Αρχική | Τμήμα Στατιστικών | Η συμβολή της κάθε μετοχής στη μεταβολή του FTSE Large Cap

Η συμβολή της κάθε μετοχής στη μεταβολή του FTSE Large Cap

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η συμβολή της κάθε μετοχής στη μεταβολή του FTSE Large Cap

Η συμβολή της κάθε μετοχής στη μεταβολή του FTSE Large Cap

 

Στην παρακάτω εφαρμογή, μπορείτε να βλέπετε, δύο φορές την ημέρα, το πόσο συμβάλλει η κάθε μετοχή, στη μεταβολή του δείκτη FTSE Large Capitalization. Ο δείκτης FTSE Large Capitalization ή αλλιώς FTSE Large Cap, εμπεριέχει τις 25 εισηγμένες μετοχές με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση.

 

Η ποσοστιαία συμμετοχή της μεταβολής της κάθε μετοχής, στη μεταβολή του FTSE Large Cap, εμφανίζεται στη στήλη “Συμβολή στο σύνολο της μεταβολής του FTSE Large Cap”. Δηλαδή, αν η μεταβολή του FTSE Large Cap είναι, για παράδειγμα, 1,20%, και στη στήλη αυτή, για τη μετοχή ΕΕΕ (Coca Cola EEE) αναγράφεται 15,5%, σημαίνει ότι, η ΕΕΕ, στη συνολική μεταβολή 1,20%, συμμετέχει με 15,5%.

 

Στη στήλη, “Συμβολή στο ποσοστό μεταβολής του FTSE Large Cap” εμφανίζεται το πόσο συμμετέχει η κάθε μετοχή στη συγκεκριμένη μεταβολή του FTSE Large Cap. Δηλαδή, ο FTSE Large Cap έχει μεταβληθεί 1,20% και αν στη μετοχή ΕΕΕ, αναγράφεται 0,185%, αυτό σημαίνει ότι, από το 1,20% της συνολικής μεταβολής του FTSE Large Cap, το 0,185% οφείλεται στη μεταβολή της μετοχής της ΕΕΕ.

Αν σε κάποιες συνεδριάσεις, βλέπουμε μεγάλα αρνητικά ή θετικά ποσοστά, αυτό συνήθως συμβαίνει επειδή: α) Η μεταβολή του δείκτη είναι μικρή και συνεπώς, μία μεγάλη αρνητική ή θετική μεταβολή κάποιας μετοχής, εμφανίζεται να έχει μεγάλη επίδραση στο δείκτη, επίδραση που όμως αντισταθμίζεται από την αντίθετη επίδραση άλλης μετοχής. β) Η τάση της αγοράς είναι ασαφής και οι μετοχές κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις και η κάθε μετοχή επηρεάζει διαφορετικά το δείκτη. Ας μην ξεχνάμε ότι, τελικά, η τιμή του FTSE Large Cap, υπολογίζεται από το άθροισμα της επίδρασης όλων των μετοχών.

 

Κάτω από τον Πίνακα, δείτε επεξηγήσεις και για άλλες στήλες.

Δείτε τον αντίστοιχο πίνακα για τον Γενικό Δείκτη, εδώ.

 

Ο Πίνακας, ενημερώνεται δύο φορές κάθε μέρα: α) Μεταξύ 2:00 μμ και 2:15 μμ και β) Μετά τις 5:30 μμ.

 

Επεξηγήσεις στηλών:

 

Μεταβολή: Η ποσοστιαία μεταβολή της κάθε μετοχής, σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.

Συντελεστής στάθμισης: Πόσο μέρος της κεφαλαιοποίησης της μετοχής, συμμετέχει στον υπολογισμό του FTSE Large Cap. Ο συντελεστής στάθμισης εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών που κυκλοφορούν “ελεύθερες” για κάθε μετοχή (free float), το μέγεθος της εταιρίας και την εμπορευσιμότητά της. Ο συντελεστής στάθμισης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να αναθεωρηθεί και να αναπροσαρμοστεί, από τη στατιστική υπηρεσία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

 

Σταθμισμένη χρηματιστηριακή αξία: Η χρηματιστηριακή αξία με την οποία συμμετέχει η κάθε μετοχή στη σύνθεση του FTSE Large Cap. Υπολογίζεται από την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της κάθε μετοχής και το συντελεστή στάθμισής της.

Συμμετοχή στο Δείκτη: Δείχνει τί ποσοστό της συνολικής κεφαλαιποίησης του FTSE Large Cap, αποτελεί η κεφαλαιοποίηση της κάθε μετοχής.

 

Capping Factor: Ο "συντελεστής ανώτατου ορίου" είναι ένας παράγοντας που χρησιμοποιείται για τη μείωση της κεφαλαιοποίησης αγοράς μετοχών με ελεύθερη διασπορά σε έναν δείκτη, έτσι ώστε οι συντελεστές στάθμισης όλων των στοιχείων του δείκτη να παραμένουν κάτω από ένα καθορισμένο ανώτατο όριο. Ένας δείκτης που συμπεριλαμβάνει τέτοιους παράγοντες, ονομάζονται 'capped index". Ένας "capped index" είναι ένας μετοχικός δείκτης που έχει ένα ανώτατο όριο στο βάρος οποιουδήποτε μεμονωμένου τίτλου. Έτσι, ένας capped index ορίζει ένα μέγιστο ποσοστό στη σχετική στάθμιση μίας μετοχής που καθορίζεται από την κεφαλαιοποίησή της στην αγορά, ακόμη και αν αυτή η μετοχή έχει μεγαλύτερο βάρος στην αγορά.

 

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Ρομοσού


Δείτε τη σύνθεση του FTSE Large Cap, από το site του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (εδώ).

Μπορείτε να βλέπετε καθημερινά τον πίνακα της σελίδας αυτής, μαζί με άλλα στατιστικά στοιχεία για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, εδώ.

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: