Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 239 | Χ&Α - 237 | Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021

Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021

 

 

 

 

 

 

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (εδώ)
Οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, την 31/12/2021 (εδώ)
Γιατί μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στα Αμοιβαία Κεφάλαια; (εδώ)
Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021

 

Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Χαρτοφυλάκιο 31/12/2021

Στις 31/12/2021, το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας κατείχε 35 μετοχές, έναντι 34 που κατείχε ένα χρόνο νωρίτερα. Οι κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου, στις 31/12/2021, ήταν: ΚΟΥΕΣ (9,4% της συνολικής αξίας του Ενεργητικού), ΕΤΕ (6,2%), ΕΛΒΕ (5,4%) TITC (5,2%) και ΠΛΑΘ (3,8%). Παρατηρούμε δηλαδή ότι, το χαρτοφυλάκιο δεν ακολουθεί μία “συνηθισμένη” ή “παραδοσιακή” διάρθρωση και -στα πλαίσια που αυτό είναι δυνατό μέσα σε μία αγορά με μικρό αριθμό μετοχών- αναζητεί μετοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Οι κυριότερες αλλαγές που πραγματοποίησε κατά το έτος 2021, ήταν στις παρακάτω μετοχές: Αυξήσεις θέσεων: ΕΥΡΩΒ (+215.000 τεμάχια), ΠΕΙΡ (+108.647 τμχ), ΙΝΤΕΚ (+70.000 τμχ), ΛΑΜΔΑ (+60.000 τμχ), ΕΛΧΑ (+36.000 τμχ).
Μειώσεις θέσεων: ΑΛΦΑ (-193.001 τεμάχια), ΠΛΑΘ (-168.397 τμχ), ΕΝΤΕΡ (-100.962 τμχ), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-38.000 τμχ) και CENER (-38.000 τμχ).
Το σύνολο του Ενεργητικού του Χαρτοφυλακίου, στις 31/12/2021, έφτανε στα € 16,077 εκατομμύρια.

Μετά την πτώση των κερδών κατά το 2020 (κέρδη € 878 χιλιάδες, έναντι € 2,38 εκατομμύρια κατά το 2019), η εταιρία εμφάνισε μεγάλη αύξηση κατά το 9μηνο του 2021 (€ 2,48 εκατομμύρια), μέγεθος το οποίο θα μπορούσε να πλησιάσει στα € 2,9 εκατομμύρια για το σύνολο του έτους.

Με βάση τα στοιχεία της 31/12/2021, η εσωτερική αξία της μετοχής υπολογιζόταν σε € 9,41 ευρώ, ενώ, την ίδια μέρα, η χρηματιστηριακή της τιμή ήταν € 7,75, δηλαδή, εμφανιζόταν discount (η περίπτωση που η χρηματιστηριακή τιμή είναι χαμηλότερη από την εσωτερική αξία) κατά 17,65% (ο υπολογισμός γίνεται με βάση την εσωτερική αξία).
Κατά το 2021, το ελάχιστο discount που εμφανίστηκε ήταν -16,59%, το μέγιστο -32,98% και το μέσο (για όλο το έτος) -25,14%.
Κατά το 2020, είχε εμφανιστεί premium ύψους 6,26%, ενώ το ελάχιστο discount έφτασε στο -27,25% και το μέσο (discount) ήταν -15,36%. Στις 31/12/2020, υπήρχε discount -26,68%.

Μετοχές Alpha Trust Andromeda Μέση Τιμή Κτήσης % επί Ενεργητικού Τεμάχια 30/6/2021 Τεμάχια 31/12/2020 Μεταβολή 31/12/2021 - 31/12/2020 Τεμάχια 31/12/2019 Τεμάχια 31/12/2018
CENER 93.911 1,7300 1,01% 111.911 131.911 -38.000 136.911 140.911
ΑΒΑΞ


25.000
0

ΑΔΜΗΕ 78.000 2,6500 1,29% 78.000 83.000 -5.000

ΑΛΦΑ 206.999 0,9400 1,21% 225.000 400.000 -193.001 160.000
ΑΝΔΡΟ 32.461 5,9500 1,20% 6.931 6.631 25.830 669 16.472
ΑΝΕΜΟΣ
0
142.441
ΑΡΑΙΓ
0 7.637 18.637
ΒΙΟ 50.000 4,0400 1,26% 40.000 30.000 20.000

ΓΕΚΤΕΡΝΑ


20.000 38.000 -38.000

ΓΡΙΒ
0
31.000
ΔΕΗ 30.901 8,3000 1,60% 25.000 60.000 -29.099

ΕΛΒΕ 135.555 6,4500 5,44% 135.555 135.555 0 135.555 135.555
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
0 50.900
ΕΛΠΕ
0 15.000 40.000
ΕΛΤΟΝ 75.400 1,3900 0,65% 87.400 87.400 -12.000 87.400
ΕΛΧΑ 36.000 2,0000 0,45% 36.000
36.000

ΕΤΕ 120.000 8,3000 6,19% 120.000 170.000 -50.000 100.000
ΕΥΔΑΠ 25.000 6,5700 1,02% 25.000 20.000 5.000

ΕΥΡΩΒ 215.000 0,7900 1,06% 180.000
215.000
300.000
ΙΑΣΩ
0
358.707
ΙΑΤΡ
0 55.510
ΙΝΤΕΚ 70.000 3,2000 1,39%

70.000

ΙΝΤΚΑ


200.000
0

ΚΑΜΠ 276.399 1,3900 2,39% 306.500 318.500 -42.101 328.500 338.500
ΚΑΡΤΖ
0 12.325 20.900
ΚΟΥΕΣ 144.750 10,4500 9,41% 171.750 171.750 -27.000 254.250 120.750
ΚΡΙ 40.062 6,54 1,63% 40.722 40.722 -660 53.722 73.999
ΛΑΜΔΑ 60.000 7,6100 2,84%

60.000 21.308
ΜΟΗ 9.500 12,0700 0,71% 13.500 15.000 -5.500 14.500 14.500
ΜΟΤΟ 186.876 1,1200 1,30% 196.876 196.876 -10.000 201.376 10.000
ΜΠΕΛΑ 23.000 13,3600 1,91%
2.000 21.000
13.000
ΜΠΡΙΚ 180.750 1,9700 2,21% 180.750 180.750 0 180.750 120.750
ΜΥΤΙΛ 30.000 12,1000 2,26% 47.000 39.000 -9.000 39.000 20.000
ΟΠΑΠ 18.375 11,6700 1,33% 8.000 10.000 8.375 60.000
ΟΤΕ 9.000 13,1800 0,74% 25.000 25.000 -16.000 32.000
ΟΤΟΕΛ 5.000 7,1400 0,22% 5.000
5.000 47.032 13.433
ΠΕΙΡ 158.647 1,3300 1,31% 168.647 50.000 108.647

ΠΕΤΡΟ 53.195 5,7000 1,89% 53.195 53.195 0 53.195 53.195
ΠΛΑΘ 159.453 3,8100 3,78% 247.850 327.850 -168.397 388.000 391.000
ΠΛΑΙΣ 71.081 3,4600 1,53% 71.081 71.081 0 71.081 72.346
ΠΛΑΚΡ 9.870 14,6000 0,90% 11.070 11.070 -1.200 11.070
ΠΠΑΚ5.626 -5.626 4.300
ΣΑΡ 44.100 9,2900 2,55% 40.100 40.100 4.000 36.100 61.100
ΤΕΝΕΡΓ16.000 -16.000

ΦΛΕΞΟ 41.000 9,4000 2,40% 41.000 41.000 0 41.000 41.000
ΦΡΛΚ 31.512 4,0600 0,80% 11.512 16.512 15.000 70.412 85.412
TITC 62.460 13,3400 5,18% 62.460 62.460 0 59.460 58.260
ΕΝΤΕΡ 160.080 2,6000 2,59% 205.542 261.042 -100.962

ΕΠΣΙΛ


3.150 3.150 -3.150


35

36 34
31 26
Διαθέσιμα 1.428.456 1.428.456
958.024 683.217 745.239 1.555.906 999.860
Μετοχές στο ΧΑ 12.980.418 10.008.522
12.934.413 11.051.581 1.928.837 10.458.509 9.605.622
Ελληνικές Εταιρίες σε Χρηματιστήρια Εξωτ. 1.356.339 1.197.585
1.474.747 1.198.606 157.732 1.313.287
Επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές 14.336.757 11.206.108


14.336.757

Ομόλογα Εξωτερικού 312.550 250.180
312.256 250.180 62.370 213.736
Καθαρό Ενεργητικό 16.077.814 12.884.794
15.679.490 13.184.285 2.893.529 13.541.438 10.807.328
 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: