Αρχική | Εταιρίες | Ελληνικές Εταιρίες | Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Πόσο αυξήθηκε η εύλογη αξία ακινήτων

Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Πόσο αυξήθηκε η εύλογη αξία ακινήτων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Πόσο αυξήθηκε η εύλογη αξία ακινήτων

Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «Έκθεση»), της Εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ και των θυγατρικών της (εφεξής η Εταιρεία και ο Όμιλος αντίστοιχα), αναφέρεται στη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 (εφεξής η χρήση). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις 1/434/3.7.2007 και 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Ετήσια ‘Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με την Ενοποιημένη και Εταιρική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία που αφορούν την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Επενδύσεις σε Ακίνητα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Ομίλου, περιλάμβανε 33 ακίνητα, συνολικής εύλογης αξίας €100.296.300 όπως αποτιμήθηκε από τους ανεξάρτητους εκτιμητές της εταιρείας Solum Property Solutions (Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ). Αναλυτικότερα, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της αποτελείται από 33 κτίρια, εκ των οποίων τα 20 είναι εκμισθωμένα και 10 οικόπεδα/αγροτεμάχια.

Η αξία των ακινήτων του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 αυξήθηκε κατά € 16.696.800 ή 20,0% σε σχέση με την αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά την ίδια περίοδο, η αύξηση σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθε σε € 12.486.800 ή 18,7%. Όπως και το 2020, η αρχή του 2021 χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 που συνέχισε να επηρεάζει την Εταιρεία μέχρι και τον Ιούνιο 2021, που παρέμειναν σε ισχύ κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σύμφωνα με τα μέτρα αυτά οι πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις (βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας) που μίσθωναν ακίνητα, απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής του 40% ή του 100% του μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττονται ή παρέμειναν κλειστές με απόφαση αρχής. Ο Όμιλος παρείχε έκπτωση στα μισθώματα σύμφωνα με τα μέτρα. Σημειώνεται ότι στα νομικά πρόσωπα που παρείχαν έκπτωση 100% σε μισθωτές που παρέμειναν κλειστοί με απόφαση δημόσιας αρχής, παρασχέθηκε ως αποζημίωση από το κράτος το 60% του μισθώματος για την ίδια περίοδο. Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα του Ομίλου ήταν μειωμένα κατά το 2021 από τα αναμενόμενα. Μολονότι η χρονιά είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, η Εταιρία και ο Όμιλος συνολικά διατήρησαν την υψηλή εισπραξιμότητα των μισθωμάτων και διεύρυναν τον κύκλο εργασιών τους.

 

Δείτε την έκθεση της εταιρίας εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text