Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 239 | Χ&Α - 237 | Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, την 31/12/2021

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, την 31/12/2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, την 31/12/2021

 

 

 

 

 

 

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (εδώ)
Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, την 31/12/2021
Γιατί μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στα Αμοιβαία Κεφάλαια; (εδώ)
Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021 (εδώ)

 

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 31/12/2021

Τα χαρτοφυλάκια που εξετάσαμε ανήκουν σε συνολικά 14 ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων) και σε 58 Αμοιβαία Κεφάλαια: 25 μετοχικά, 26 μικτά και 7 διαφόρων κατηγοριών.
Τα χαρτοφυλάκια αυτά είχαν επενδύσει € 1.236,9 εκατομμύρια σε συνολικά 80 μετοχές ελληνικών εταιριών, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (€ 1.172,1 εκατομμύρια) και σε άλλες ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται σε ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές (€ 64,7 εκατομμύρια). Αντίθετα, υπήρχαν 76 μετοχές στις οποίες κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει. Στις 31/12/2020, υπήρχαν 84 μετοχές που δεν κατέχονταν από κανένα Α/Κ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, που κατέχουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια σε μία εταιρία, εντοπίζεται στην εταιρία επενδύσεων “Ανδρομέδα” (ΑΝΔΡΟ), με 14,36%. Πλην όμως, ο αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που την κατέχουν, είναι μόλις τρία (3 - πρόκειται για τα ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic, ALPHA TRUST Hellenic Equities Fund και ALPHA TRUST Eurostar Μικτό). Κατά το προηγούμενο διάστημα (για σειρά πολλών τριμήνων) το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής σε μία εταιρία, ήταν στην ΕΧΑΕ. Όμως, στις 31/12/2021, το ποσοστό κατοχής στην ΕΧΑΕ υποχώρησε σε 14,06%, έναντι 15,66% κατά το προηγούμενο τρίμηνο (30/9/2021) και 15,48%, στο τέλος του 2020. Άλλες εταιρίες που τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν υψηλά ποσοστά μετοχών είναι: η ΠΕΤΡΟ (13,4% από 13 Α/Κ), η ΜΠΡΙΚ (10,0% από 18 Α/Κ), η ΚΡΙ (9,8% από 28 Α/Κ).
Μεταξύ του 2018 και του 2021 (3 χρόνια), το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στην κατοχή μετοχών από Αμοιβαία Κεφάλαια, σημειώθηκε στις ΜΟΤΟ (+8,5% του μετοχικού κεφαλαίου), ΙΝΤΕΚ (+8,2%), ΠΑΠ (+5,8%), ΕΧΑΕ (+5,7%) και ΠΡΟΦ (+3,3%).
Η μεγαλύτερη μείωση, στην κατοχή μετοχών (μετοχικού κεφαλαίου), σημειώθηκε στην ΒΥΤΕ (-5,4%), CNLCAP (-3.8%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-3,5%), ΠΛΑΘ (-2,0%) και ΚΛΜ (-1,6%).

Εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, δεν κατέχονται από κάποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και 22 μετοχές που  βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης και 7 σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Γενικά, τα εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν θέσεις σε μετοχές που βρίσκονται σε “αναστολή διαπραγμάτευσης”, ή σε καθεστώς επιτήρησης, πλην των μετοχών της ΜΛΣ και ΦΦΓΚΡΠ.

Για τα στοιχεία μεταβολής για το διάστημα 31/12/2020 έως 31/12/2021, ή και για άλλα διαστήματα (ανά τρίμηνο), δείτε στον συγκεντρωτικό Πίνακα 6 (εδώ).
Δείτε την κατάταξη των μεταβολών στη διακράτηση, για το σύνολο των μετοχών, εδώ. Σημειώνεται ότι εξετάζουμε μόνο τις μετοχές που διαπραγματεύονταν στη χρηματιστηριακή αγορά, από την 31/12/2018 έως και την 31/12/2021.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ κατέχεται από τα περισσότερο Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά 50 από τα 58 που εξετάζουμε). Ακολουθεί η μετοχή της ΔΕΗ (από 47), της ΜΥΤΙΛ (από 47), της TITC (από 46) και της ΑΛΦΑ (από 45).
Συνολικά είκοσι τέσσερις (24) μετοχές κατέχονται από 30 ή περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια. Παράλληλα, υπάρχουν 6 μετοχές που κατέχονται από 2 Αμοιβαία Κεφάλαια και 10 μετοχές που κατέχονται από μόλις ένα (1) Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των Α/Κ που κατέχουν μία μετοχή, κατά την τελευταία τριετία (από 31/12/2018 έως 31/12/2021), σημειώθηκε στις μετοχές της ΔΕΗ (από 21, σε 47 Α/Κ), της ΜΠΡΙΚ (από 6, σε 31), της ΙΝΤΕΚ (από 0, σε 25), της ΚΟΥΕΣ (από 15, σε 39), της ΕΛΧΑ (από 9, σε 31) και της ΠΕΙΡ (από 26, σε 41).
Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις μετοχές της ΑΡΑΙΓ (από 40, σε 29), της ΦΡΛΚ (από 40, σε 30), της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (από 29, σε 23), της ΜΙΡ (από 6, σε 0) και της ΚΑΡΕΛ (από 6, σε 1).
Για τα στοιχεία μεταβολής για το διάστημα 31/12/2020 έως 31/12/2021, ή και για άλλα διαστήματα, δείτε στον συγκεντρωτικό Πίνακα 6 (εδώ).

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χρηματιστηριακής αγοράς, είναι ο πολύ μικρός αριθμός εισηγμένων εταιριών. Όπως είδαμε στον Πίνακα 3, ο μέσος αριθμός μετοχών στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι 35,4 (σημειώνουμε ότι, ο “μίνιμουμ” δυνατός αριθμός μετοχών που μπορεί ένα Α/Κ να έχει στο χαρτοφυλάκιό του, είναι -περίπου- μεταξύ 16 και 17). Όταν το σύνολο των μετοχών που κατέχονται από Αμοιβαία Κεφάλαια είναι οι ογδόντα (80), τότε κάποιος αντιλαμβάνεται την “ένδεια” των επιλογών και την αδυναμία σημαντικής διαφοροποίησης μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ανάγκη για την αύξηση του αριθμού των εισηγμένων εταιριών, είναι απόλυτα επιτακτική.

Τα στοιχεία των θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των διαχρονικών μεταβολών τους, παρουσιάζονται στους πίνακες των επομένων σελίδων.

Για πιο αναλυτικά στοιχεία επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δείτε:
Συγκεντρωτικά στοιχεία μετοχικών χαρτοφυλακίων συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων (εδώ) - Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα χαρτοφυλάκια της 30/9/2021.
Παλαιότερα αφιερώματα του “Χ&Α” για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, θα βρείτε στα τεύχη Νο: 200, 203, 208, 210, 213, 216, 219, 222 , 225, 228, 231 και 234.



Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλν excel,εδώ.




Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: