Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 239 | Χ&Α - 237 | Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021

Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021

 

 

 

 

 

 

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (εδώ)
Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, την 31/12/2021 (εδώ)
Γιατί μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στα Αμοιβαία Κεφάλαια; (εδώ)
Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021 (εδώ)

 

Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021

Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθ’ όσο το 2021, υπήρξαν θετικές και ανώτερες από την απόδοση του Γενικού Δείκτη. Η μέση (σταθμισμένη με βάση το ύψος του Ενεργητικού του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου) απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για το σύνολο του  2021, έφτασε στο 16,1%, έναντι απόδοσης 10,4% του Γενικού Δείκτη, δηλαδή μία διαφορά 5,7% (είναι αξιοσημείωτο ότι, η διαφορά αυτή διευρυνόταν διαρκώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους). Η διαφορά αυτή είναι η δεύτερη ψηλότερη που παρατηρείται στο διάστημα από το 2011 μέχρι σήμερα. Η πρώτη υψηλότερη είχε καταγραφεί στις 31/12/2013 και έφτανε στο +6,3% για το σύνολο του έτους.

Κατά την περίοδο των 11 ετών από το 2011 μέχρι και το 2021, σε 8 χρονιές, η μέση απόδοση του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ξεπέρασε την απόδοση του Γενικού Δείκτη, ενώ σε 3 χρονιές, η απόδοση του Γενικού Δείκτη ήταν υψηλότερη  (δείτε τον Πίνακα 1 ή το Διάγραμμα 5).

Κατά το 2021, την καλύτερη επίδοση πέτυχε το Allianz Επιθετικής Στρατηγικής, με 25,9%. Τη χαμηλότερη επίδοση είχε το Eurobank GF Greek Equities (Μετοχικό Εσωτερικού), με 11,13%.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2021, παρατηρήθηκε το φαινόμενο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με τη μικρότερη απόδοση από την αρχή του έτους (η τιμή στη στήλη 9 του Πίνακα 1), η οποία στις 31/12/2021 είναι 11,1%,  ξεπερνούσε την επίδοση του Γενικού Δείκτη. Αυτό δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν (στα πλαίσια των προηγούμενων ένδεκα ετών) και είναι σημαντικό, αφού καταδεικνύει μία βελτίωση στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων του κλάδου. Είναι μία πολύ σημαντική και ευχάριστη εξέλιξη, πλην όμως, απέχει πολύ ακόμη από το να εξελιχθεί σε μόνιμη τάση.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Κατά το πρώτο 20ήμερο του 2022, η μέση απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, υπολογίζεται σε 6,5%, έναντι 7,2% του Γενικού Δείκτη (δείτε εδώ τα στοιχεία της 20/1/2022). Στο διάστημα αυτό, την καλύτερη επίδοση έχει πετύχει το Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό, με 7,50% και τη χαμηλότερη, το Ypsilon Μετοχικό Εσωτερικού (πρώην ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού), με 5,27%. Βέβαια, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή του έτους και είναι βέβαιο ότι, κατά τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν πολλές ανακατατάξεις και διαφοροποιήσεις.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Μεταβολές στον κλάδο: Κατά το 2021, ξεκίνησαν την λειτουργία τους τρία μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια. Την 12/3/2021, ξεκίνησε το “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό Institutional Share Class”, το οποίο ανήκει στην Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ (εδώ). Την 6/4/2021, ξεκίνησε την λειτουργία του το “Optima Greek Balanced Μικτό Εσωτερικού” (εδώ) και την 7/5/2021 ξεκίνησε την λειτουργία του το “Fast Finance Growth and Income Strategy Μικτό Εσωτερικού” (εδώ), όπου και τα δύο ανήκουν στην Optima Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εδώ).

Στις 10/9/2021, το “Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού” απορροφήθηκε από το “Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού”. Στις 24/9/2021, ξεκίνησε η λειτουργία της νέας κατηγορίας μεριδίων του “Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού”, τα οποία απευθύνονται σε Θεσμικούς Επενδυτές (Κατηγορία “Ι”). Στις 1/12/2021, ξεκίνησε η λειτουργία της νέας κατηγορίας μεριδίων του Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund που απευθύνονται σε Θεσμικούς Επενδυτές (Κατηγορία “Ι”). Στις 15/12/2021, το Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό, ξεκίνησε η λειτουργία της νέας κατηγορίας μεριδίων του, που απευθύνονται σε Θεσμικούς Επενδυτές (Κατηγορία “Ι”).

Τέλος, από την 1/1/2022, το Alpha Trust New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού, απορροφήθηκε από το Alpha Trust Eclectic Balanced Fund.

Στο παρόν τακτικό τρίμηνο αφιέρωμά μας, πέραν από τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε, τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 31/12/2021, θα εξετάσουμε τις τοποθετήσεις τους ανά κλάδο, θα εντοπίσουμε την “κινητικότητα” των χαρτοφυλακίων τους και θα εξετάσουμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές και τις μεταβολές που υπήρξαν, ανά τρίμηνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Τέλος, θα παραθέσουμε τις επιδόσεις του κάθε μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010-2021 και την κατάταξη του καθενός μέσα στο σύνολο του κλάδου.

Στον παρακείμενο σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε όλους τους πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν αφιέρωμα (δείτε εδώ - στο επάνω μέρος της σελίδας εμφανίζονται οι σύνδεσμοι για το κάθε “φύλλο εργασίας” τα οποία περιέχουν τους πίνακες).

Υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανά τρίμηνο, γίνεται από το “Χ&Α”, κατ’ αποκλειστικότητα και ανελλιπώς από το 1991, με εξαίρεση το διάστημα διακοπής της έκδοσής μας.

 

Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)
Μήνας - Έτος Ενεργητικό (€) Ενεργητικό - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια (τμχ) Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθ. Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμ. Μεταβ. Καθ. Τιμής από αρχή έτους Καλύτερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Χειρότερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. ΓΔ από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Ιαν-2022 1.412.326.921 6,3% 505.897.545 -1,1% 6,5% 6,5% 7,0% 4,7% 957,60 7,2% Στοιχεία
Δεκ-2021 1.346.400.554 27,9% 510.597.388 17,9% 16,7% 16,1% 25,9% 11,1% 893,34 10,4% Στοιχεία
Σεπ-2021 1.211.674.131 15,1% 488.489.924 12,8% 11,4% 11,2% 17,9% 5,9% 865,34 7,0% Στοιχεία
Ιουν-2021 1.251.794.008 18,9% 491.795.818 13,5% 13,6% 13,7% 18,8% 10,1% 884,89 9,4% Στοιχεία
Μαρ-2021 1.145.687.397 42,4% 456.888.851 9,2% 8,2% 8,2% 11,2% 3,7% 865,05 6,9% Στοιχεία
Δεκ-2020 1.052.698.385 -5,6% 433.245.818 9,0% -6,7% -8,2% 33,6% -15,9% 808,99 -11,7% Στοιχεία
Σεπ-2020 804.325.842 -27,9% 418.228.049 5,3% -25,7% -27,5% -17,4% -33,1% 624,75 -31,8% Στοιχεία
Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 5,0% -26,9% -28,6% -17,5% -33,1% 638,90 -30,3% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7% 41,0% 51,3% 26,1% 916,67 49,5% Στοιχεία
Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 26,2% 34,0% 34,5% 43,8% 21,7% 868,48 41,6% Στοιχεία
Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -0,8% -16,8% -17,5% 3,9% -27,7% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 5,3% -2,2% -3,0% 9,6% -9,5% 757,57 -5,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 -3,3% 23,4% 24,6% 35,6% 4,6% 802,37 24,7% Στοιχεία
Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 -1,8% 25,8% 26,7% 35,1% 8,2% 823,74 28,0% Στοιχεία
Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 -4,5% 0,5% 1,0% 16,7% -25,4% 643,64 1,9% Στοιχεία
Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -1,6% -13,3% -13,4% -3,3% -24,2% 542,12 -14,1% Στοιχεία
Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 0,0% -20,2% -18,8% -2,6% -28,3% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 1,8% -3,4% -3,0% 9,1% -11,1% 797,52 -3,5% Στοιχεία
Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -9,3% -27,9% -27,8% -19,6% -34,7% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 -2,4% 8,3% 9,1% 13,0% 0,8% 1.214,31 4,4% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 -2,9% 31,9% 34,4% 46,2% -1,6% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 0,5% -4,0% 4,6% 11,5% -5,4% 847,57 -6,6% Στοιχεία
Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 2,3% 44,0% 39,6% 76,5% 20,2% 907,90 34,8% Στοιχεία
Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -3,2% -6,7% -7,8% 0,9% -15,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία
Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650
-44,9% -44,3% -19,3% -55,0% 673,71 -51,9% Στοιχεία
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα, εκτός από αυτή του Ιανουαρίου 2022, η οποία αναφέρεται στις 21/1/2022- Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: