Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Εσοδα 4,3 εκατ. ευρώ για την Phoenix Vega Mezz στο 9μηνο

Εσοδα 4,3 εκατ. ευρώ για την Phoenix Vega Mezz στο 9μηνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εσοδα 4,3 εκατ. ευρώ για την Phoenix Vega Mezz στο 9μηνο

H Phoenix Vega Mezz PLC («Εταιρεία») έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega1, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία («Ομολογίες»). Το σύνολο σχεδόν του ενεργητικού της Εταιρείας αποτελείται από τις εν λόγω Ομολογίες. Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη τόκων από τις Ομολογίες των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega.

Η περίοδος από την 12η Απριλίου 2021 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 χαρακτηρίσθηκε από σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σε όρους ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και τιμών ακινήτων. Παρόλα αυτά, η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να επηρεάζεται από αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας Covid-19. Οι συνέπειες της πανδημίας είχαν, και συνεχίζουν να έχουν, αντίκτυπο σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τα έσοδα και τις ταμειακές εισροές της Εταιρείας.

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους, αναμένεται να παραμείνουν μέχρι τα μέσα του 2022, οπότε και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωσή τους. Η αύξηση των τιμών αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στην Ελλάδα, θεωρείται προσωρινό και αναμένεται να υποχωρήσει στα προ-κρίσης επίπεδα προς το τέλος του 2022, ως εκ τούτου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Η αποτίμηση των Ομολογιών γίνεται στο τέλος της χρήσης σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αρχική αποτίμηση των Ομολογιών έλαβε χώρα τον Μάιο 2021 και η επόμενη αποτίμηση θα διενεργηθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε το δελτίο τύπου, εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text