Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 239 | Χ&Α - 237 | Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021

 

 

 

 

 

 

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (εδώ)
Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, την 31/12/2021 (εδώ)
Γιατί μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στα Αμοιβαία Κεφάλαια; (εδώ)
Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021 (εδώ)

 

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021

Το συνολικό επενδεδυμένο Ενεργητικό των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 31/12/2021, έφτανε στα € 1.288 εκατομμύρια (Πίνακας 2 - εδώ). Από το ποσό αυτό, το 96,0% είχε επενδυθεί σε μετοχές ελληνικών εταιριών που. διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (91,0%) και σε χρηματιστήρια του εξωτερικού (5,0%). Ποσό 3,4% είχε τη μορφή καταθέσεων και διαθεσίμων, ενώ το υπόλοιπο 0,6% είχε τοποθετηθεί σε άλλου τύπου επενδύσεις.

Στις 31/12/2021, η εικόνα της διάρθρωσης του Ενεργητικού των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με την εικόνα των προηγούμενων ετών: Στο τέλος του 2018, οι επενδύσεις σε μετοχές ελληνικών εταιριών έφταναν στο 94,4%. Στο τέλος του 2019, έφταναν στο 95,2%, στο τέλος του 2020, στο 93,1% και στο α’ εξάμηνο του 2021, στο 94,0%. Στο παρελθόν, έχουμε συχνά εκφράσει επιφυλάξεις για την ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική που ακολουθείται από τα περισσότερα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, η οποία, εν πολλοίς, περιορίζεται στην πρακτική της μακροχρόνιας διακράτησης (buy and hold), χωρίς ουσιαστικές διακυμάνσεις στις μετοχικές τους θέσεις κατά τη διάρκεια των μεγάλων διακυμάνσεων του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου  (δείτε: τεύχος 222, τεύχος 219, τεύχος 216), ενώ επιμένουμε να θεωρούμε ως αρνητικό το ισχύον (πανευρωπαϊκό) κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει σε ένα μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο, να μειώσει τις μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του, σε ποσοστό κάτω του 65%.  Αυτό προκαλεί δυσχέρειες στη διαχείριση κατά τη διάρκεια πτωτικών φάσεων, αποτρέπει την ενεργητική διαχείριση και αποτρέπει την αντιμετώπιση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ως ένα όργανο πραγματικά μακροχρόνιας επενδυτικής θεώρησης.

Πίνακας 2: Διάρθρωση Ενεργητικού των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (31/12/2018 - 31/12/2021)

31/12/2021 30/6/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου
Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 42.353.937 3,3% 39.261.731 3,2% 47.020.987 4,5% 43.101.513 3,9% 31.900.614 4,8%
Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 1.172.139.750 91,0% 1.070.827.196 87,6% 916.423.930 88,3% 974.230.831 88,3% 589.635.733 88,4%
Σύνολο μετοχών μη εισηγμ. στο ΧΑ 78.992 0,0% 137.536 0,0% 122.408 0,0% 132.972 0,0% 147.662 0,0%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 11.392.176 0,9% 9.087.281 0,7% 7.245.923 0,7% 7.495.691 0,7% 6.697.936 1,0%
Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 1.724.652 0,1% 224.294 0,0% 973.551 0,1% 972.597 0,1% 1.345.083 0,2%
Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 653.412 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 1.228.342.920 95,4% 1.119.538.038 91,6% 971.786.800 93,6% 1.025.933.604 93,0% 629.727.028 94,4%
Ελληνικές Εταιρίες σε Αγορές Εξωτ. 64.723.625 5,0% 78.760.409 6,4% 50.190.968 4,8% 75.770.853 6,9% 40.097.155 6,0%
Καταθέσεις Εξωτερικού 645.066 0,1% 255.082 0,0% 250.636 0,0% 764.649 0,1% 475.502 0,1%
Μετοχές Εξωτερικού 6.930.206 0,5% 379.453 0,0% 1.738.691 0,2% 2.722.176 0,2% 1.011.496 0,2%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 519.050 0,0% 480.506 0,0% 659.580 0,1% 650.619 0,1% 99.812 0,0%
Ομόλογα Εξωτερικού 0 0,0% 432.472 0,0% 1.389.742 0,1% 7.649.484 0,7% 2.002.820 0,3%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 72.817.948 5,7% 80.307.922 6,6% 54.229.617 5,2% 87.557.781 7,9% 43.686.785 6,6%
Σύνολο Ενεργητικού 1.301.160.868 101,0% 1.200.845.957 98,2% 1.046.358.887 100,8% 1.113.395.369 100,9% 673.415.313 101,0%
Καθαρό Ενεργητικό 1.287.923.385 100,0% 1.222.647.034 100,0% 1.037.846.425 100,0% 1.103.275.026 100,0% 666.923.506 100,0%Σύν. Επενδ. σε ελληνικές μετοχές 1.236.863.375 96,0% 1.149.587.606 94,0% 966.614.899 93,1% 1.050.001.684 95,2% 629.732.888 94,4%
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: