μειονέκτημα των μετοχών των ΑΕΕΧ, σε πτωτικές περιόδους και πλεονέκτημα σε ανοδικές περιόδους.  Αντίθετα, τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αγοράζονται ή πωλούνται, πάντα στην εσωτερική τους αξία, η οποία δημοσιεύεται κάθε μέρα (πρέπει να σημειωθεί ότι, ουδείς νόμος περιορίζει τις ΑΕΕΧ να δημοσιεύουν καθημερινά την εσωτερική τους αξία).

 

Όμως, το κυριότερο πλεονέκτημα μιας εταιρίας επενδύσεων είναι ότι, σε αντίθεση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ουδείς νόμος θέτει περιορισμούς στη διάρθρωση του Χαρτοφυλακίου της (πλην των διατάξεων που δεν επιτρέπουν να κατέχουν μετοχές του ίδιου εκδότη ή ομίλου, σε ποσοστό άνω του 10% του χαρτοφυλακίου τους). Έτσι, μια ΑΕΕΧ, δεν εμποδίζεται να ρευστοποιεί σημαντικό τμήμα (ή και το σύνολο) του χαρτοφυλακίου της, σε έντονα αρνητικές φάσεις της αγοράς και να αγοράζει, πάλι στο μέγιστο ύψος των κεφαλαίων της, σε ανοδικές φάσεις.

 

Αν μία ΑΕΕΧ, ακολουθήσει μία τέτοια “συνετά-επιθετική” επενδυτική στρατηγική, τότε, σε βάθος χρόνου, θα μπορούσε να παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον επενδυτή - μέτοχό της, ο οποίος θα μπορεί να αισθάνεται άνετα, ότι, μέσω των μετοχών της ΑΕΕΧ, θα μπορεί να αποφεύγει τις δύσκολες περιόδους, όταν αυτές εμφανίζονται.


Aποτελέσματα 9μήνου 2021


Κατά το 9μηνο του 2021, η Alpha Trust Ανδρομέδα, πέτυχε καθαρά κέρδη € 2,48 εκατομμυρίων, έναντι ζημιών € 1,71 εκατομμυρίων κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020 (δείτε εδώ).
Για την περίοδο από 31/12/2020 έως 30/9/2021 το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, το οποίο ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 87,99% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 2,09%, σημείωσε άνοδο 19,56%, έναντι ανόδου του Γενικού Δείκτη κατά 6,97%. Στις 3/11/2021, η μετοχή της εταιρίας διαπραγματεύονταν με έκπτωση (discount) της τάξης του 21,36%.
Από την ίδρυσή της την 26/07/2000 έως και την 30/9/2021, η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρίας,. έχει σημειώσει απόδοση +126,41%, έναντι πτώσης του ΓΔ κατά -58,85%, στο ίδιο διάστημα.
Δείτε το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, κατά την 30/9/2021, αλλά και σε προηγούμενες ημερομηνίες, στη διπλανή σελίδα.

Μετοχές Τεμάχια 30/9/2021 Μέση Τιμή Κτήσης % επί Ενεργητικού Τεμάχια 30/6/2021 Τεμάχια 31/12/2020 Μεταβολή 31/12/2020 - 30/9/2021 Τεμάχια 31/12/2019 Τεμάχια 31/12/2018
CENER 93.911 1,7300 1,06% 111.911 131.911 -38.000 136.911 140.911
ΑΒΑΞ


25.000
0

ΑΔΜΗΕ 78.000 2,6500 1,35% 78.000 83.000 -5.000

ΑΛΦΑ 256.999 0,9400 1,58% 225.000 400.000 -143.001 160.000
ΑΝΔΡΟ 6.931 22,6300 1,03% 6.931 6.631 300 669 16.472
ΑΝΕΜΟΣ


142.441
ΑΡΑΙΓ

7.637 18.637
ΒΙΟ 40.000 3,9100 1,02% 40.000 30.000 10.000

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 10.000 7,8800 0,52% 20.000 38.000 -28.000

ΓΡΙΒ


31.000
ΔΕΗ 23.000 7,8400 1,18% 25.000 60.000 -37.000

ΕΛΒΕ 135.555 6,7500 5,99% 135.555 135.555 0 135.555 135.555
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

50.900
ΕΛΠΕ

15.000 40.000
ΕΛΤΟΝ 75.400 1,3900 0,69% 87.400 87.400 -12.000 87.400
ΕΛΧΑ 36.000 2,0000 0,47% 36.000
36.000

ΕΤΕ 120.000 2,4500 1,92% 120.000 170.000 -50.000 100.000
ΕΥΔΑΠ 25.000 6,5700 1,07% 25.000 20.000 5.000

ΕΥΡΩΒ 105.000 0,7000 0,48% 180.000
105.000
300.000
ΙΑΣΩ


358.707
ΙΑΤΡ

55.510
ΙΝΤΕΚ 70.000 3,2000 1,47%

70.000

ΙΝΤΚΑ 145.000 1,0300 0,98% 200.000
145.000

ΚΑΜΠ 276.399 1,3900 2,51% 306.500 318.500 -42.101 328.500 338.500
ΚΑΡΤΖ
0 12.325 20.900
ΚΟΥΕΣ 155.750 10,4500 10,65% 171.750 171.750 -16.000 254.250 120.750
ΚΡΙ 40.062 6,54 1,71% 40.722 40.722 -660 53.722 73.999
ΛΑΜΔΑ 45.000 7,7000 2,27%

45.000 21.308
ΜΟΗ 9.500 12,0700 0,75% 13.500 15.000 -5.500 14.500 14.500
ΜΟΤΟ 196.876 1,1200 1,44% 196.876 196.876 0 201.376 10.000
ΜΠΕΛΑ 10.000 13,7100 0,90%
2.000 8.000
13.000
ΜΠΡΙΚ 180.750 1,9700 2,33% 180.750 180.750 0 180.750 120.750
ΜΥΤΙΛ 36.000 12,1000 2,85% 47.000 39.000 -3.000 39.000 20.000
ΟΠΑΠ 13.375 11,3100 0,99% 8.000 10.000 3.375 60.000
ΟΤΕ 9.000 13,1800 0,78% 25.000 25.000 -16.000 32.000
ΟΤΟΕΛ 5.000 7,1500 0,23% 5.000
5.000 47.032 13.433
ΠΕΙΡ 208.647 1,3300 1,82% 168.647 50.000 158.647

ΠΕΤΡΟ 53.195 5,7000 1,98% 53.195 53.195 0 53.195 53.195
ΠΛΑΘ 177.453 3,8100 4,42% 247.850 327.850 -150.397 388.000 391.000
ΠΛΑΙΣ 71.081 3,6400 1,69% 71.081 71.081 0 71.081 72.346
ΠΛΑΚΡ 11.070 14,6000 1,06% 11.070 11.070 0 11.070
ΠΠΑΚ5.626 -5.626 4.300
ΣΑΡ 44.100 9,2900 2,68% 40.100 40.100 4.000 36.100 61.100
ΤΕΝΕΡΓ16.000 -16.000

ΦΛΕΞΟ 41.000 9,4000 2,52% 41.000 41.000 0 41.000 41.000
ΦΡΛΚ 11.512 4,0000 0,30% 11.512 16.512 -5.000 70.412 85.412
TITC 62.460 13,3400 5,45% 62.460 62.460 0 59.460 58.260
ΕΝΤΕΡ 165.080 2,6000 2,81% 205.542 261.042 -95.962

ΕΠΣΙΛ


3.150 3.150 -3.150

Σύνολα Λογαριασμών 37

36 34
30
Διαθέσιμα 1.294.579
8,5% 958.024 683.217 611.362 1.555.906 999.860
Μετοχές στο ΧΑ 12.384.201
81,0% 12.934.413 11.051.581 1.332.620 10.458.509 9.605.622
Ελληνικές Εταιρίες σε Χρηματιστήρια Εξωτ. 1.288.932
8,4% 1.474.747 1.198.606 90.326 1.313.287
Επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές 13.673.134
89,5%

13.673.134

Ομόλογα Εξωτερικού 316.639
2,1% 312.256 250.180 66.459 213.736
Σύνολο Ενεργητικού 15.284.401

15.679.490 13.184.285 2.100.117 13.541.438 10.807.328

Επιστροφή στα περιεχόμενα,εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: