Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Διαβάσαμε - Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Αισιόδοξο βραχυπρόθεσμα και απαισιόδοξο μεσοπρόθεσμα, τόσο για το χρέος όσο και για τον ρυθμό ανάπτυξης αναμένεται να εμφανιστεί το ΔΝΤ στα στοιχεία που θα αρχίσει να δημοσιοποιεί στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας Το Ταμείο έχει ήδη δώσει την αξιολόγηση του για την ελληνική οικονομία μέσα από την τακτική έκθεση του (με βάση το άρθρο IV του καταστατικού του) για την ελληνική οικονομία, στο τέλος Μαρτίου.(εδώ)

Η ελληνική εταιρεία ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε. συμπράττει με την 547 Energy, με έδρα το Χιούστον, για την κατασκευή αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 400 MW στο Βέρμιο της Ημαθίας, καθώς και την Πελοπόννησο.Πιο συγκεκριμένα, το καλοκαίρι ξεκινά η κατασκευή των 300 MW στο Βέρμιο, που έχει και τη «μερίδα του λέοντος» του συνολικού σχεδιασμού. Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί joint venture, η «Αιολική Βερμίου», στην οποία πλειοψηφικό ποσοστό έχει η 547 Energy και ένα μικρό ποσοστό η ΕΝΤΕΚΑ.(εδώ)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή με αυτήν την τομεακή δημοσίευση, παρουσιάζει τη χαρτογράφηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης. Οι κλάδοι αυτοί τίθενται διαχρονικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της βαρύτητας που έχουν στη διαμόρφωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνολικά, αλλά και της εκτεταμένης διασποράς τους, με σημαντική παρουσία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σημαντική συμβολή στις αντίστοιχες τοπικές οικονομίες της Ελλάδας συχνά συσχετιζόμενη με το τουριστικό προϊόν της Χώρας.(εδώ)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2022, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 33,8% έναντι μείωσης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.(εδώ)

Σε αλλαγές των εκτιμήσεων προχώρησε το ΙΟΒΕ όπου παρουσιάζει τις προκλήσεις για την ελληνική οικονομία. Πλέον το βασικό σενάριο είναι και το δυσμενές, με προϋπόθεση την συνέχιση του πολέμου. Οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους (πληθωρισμός, τροφοδοσία σε ενεργειακά προϊόντα, ορισμένα τρόφιμα και πρώτες ύλες), οι αντιδράσεις πολιτικής (παρεμβάσεις στήριξης, νομισματικά μέσα), η δυναμική του τουρισμού, ο βαθμός και η ποιότητα αξιοποίησης της αυξημένης ρευστότητας θεωρούνται οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες του ΑΕΠ το 2022.(εδώ)

Η INFORM, μέλος του Ομίλου της AUSTRIACARD HOLDINGS, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια των ψηφοδελτίων για τις εκλογές στην Κένυα. Πρόκειται για μία σύμβαση πλαίσιο τριετούς διάρκειας, προυπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμώμενης ποσότητας μεγαλύτερης των 120 εκατομμυρίων παραγόμενων ψηφοδελτίων. Η συμμετοχή σε αυτόν τον δημόσιο διαγωνισμό εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε νέες αγορές.(εδώ)

Η "Πλαίσιο" ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2021 – 31.12.2021,. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: σημαντική αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 23,2%, στα € 436,9 εκ. από € 354,6 εκ., με το ποσοστό της αύξησης να διαμορφώνεται σε 18,2% αφαιρουμένης της επίπτωσης των επιδοτούμενων πωλήσεων της ψηφιακής μέριμνας.Εντυπωσιακή μεγέθυνση των Κερδών Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων στα €19,9 εκ. από €13,3 εκ. (+49,6%) ,των κερδών προ φόρων στα € 11,1εκ. από € 3,6 εκ. (+206%) και των κερδών μετά από φόρους στα € 8,5 εκ. από € 3,1 εκ. (+171,4%).(εδώ)

Τα ορυχεία έχουν αυξήσει τη παραγωγή, οι αυλές γεμίζουν με λιγνίτη και το σχέδιο «τρέχει» με ένα ρυθμό 5.000 - 6.000 επιπλέον τόνων την ημέρα για τις μονάδες της Μελίτη και του Αγ. Δημητρίου, και 7.000-8.000 τόνων για τη Μεγαλόπολη.Στόχος, η αύξηση κατά 45%-50% της εξόρυξης λιγνίτη στην διετία, (από 10,5 εκατ τόνους σήμερα σε πάνω από 15 εκατ τόνους), προκειμένου η παραγόμενη λιγνιτική ενέργεια να ανέλθει στις 6,5 TWh ετησίως έναντι των 4,5 TWh που προβλέπει το σημερινό ενεργειακό ισοζύγιο.(εδώ)

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι την Μ. Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής, η Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 08/04/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 31 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 23.762.843 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 31,27% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.(εδώ)

Η κοινοπραξία ΟΤΕ Space Hellas Intrasoft αναλαμβάνει το έργο κυβερνοασφάλειας του ΑΔΜΗΕ με τίμημα 13 εκατ. ευρώ, εν μέσω επιδεινούμενου διεθνούς περιβάλλοντος στον τομέα της ασφάλειας υποδομών, με διαρκείς και πολυεπίπεδες επιθέσεις και καθώς τα ενεργειακά δίκτυα βρίσκονται στο επίκεντρο.Ο διαγωνισμός, με αντικείμενο την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών του ΑΔΜΗΕ, είχε προκηρυχθεί στο τέλος Αυγούστου το 2021, και μετά από αρκετή καθυστέρηση πριν από μερικές ημέρες κατακυρώθηκε στην παραπάνω κοινοπραξία.(εδώ)

Εγινε γνωστό ότι η Σκλαβενίτης θα αποκτήσει 9 από τα 11 καταστήματα της αλυσίδας SEP Markets, η οποία δραστηριοποιείται στα Ιωάννινα. Και εάν οι παραπάνω εξαγορές-συμφωνίες με εννέα αλυσίδες αφορούσαν φυσικά καταστήματα, η Σκλαβενίτης προχώρησε στις αρχές του 2020, πριν φτάσει η πανδημία στην Ελλάδα, στην εξαγορά του ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ caremarket.gr, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία στη συνέχεια του eMarket, του ηλεκτρονικού καταστήματος της αλυσίδας.(εδώ)

Την ανάλυση των προοπτικών της Prodea Investments, της μεγαλύτερης Εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ανέπτυξε σήμερα η Alpha Finance με έκθεση που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Ανάλυσης της εταιρείας. Η Prodea είναι εισηγμένη στο Χ.Α. και έχει ένα χαρτοφυλάκιο 373 εμπορικών ακινήτων υψηλής προβολής και εμπορικότητας με τα 318 από αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 24 στην Κύπρο, 27 στην Ιταλία, 2 στη Βουλγαρία και 2 στη Ρουμανία.(εδώ)

Δίμηνη παράταση έλαβε ο διαγωνισμός πώλησης χαρτοφυλακίου ανακτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς(project Terra), ο οποίος αποκτά πρόσθετη βαρύτητα, μετά την ανακοίνωση του νέου business plan της τράπεζας για την τετραετία 2022-25.Ως ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών είχε οριστεί η σημερινή,αλλά εξαιτίας της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην οριστικοποίηση της περιμέτρου και κατά την περίοδο ανταλλαγής ιδεών με τους επενδυτές για την «αρχιτεκτονική» του διαγωνισμού, η μετάθεση κρίθηκε αναγκαία.(εδώ)

Το ευρωπαϊκό σύστημα βρίσκεται σε μια στάση αναμονής μέχρι περίπου τον Μάιο, όταν θεωρητικά θα έχει διαμορφωθεί η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωζώνη το τελευταίο τρίμηνο του 2021 ήταν 0,3%. Επίσης η εκτίμηση για την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου του 2022 είναι ότι θα είναι εξαιρετικά ασθενής. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι 7,5% τον Μάρτιο από 5,9% τον Φεβρουάριο. Αυτή είναι, για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, μια τυπική εικόνα στασιμοπληθωρισμού.(εδώ)

Η Παγκόσμια Τράπεζα μείωσε την πρόβλεψη της για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2022 κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα, στο 3,2% από 4,1%, λόγω του αρνητικού αντίκτυπου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της τράπεζας, David Malpass σήμερα, μεταδίδει το Reuters. Σε τηλεδιάσκεψη που είχε με δημοσιογράφους, ο Malpass ανέφερε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα αντιδρά στις προκλήσεις που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία προτείνοντας ένα νέο 15μηνο χρηματοοικονομικό στόχο ύψους 170 δισ. δολ. με χρηματοδότηση 50 δισ. δολ. μέσα στους πρώτους τρεις μήνες.(εδώ)

Η Τουρκία βρίσκεται εν μέσω μία πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Αφότου η λίρα έχασε τη μισή της αξία μέσα σε ένα χρόνο, η χώρα παλεύει με εντυπωσιακά υψηλό πληθωρισμό, που επισήμως φτάνει το 61,14%.Όπως επισημαίνει, από επιτόπιο ρεπορτάζ της η Guardian, ένα κιλό αλεύρι στοίχιζε 110 λίρες τον Ιανουάριο και τώρα στοιχίζει 220.(εδώ)

Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε και ενίσχυσε την πρόθεσή της να τερματίσει τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων κατά το τρίτο τρίμηνo, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στον κίνδυνο αλλαγών των προσδοκιών για τον πληθωρισμό παρά στους καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη, ενώ "εξαφάνισε" από την ανακοίνωση την πρόταση ότι η ομαλοποίηση της πολιτικής μπορεί να αναβληθεί εάν επιδεινωθούν οι προοπτικές, όπως επισημαίνει η Citigroup.(εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text