Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Attica Bank: Οι νέες μεγάλες ζημιές και τα επόμενα βήματα εξυγίανσης

Attica Bank: Οι νέες μεγάλες ζημιές και τα επόμενα βήματα εξυγίανσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Attica Bank: Οι νέες μεγάλες ζημιές και τα επόμενα βήματα εξυγίανσης

Τα επόμενα βήματα στην κατεύθυνση εξυγίανσης του ισολογισμού της καλείται να δρομολογήσει άμεσα η Attica Bank, προκειμένου να βγει το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, που έχει μπροστά της τους επόμενους έξι με επτά μήνες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ, η τράπεζα καλείται να αναθέσει σε μια εκ των ελεγκτικών/συμβουλευτικών τη διενέργεια εστιασμένου ελέγχου ποιότητας ενεργητικού (σ.σ. άτυπο Credit File Review), από το οποίο θα προκύψει η τελική ζημιά εξυγίανσης του ισολογισμού της Attica.

Ο βασικός λογαριασμός αναμένεται να έρθει από τη διενέργεια πρόσθετων προβλέψεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση (BB-), για τη λήψη κρατικής εγγύησης (Ηρακλής ΙΙ) επί των senior notes ομολογιών των τιτλοποιήσεων Omega και Astir (1 και 2). Η προεργασία με την DBRS βρίσκεται σε εξέλιξη και ο οίκος που θα αναλάβει τη διενέργεια του Credit File Review εκτιμάται ότι θα γνωρίζει εξ αρχής τις απαιτήσεις του οίκου αξιολόγησης.

Η τράπεζα διέθετε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 προ προβλέψεων τιτλοποιημένες απαιτήσεις, μικτής λογιστικής αξίας 1,6 δισ. ευρώ με προβλέψεις μόλις 600 εκατ. ευρώ (37,5%). Συνήθως, οι τιτλοποιήσεις, για να λάβουν κρατική εγγύηση, βγάζουν ονομαστική αξία senior notes και αποτίμηση των mezzanine πέριξ του 47% με 50% της μικτής λογιστικής αξίας ( σ.σ. μόνο οι τιτλοποιήσεις στεγαστικών βγήκαν πάνω από 50%, αλλά τα τιτλοποιημένα δάνεια Αττικής είναι κυρίως εταιρικά όλων των υποκατηγοριών).

Επιπρόσθετα, στις 30/09, το υπόλοιπο προ προβλέψεων ενήμερων δανείων σε κλάδους, που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι από την πανδημία, ανερχόταν σε περίπου 595 εκατ. ευρώ, με τις σχετικές προβλέψεις σε μόλις 3,8 εκατ. ευρώ. Είναι πιθανόν μέρος των παραπάνω δανείων να απαιτήσουν ρύθμιση. Η συντριπτική πλειονότητα των παραπάνω δανείων ( σ.σ. 548 εκατ. ευρώ) αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια και τα υπόλοιπα σε δάνεια ιδιωτών.

Με ζημιές η χρήση του 2021 - Νέα ενεργοποίηση DTC

Το credit file review θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος Απριλίου και την εκπνοή της περιόδου δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021, ώστε η Attica να πάρει τη ζημιά, που θα προκύψει, στο Δ΄ τρίμηνο του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έκλεισε το 9μηνο με ζημιές προ φόρων και προβλέψεων 12 εκατ. ευρώ και ζημιές μετά από φόρους 26,8 εκατ. ευρώ. Μεταγενέστερα, στις 4 Οκτωβρίου, προχώρησε στην πώληση του 95% των mezannine και junior notes ομολογιών της τιτλοποίησης Omega. Η ζημιά, με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης, από την πώληση ανήλθε σε περίπου 33 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Το αποτέλεσμα της συναλλαγής θα απεικονιστεί κατά το τέταρτο τρίμηνο και θα οδηγήσει σε διεύρυνση των ζημιών χρήσης. Το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς βέβαια θα προέλθει, όπως προαναφέρθηκε, από το λογαριασμό, που θα βγάλει το credit file review.

Κλείνοντας με ζημιές τη χρήση 2021 θα ενεργοποιηθεί εκ νέου το άρθρο 27 Α του νόμου Χαρδούβελη για το συμψηφισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (Deferred Tax Credit- DTC) από το Δημόσιο. Το Δημόσιο θα δώσει εκ νέου μετρητά για να συμψηφίσει την υποχρεώσή του, ενώ θα εκδοθούν και πάλι warrants, τα οποία θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση.

Νέα ΑΜΚ και ΜΟΔ ως τον Ιούλιο του 2022

Το ύψος της ζημιάς από τον έλεγχο ποιότητας ενεργητικού, συνυπολογιζομένου του οφέλους από τη μετατροπή του DTC, θα καθορίσει και το ύψος της δεύτερης αύξησης κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2021. Δηλαδή, το αργότερο ως τον Ιούλιο, η Attica Bank θα έχει ολοκληρώσει και δεύτερη ΑΜΚ.

Ταυτόχρονα, ή μερικούς μήνες αργότερα, θα εκδοθεί Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, το οποίο θα καλυφθεί είτε αποκλειστικά από την Ellington (σ.σ. δεν έχει διευκρινισθεί αν θα συμμετάσχει και το ΤΜΕΔΕ), είτε αν συναινέσει και από τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Όταν μετατραπεί το ΜΟΔ το σχήμα Ellington- TΜΕΔΕ θα φθάσει να ελέγχει ποσοστό άνω του 60% της τράπεζας, ενώ το ΤΧΣ θα υποστεί dilution.

Το ύψος της δεύτερης ΑΜΚ και του ΜΟΔ είναι ευθέως συνδεόμενα. Παρ' ότι ουδείς μπορεί να γνωρίζει το ύψος της τελικής ζημιάς που θα βγάλει ο έλεγχος ποιότητας ενεργητικού, το δεδομένο είναι ότι η Attica χρειάζεται κεφάλαια της τάξης τουλάχιστον των 150 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει αναγκαία πιστωτική επέκταση, διευρύνοντας τα έσοδά της και συρρικνώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 6μήνου θα πρέπει να τρέξει ο μετασχηματισμός της τράπεζας ( μείωση δικτύου, νέα εθελουσία κά) και να ξεκινήσει η υλοποίηση του business plan στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι μέτοχοι.

Χρήστος Κίτσιος

 

Πηγή:euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text