Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡA | 9μηνο 2021: Αύξηση πωλήσεων και κερδών για τις εισηγμένες - Προβλέψεις για μεγάλη αύξηση κατά το 2021

9μηνο 2021: Αύξηση πωλήσεων και κερδών για τις εισηγμένες - Προβλέψεις για μεγάλη αύξηση κατά το 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
9μηνο 2021: Αύξηση πωλήσεων και κερδών για τις εισηγμένες - Προβλέψεις για μεγάλη αύξηση κατά το 2021

Αύξηση κατά 18,6% καταγράφουν οι πωλήσεις του 9μήνου 2021, των 18 εισηγμένων εταιριών, οι οποίες δημοσίευσαν συνοπτικά αποτελέσματα, σε σχέση με το 9μηνο του 2020. Από τις εταιρίες αυτές, οι 17 καταγράφουν αύξηση των πωλήσεων και μόλις μία, ο ΟΤΕ, καταγράφει μείωση. Μάλιστα, ακόμη και στην περίπτωση του ΟΤΕ, αν δε ληφθεί υπόψη η διακοπείσα δραστηριότητα της Telekom Romania, τότε ο ΟΤΕ εμφανίζει αυξημένες πωλήσεις για το 9μηνο του έτους.

 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των πολύ θετικών αποτελεσμάτων που δημοσίευσαν οι εισηγμένες εταιρίες κατά το α’ εξάμηνο του 2021 και επιβεβαιώνουν ότι, τα οικονομικά μεγέθη των εταιριών ανακάμπτουν εντυπωσιακά και “παραγράφουν” τις αρνητικές εξελίξεις του 2020, όπου, λόγω της πανδημίας, η δραστηριότητά τους και τα κέρδη τους σημείωσαν έντονη πτώση.

 

Από τα μεγέθη του παρακάτω πίνακα, προκύπτει ότι, οι πωλήσεις των 18 εταιριών, έφτασαν στα € 19,3 δισεκατομμύρια, έναντι € 16,3 δισεκατομμύρια, για τις ίδιες εταιρίες, στο 9μηνο του 2020. Αν εξαιρέσουμε την ΕΛΠΕ (συνήθως οι εταιρίες πετρελαιοειδών εξαιρούνται των μετρήσεων, λόγω μεγέθους και έντονων διαχρονικών διακυμάνσεων), τότε οι συνολικές πωλήσεις των 17 εταιριών έφτασαν στα € 12,94 δισεκατομμύρια, έναντι € 11,84 δισεκατομμυρίων στο 9μηνο του 2020, δηλαδή, εμφάνισαν αύξηση κατά 9,3%.

Με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, οι πωλήσεις των 18 εταιριών, απέχουν ελάχιστα από τις πωλήσεις των ίδιων εταιριών κατά το 2019.

 

9μηνο 2021 - Πωλήσεις και κέρδη (προ φόρων) εισηγμένων εταιριών που δημοσίευσαν αποτελέσματα έως 17/11/2021

Στοιχεία

Πωλήσεις (€ '000) Κέρδη προ φόρων (€ '000)
Σύμβολο ΧΑ Ημ/νία 9/2019 9/2020 Μετ. (%) 9/2021 Μετ. (%) 9/2019 9/2020 Μετ. (%) 9/2021 Μετ. (%)
ΜΟΤΟ Ενοπ. 19/10/2021 71.562 59.690 -16,6% 74.320 24,5% 2.689 -1.163 -143,3% 6.085 Ν/Α
ΕΝΤΕΡ Ενοπ. 19/10/2021 10.644 11.612 9,1% 17.387 49,7% 1.511 3.146 108,2% 4.706 49,6%
ΙΝΤΕΚ Ενοπ. 22/10/2021 Δ.Δ. 37.100
51.900 39,9% Δ.Δ. Δ.Δ.
Δ.Δ.
ΜΥΤΙΛ Ενοπ. 26/10/2021 1.547.900 1.341.000 -13,4% 1.698.100 26,6% Δ.Δ. Δ.Δ.
Δ.Δ.
ΕΥΠΙΚ Ενοπ. 27/10/2021 151.115 158.800 5,1% 165.066 3,9% 12.510 18.832 50,5% 14.018 -25,6%
ΠΑΠ Ενοπ. 1/11/2021 22.400 30.800 37,5% 38.200 24,0% 1.300 4.600 253,8% 5.100 10,9%
ΕΕΕ Ενοπ. 3/11/2021 5.313.800 4.660.600 -12,3% 5.372.200 15,3% Δ.Δ. Δ.Δ.
Δ.Δ.
ΠΕΤΡΟ Ενοπ. 4/11/2021 85.322 77.614 -9,0% 110.657 42,6% 3.192 2.806 -12,1% 7.102 153,1%
ΑΝΔΡΟ Ενοπ. 4/11/2021 Δ.Δ. -1.301
3.727 Ν/Α Δ.Δ. -1.703
2.493 Ν/Α
ΡΕΒΟΪΛ Ενοπ. 4/11/2021 508.390 426.720 -16,1% 459.710 7,7% 1.940 2.380 22,7% 3.460 45,4%
ΣΑΡ Ενοπ. 10/11/2021 244.770 286.470 17,0% 299.090 4,4% 25.640 36.210 41,2% 36.270 0,2%
ΕΛΠΕ Ενοπ. 11/11/2021 6.805.000 4.460.000 -34,5% 6.399.000 43,5% 181.505 -558.138 -407,5% 341.000 Ν/Α
TITC Ενοπ. 11/11/2021 1.208.547 1.202.358 -0,5% 1.262.792 5,0% 56.613 74.625 31,8% 97.750 31,0%
ΟΤΟΕΛ Ενοπ. 11/11/2021 418.915 360.604 -13,9% 485.939 34,8% 50.924 17.880 -64,9% 57.303 220,5%
ΟΤΕ Ενοπ. 12/11/2021 2.866.800 2.862.900 -0,1% 2.476.800 -13,5% 315.400 340.900 8,1% 576.400 69,1%
ΠΛΑθ Ενοπ. 15/11/2021 230.497 253.729 10,1% 341.575 34,6% 12.932 38.409 197,0% 80.954 110,8%
ΙΝΛΙΦ Ενοπ. 17/11/2021 Δ.Δ. 50.650
55.560 9,7% Δ.Δ. 5.910
13.220 123,7%
ΞΥΛΚ Ενοπ. 17/11/2021 23.600 20.999 -11,0% 27.980 33,2% 1.327 1.128 -15,0% 4.084 262,1%

Σύνολο 18 εταιριών


19.509.262 16.300.345 -16,4% 19.340.003 18,6% 667.483 -14.178 N/A 1.249.945 N/A
Σύνολο 17 εταιριών χωρίς πετρελαιοειδή (ΕΛΠΕ)


12.704.262 11.840.345 -6,8% 12.941.003 9,3% 485.978 543.960 11,9% 908.945 67,1%
Σημειώσεις: 1) Εταιρίες που είχαν δημοσιεύσει στοιχεία έως 17/11/2021. 2) Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 3) Δ.Δ: η εταιρία δεν έχει δημοσιεύσει πλήρη αποτελέσματα για το τρίμηνο. Για το λόγο αυτό, δεν υπολογίζουμε τα σύνολα στο δείκτη EBITDA. 4) Στους συνδέσμους επί των συμβόλων των εταιριών, δείτε την ανακοίνωση της κάθε εταιρίας.

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία, οι 16 από τις 17 εταιρίες που ανέφεραν τα καθαρά προ φόρων ή μετά από φόρους κέρδη τους, καταγράφουν αύξηση.

Η μέχρι σήμερα εξέλιξη των ανακοινώσεων 9μηνου, επιβεβαιώνουν την πρόβλεψή μας ότι το έτος 2021, θα καταγραφεί εντυπωσιακό επίπεδο πωλήσεων και κερδών.

 

Για το σύνολο του 2021, προβλέπουμε ότι οι πωλήσεις, για το σύνολο των εταιριών (πλην τραπεζών), θα πετύχει φτάσουν στα € 63,50 δισεκατομμύρια, έναντι € 53,69 που είχαν πετύχει οι ίδιες εταιρίες κατά το έτος 2020 (δηλαδή αύξηση 18,3%) και € 65,54 δισεκατομμύρια που είχαν πετύχει κατά το έτος 2019 (μείωση -3,17% του 2021, σε σχέση με το 2019).

Σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους όμως, προβλέπουμε ότι, για τη χρήση του 2021, θα καταγραφούν κέρδη (μφ) ύψους € 2,89 δισεκατομμύρια, έναντι € 0,523 δισεκατομμύρια κατά το 2020, για τις ίδιες εταιρίες, (αύξηση 452,8%) και € 0,577 δισεκατομμύρια, κατά το 2019 (στο έτος εκείνο, η συνολική κερδοφορία είχε επηρεαστεί από τις μεγάλες ζημιές της ΔΕΗ). Αν οι προβλέψεις μας επαληθευτούν, τα κέρδη του 2021, θα είναι τα υψηλότερα κέρδη που θα έχουν πετύχει, οι ίδιες εταιρίες, ως σύνολο, στην ιστορία τους.

Βεβαίως, δεδομένου του ότι, η οικονομία, στο σύνολό της, έχει -ήδη από το έτος 2018- εισέλθει σε ένα μακροχρόνιο ανοδικό κύκλο, εκτιμάται ότι η αύξηση των μεγεθών των εισηγμένων εταιριών, θα συνεχιστεί και κατά τα επόμενα χρόνια.


Η εντυπωσιακή βελτίωση, όχι μόνο των πωλήσεων και των κερδών, αλλά του συνόλου των χρηματοοικονομικών στοιχείων των εταιριών και της διάρθρωσής τους, φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, όπου παρουσιάζονται, σε συγκεντρωτική μορφή (άθροισμα), τα στοιχεία του συνόλου των εταιριών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο. Η αξία αυτού του πίνακα είναι σημαντική, επειδή εξετάζονται οι ίδιες εταιρίες, κατά την περίοδο 2015 έως το α’ εξάμηνο του 2021. Από την εξέταση αυτή, φαίνονται, όχι μόνον οι αυξήσεις στα κρίσιμα μεγέθη των πωλήσεων και των κερδών, αλλά και η βελτίωση των διαφόρων χρηματοοικονομικών λογαριασμών και σχέσεων (πχ περιθώρια κερδοφορίας, χρηματοοικονομικές δαπάνες, δαπάνες λειτουργίας κλπ).

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη του συνόλου των εισηγμένων εταιριών, 2015 έως α' εξάμηνο 2021
(πλην Τραπεζών)
(σε εκατομμύρια ευρώ) 2015 2016 - 6Μ 2016 2017 - 6Μ 2017 2018 - 6Μ 2018 2019 - 6Μ 2019 2020 - 6Μ 2020 2021-6Μ 2021 - Π Μεταβ. (%) 2021-6Μ / 2020-6Μ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 29.946 29.274 31.829 30.412 30.823 31.481 30.498 33.494 33.499 33.250 32.342 36.270
9,1%
Ταμειακά Διαθέσιμα 9.768 9.322 9.160 9.148 9.287 8.606 9.048 10.239 11.002 12.141 12.318 11.663
-3,9%
Σύνολο Ενεργητικού 86.822 83.126 86.311 84.685 86.978 87.532 86.466 92.324 93.307 92.329 91.984 96.819
4,9%
Ίδια Κεφάλαια 30.703 29.909 30.739 32.212 32.178 31.700 31.217 30.111 31.115 28.928 29.282 29.912
3,4%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 29.011 28.859 29.174 27.874 28.430 27.907 29.288 33.162 35.677 35.373 34.641 38.389
8,5%
Μακρ. Δανειακές Υποχρεώσεις 19.016 18.919 19.385 18.682 19.168 17.734 20.038 22.048 24.120 23.955 24.668 26.094
8,9%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 27.343 27.241 26.703 26.472 26.537 27.740 25.799 29.534 25.955 27.781 25.363 27.836
0,2%
Βραχ. Δανειακές Υποχρεώσεις 8.159 8.156 7.981 7.103 7.629 6.777 6.805 7.399 6.270 7.961 6.760 6.295
-20,9%
Σύνολο Υποχρεώσεων 55.119 55.445 55.177 53.846 54.542 55.794 55.302 62.930 61.968 63.310 62.364 66.245
4,6%
Υποχρεώσεις / Παθητικό 63,48% 66,70% 63,93% 63,58% 62,71% 63,74% 63,96% 68,16% 66,41% 68,57% 67,80% 68,42%

Πωλήσεις 56.091 26.762 56.127 29.790 59.390 32.222 66.544 33.037 65.893 26.304 53.694 30.354 63.497 15,4%
Κόστος Πωληθέντων 42.289 19.548 41.391 23.286 44.856 24.664 52.499 25.928 52.480 20.747 42.028 23.508
13,3%
Μικτά κέρδη 14.149 7.268 14.581 7.095 14.359 7.482 14.018 7.031 13.179 5.451 11.412 6.753
23,9%
Μικτό Περιθ. Κέρδους 25,23% 27,16% 25,98% 23,82% 24,18% 23,22% 21,07% 21,28% 20,00% 20,72% 21,25% 22,25%

Λοιπά έσοδα (μείον έξοδα) 455 521 630 379 355 215 377 174 436 189 244 304
60,8%
Δαπάνες λειτουργίας 10.066 4.009 9.844 3.982 9.709 3.991 10.016 4.039 9.262 3.796 9.049 3.798
0,0%
Δαπάνες λειτ. ως % των Πωλήσεων 17,95% 14,98% 17,54% 13,37% 16,35% 12,39% 15,05% 12,23% 14,06% 14,43% 16,85% 12,51%

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 1.675 810 1.661 1.611 1.505 681 1.394 667 1.307 848 1.496 684
-19,3%
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 2,99% 3,03% 2,96% 5,41% 2,53% 2,11% 2,09% 2,02% 1,98% 3,22% 2,79% 2,25%

EBIDTA 6.691 3.774 7.773 3.535 8.218 3.960 7.588 4.177 8.611 2.738 6.312 4.779
74,5%
Περιθώριο EBIDTA 11,93% 14,10% 13,85% 11,87% 13,84% 12,29% 11,40% 12,64% 13,07% 10,41% 11,76% 15,74%

Κέρδη μετά από φόρους 811 834 1.750 964 2.292 837 1.311 1.044 577 -194 523 1.642 2.889 -946,9%
Καθ. Περ. Κέρδους 1,45% 3,12% 3,12% 3,23% 3,86% 2,60% 1,97% 3,16% 0,88% -0,74% 0,97% 5,41% 4,55%
Αριθμός εργαζομένων 160.034 162.407 160.034 162.407 160.034 162.407 160.034 162.407 160.034 162.407 160.034 162.407
0,0%
Χρήση 2021: Χωρίς τράπεζες και εταιρίες πετρελαιοειδών: Προβλεπόμενη μεταβολή πωλήσεων: +13,0% - Προβλεπόμενη μεταβολή κερδών: +113,7%
Χρήση 2021: Χωρίς τράπεζες: Προβλεπόμενη
μεταβολή πωλήσεων: +18,3% - Προβλεπόμενη μεταβολή κερδών: +452,8%
Σημειώσεις: 1) Δε συμπεριλαμβάνονται τα μεγέθη των ΑΕΓΕΚ, ΓΕΔ, ΕΛΒΙΟ, ΚΡΕΤΑ, ΜΛΣ, ΜΠΟΚΑ, ΦΦΓΚΡΠ (βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης) και των τραπεζών (ΑΛΦΑ, ΑΤΤ, ΕΛΛ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ). 3) Δε περιλαμβάνονται τα μεγέθη των ΕΠΙΛΚ, ΝΑΚΑΣ και ΣΠΙ, των οποίων η χρήση λήγει στις 30 Ιουνίου κάθε έτους. 2) Από τον υπολογισμό των εργαζομένων, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι εταιρίες CENER, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΕΣΥΜΒ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΝΑΥΠ και ΟΤΟΕΛ, καθώς δεν έχουν δημοσιεύσει στοιχεία του α’ εξαμήνου 2021, ή και παλαιότερων περιόδων.
EuroCapital - Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ - Επιμέλεια: Γιάννης Σιάτρας, Κωνσταντίνα Ρομοσού. Επεξεργασία στοιχείων: Άντζελα Καράτι, Ντάλιλα Ιουλία Τρύφωνα, Αναστάσιος Πυλιώτης. Επιτρέπεται η χρήση και η αναπαραγωγή των στοιχείων, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με αναφορά της πηγής.


Ο παραπάνω συγκεντρωτικός πίνακας, είναι μέρος της ύλης του τεύχους 233 του χρηματιστηριακού περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ.
Δείτε τα περιεχόμενα του τρέχοντος τεύχους, Νο 234 (Νοέμβριος 2021), εδώ.
Εάν επιθυμείτε ένα δωρεάν τεύχος γνωριμίας του περιοδικού, στείλτε μας email στο eurocapital.gr@gmail.com.
Δείτε πληροφορίες για τις συνδρομές του περιοδικού ή των συνδρομητικών σελίδων του eurocapital.gr (εδώ).

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: