Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Κοινοποιήση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2021.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Κοινοποιήση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2021.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:  Κοινοποιήση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2021.

H "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε."  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021 του Ομίλου, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της. Ειδικότερα:

· Ο κύκλος εργασιών, τα μικτά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT), τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) της εννεάμηνης περιόδου 1/1 – 30/09/2021, και τα αντίστοιχα μεγέθη της συγκριτικής περιόδου, καθώς και η μεταβολή τους για το γ΄ τρίμηνο του 2021 και 2020 αντίστοιχα για τον Όμιλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

· Δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου κατά το γ’ τρίμηνο του 2021. Εντός του τελευταίου τριμήνου ο Όμιλος δεν έχει λάβει κανένα νέο δάνειο.

Η Διοίκηση του Ομίλου υλοποιεί, σε σχέση με την εξελισσόμενη πανδημία του COVID-19, μια σειρά ενεργειών, οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους τομείς λειτουργίας, όπως ενδεικτικά: υγεία και ασφάλεια, διαχείριση προσωπικού, ρευστότητα, προς αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυνητικών κινδύνων. Μετά την πώληση της τουριστικής δραστηριότητας, οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι, επί του παρόντος, περιορισμένες και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας δεν είναι σημαντικές.

Ο Όμιλος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην επέκταση των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδος στην συμμετοχή στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, στον τουρισμό, στην «πράσινη» ενέργεια και στο Real Estate – Investment and / or Development. Ο Όμιλος στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει σε συνδυασμό με τη τρέχουσα σημαντική ρευστότητα του, επιδιώκοντας την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στους προαναφερθέντες τομείς.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text