Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Ο.Λ.Π: Εξέλιξη δραστηριοτήτων - Διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021

Ο.Λ.Π: Εξέλιξη δραστηριοτήτων - Διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ο.Λ.Π:  Εξέλιξη δραστηριοτήτων - Διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021

Εξέλιξη δραστηριοτήτων – Διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία, και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 113.850 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 41.851 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 99.381 χιλ. και Ευρώ 32.878 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 14,56% και 27,29% αντίστοιχα. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 55.781 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 22.364 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 45.324 χιλ. και Ευρώ 15.414 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή σε ποσοστό 23,07% και 45,09% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε Ευρώ 54.021 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 22.673 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι Ευρώ 46.676 χιλ. και Ευρώ 15.580 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,74% και 45,53% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 40.619 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐ 30.09.2021και σε Ευρώ 18.180 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 33.479 χιλ. και Ευρώ 11.187 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,33% και 62,51% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 38.213 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 17.375 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 31.365 χιλ. και Ευρώ  10.519 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζονταςαύξηση κατά 21,83% και 65,18% αντίστοιχα.

 

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text