Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Οι κινήσεις ΕΛΠΕ για μετάβαση στην πράσινη εποχή

Οι κινήσεις ΕΛΠΕ για μετάβαση στην πράσινη εποχή

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι κινήσεις ΕΛΠΕ για μετάβαση στην πράσινη εποχή

Βάδην ολοταχώς για την «πράσινη» ενεργειακή εποχή από τον όμιλο της ΕΛ.ΠΕ., με την ολοκλήρωση του δομικού μετασχηματισμού του.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 10 Δεκεμβρίου καλείται να εγκρίνει, τη διάσπαση της μητρικής εταιρίας, με απόσχιση του κλάδου διύλισης και την εισφορά του σε νέα εταιρία, την έγκριση του καταστατικού της, καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού της διασπώμενης.

Σύμφωνα με το σχέδιο της απόσχισης, δημιουργείται εταιρία Holding, η οποία θα μετονομαστεί εντός του Ιανουαρίου του 2022. Θα είναι η εισηγμένη «μαμά» εταιρία του ομίλου, που θα «στεγάσει» τα μερίδια των υφιστάμενων μετόχων και θα έχει στην «ομπρέλα» της ως θυγατρικές όλες τις υπόλοιπες εταιρίες του ομίλου.

Δημιουργείται, επίσης, μία νέα εταιρία, η «Eλληνικά Πετρέλαια Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διύλισης Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών», με τον διακριτικό τίτλο «Eλληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.», στην οποία θα εισφερθεί ο αντίστοιχος κλάδος. Το μετοχικό κεφάλαιο της θα ανέρχεται σε 1.301.000.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 130.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Η Holding θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της ΕΛ.ΠΕ. Δ.Ε.Π.Π.Π. και θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της με το 100% των μετοχών.

Η Holding θα είναι ουσιαστικά η εταιρία που θα σχεδιάζει και θα αποφασίζει τη στρατηγική του ομίλου της ΕΛ.ΠΕ. Ειδικότερα, θα συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, άμεσα και έμμεσα, σε ελληνικές και ξένες εταιρίες οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, θα τις δανειοδοτεί και θα εγγυάται γι’ αυτές, θα παρέχει διοικητικές υπηρεσίες στις θυγατρικές της και τρίτους, θα εκδίδει ομολογιακά δάνεια και θα συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό.

Στην ΕΛ.ΠΕ. Δ.Ε.Π.Π.Π. εισφέρεται το ενεργητικό και παθητικό του κλάδου διύλισης. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την Έκθεση Αποτίμησης:

- Τα ενσώματα πάγια ανέρχονται σε 3.459.147.141,29 δισ. ευρώ.

- Τα αποθέματα υπολογίζονται σε 968.074.922,05 εκατ. ευρώ.

- Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις σε 429.841.107,74 εκατ. ευρώ.

- Τα ταμειακά διαθέσιμα σε 858.580.398,57 εκατ. ευρώ.

- Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις φθάνουν το 1.878.856.475,10 δισ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες σε 749.319.680,29 εκατ. ευρώ.

- Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις είναι 1.570.271.577,46 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αποτελείται από υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προκαταβολές ύψους 1,38 δισ. ευρώ.

Στην ευθύνη της νέας εταιρίας περνούν τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που διαθέτει ο όμιλος (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), τα οποία καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διϋλιστικής δυναμικότητας της χώρας και προμηθεύουν περίπου το 60% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών, ενώ άνω του 50% των πωλήσεων εξάγεται.

Σήμερα, μέτοχοι της ΕΛ.ΠΕ. είναι, η Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. με ποσοστό 47,1%, το ΤΑΙΠΕΔ με 35,5%, το 5,4% έχουν Έλληνες θεσμικοί επενδυτές, το 3% ξένοι θεσμικοί επενδυτές και το υπόλοιπο 9% ιδιώτες επενδυτές.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται, επίσης, στη λιανική εμπορία με τη θυγατρική ΕΚΟ ΑΒΕΕ και διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων με τα εμπορικά σήματα ΕΚΟ και ΒΡ, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 1.703 πρατήρια, εκ των οποίων 232 είναι ιδιολειτουργούμενα.

Στο εξωτερικό, μέσω των θυγατρικών του εταιρειών στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία. Συνολικά το δίκτυο πρατηρίων απαριθμεί 315 πρατήρια, ενώ διαθέτει και τις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας OKTA στη Βόρεια Μακεδονία. Στον τομέα των ΑΠΕ, μέσω της ΕΛ.ΠΕ. ΑΠΕ και των θυγατρικών της, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο 1,7 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της κοινοπραξίας Elpedison B.V, με ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο 50% το έχει η EDISON S.p.A.. Η Elpedison B.V. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Elpedison Α.Ε. κατά 100%. Στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, είτε μέσω εταιριών στις οποίες κατέχει τον πλήρη έλεγχο, είτε μέσω συνεργασιών με άλλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

 

Αθηνά Καλαϊτζόγλου

Πηγή : euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text