Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS: Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών 9μήνου 2021

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS: Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών 9μήνου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS: Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών 9μήνου 2021

Η «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE», παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, σε ενοποιημένη βάση, για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Ειδικότερα, στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020:  Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 104.271 χιλ. € έναντι 86.339 χιλ. €, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 21%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 3.088 χιλ. € έναντι 1.932 χιλ. €, αυξημένα κατά 60%.  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4.812 χιλ. € έναντι 3.878 χιλ. €, υψηλότερα κατά 24%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσίασαν την μεγαλύτερη άνοδο κατά 80% και ανήλθαν σε 2.648 χιλ. €, έναντι 1.475 χιλ. €.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα αντίστοιχα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020, διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε σημαντικά στα 303.489 χιλ. € έναντι 234.905 χιλ. €, ήτοι 29% υψηλότερα
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό, ήτοι κατά 76%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 6.127 χιλ. € έναντι 3.482 χιλ. €.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν στα 11.447 χιλ. € έναντι 9.220 χιλ. €, αυξημένα κατά 24%.
  • Τέλος, τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 131% και έφτασαν τα 4.560 χιλ. € έναντι 1.976 χιλ. €.

Τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά βασικά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας, όπως διαμορφώθηκαν κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021.

 

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text