Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 242 | Χ&Α - 240 | Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022

- Η διάρθρωση του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- Τα στατιστικά του α’ τριμήνου 2022
- Κλαδική ανάλυση και κινητικότητα
- Οι αποδόσεις και η κατάταξη κατά την περίοδο 2016-2022
- Τα μετοχικά χαρτοφυλάκια
- Οι κινήσεις των χαρτοφυλακίων κατά το α’ τρίμηνο
- Αναλυτικοί πίνακες και στοιχεία  χαρτοφυλακίων

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το α΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2022 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

Ικανοποιητικές οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα έτη 2016-2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2022 (εδώ)

 

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022

 

Κατά το α’ τρίμηνο του 2022, ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου, περιορίστηκε, χωρίς όμως, να έχει εκδηλωθεί αντιστροφή της ανοδικής τάσης των προηγούμενων τεσσάρων ετών.


Τα μεγέθη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εξακολουθούν να βρίσκονται, σε υψηλά επίπεδα. Το συνολικό ενεργητικό βρίσκεται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, ο αριθμός των μεριδίων είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό τους στα τέλη του 2021, ενώ η μέση απόδοση του κλάδου, είναι ελαφρά καλύτερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου. Όμως, όπως φαίνεται από τα στοιχεία των πρώτων ημερών του Μαΐου, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, ήδη επιδρούν στις εξελίξεις του κλάδου.


Στις 31/3/2022, το συνολικό ενεργητικό έφτανε στα € 1.311 εκατομμύρια και ήταν μειωμένο κατά 2,6%, σε σχέση με το τέλος του έτους 2021. Όμως, εξακολουθούσε να είναι αυξημένο κατά 24,5% σε σχέση με το τέλος του 2020. Η πτώση του ενεργητικού, οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, στην πτώση των τιμών στο Χρηματιστήριο (-1,6% κατά το α’ τρίμηνο), εξέλιξη που οφείλεται στις επιφυλάξεις που προκλήθηκαν από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Το σύνολο των μεριδίων επίσης σημείωσε μικρή μείωση, κατά 0,05%, σε σχέση με τον αριθμό τους κατά το τέλος του προηγούμενου έτους. Εν τούτοις, κατά το διάστημα από το τέλος του τριμήνου, μέχρι και τις αρχές Μαΐου, παρά τις έντονες διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, ο αριθμός των μεριδίων κινήθηκε ανοδικά και ήδη φτάνει στα € 513,4 εκατομμύρια, επίπεδο που είναι το ανώτερο καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 11 ετών.

 

Βέβαια, ο “δείκτης” του αριθμού των μεριδίων, τον οποίο χρησιμοποιούμε τακτικά, είναι ένας υποκειμενικός δείκτης, αφού οι τιμές των μεριδίων δεν είναι ίσες μεταξύ τους (σε κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι τιμές των μεριδίων είναι διαφορετικές), ενώ συχνά υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ τους. Όμως, έχει αποδειχθεί ότι, ο αριθμός των μεριδίων, ως σύνολο, μας δίνει μία ικανοποιητική και σημαντική εικόνα για την κινητικότητα και τη ροή των κεφαλαίων στα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.


Η απόδοση του συνόλου του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων, κατά το πρώτο τρίμηνο, ήταν καλύτερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου. Για το σύνολο του κλάδου, η σταθμισμένη μεταβολή της καθαρής τιμής των μεριδίων, ήταν -0,2%, ενώ η μεταβολή της τιμής του Γενικού Δείκτη ήταν -1,60%. Είναι η πολλοστή φορά που, ο κλάδος των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αποδίδει καλύτερα από το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου.


Η απόδοση των επιμέρους 42 μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που εξετάζουμε, κυμάνθηκε από +2,4% έως -2,7%.

Στις 5/5/2022, λίγες μέρες πριν από την έκδοση του τεύχους μας), ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. είχε πετύχει επίδοση -0,5% (στις 888,47 μονάδες), ενώ η μέση σταθμισμένη επίδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων έφτανε στο -0,1% και η διακύμανση μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με την καλύτερη επίδοση και αυτού με τη χειρότερη, είχε μεταβληθεί σε +3,9% έως -3,8%).

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Από  το σύνολο των 42 εξεταζόμενων (μετοχικών) Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για το διάστημα από την αρχή του έτους, μέχρι την 31/3/2022, τα 36 είχαν επίδοση καλύτερη από το Γενικό Δείκτη. Πρέπει δε να αναφέρουμε ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται ο αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που πετυχαίνουν καλύτερη επίδοση από το Γενικό Δείκτη.

Τέλος, σημειώνουμε ότι, στην πραγματικότητα, τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, είναι 26. Σε διάφορες καταστάσεις, εμφανίζονται ως 42, επειδή συχνά ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, επί του ιδίου χαρτοφυλακίου, εκδίδει διαφορετικούς τύπους μεριδίων, τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικούς επενδυτές (συνήθως, η διαφοροποίηση γίνεται μεταξύ ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών).


Από την αρχή του έτους, έως και την 31/3/2022, την καλύτερη επίδοση πέτυχε το ΝΝ Hellas Α/Κ, με 2,4%. Δεύτερο κατατάσσεται το Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων, με 2,3% και τρίτο το Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό, με 2,2%. Τη χειρότερη επίδοση είχε το Δήλος Small Cap (Μετοχικό Εσωτερικού), με -2,7%. Δείτε περισσότερα στοιχεία, εδώ.


Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, στον κλάδο των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σημειώθηκαν οι παρακάτω μεταβολές:

Την 1/1/2022, το Alpha Trust New Strategy, απορροφήθηκε από το Alpha Trust Eclectic Balanced Fund. Την 17/1/2022, το ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού, μετονομάστηκε σε YPSILON Μετοχικό Εξωτερικού. Τα παραπάνω δύο Αμοιβαία Κεφάλαια, κατατάσσονται στους πίνακές μας, με τις νέες ονομασίες τους.


Στην παρούσα μελέτη, συμπεριλαμβάνουμε, για πρώτη φορά, τα χαρτοφυλάκια των παρακάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

α) Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (μετοχικό Α/Κ). Ανήκει στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την λειτουργία του, την 1/12/2021. (Δείτε εδώ)

β) Alpha Συντηρητικό Ελληνικό Μικτό. Ανήκει στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την λειτουργία του, την 1/2/2022. Δείτε εδώ.

γ) Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (μικτό Α/Κ). Ανήκει στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Συμπεριέλαβε στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικές μετοχές. Δείτε εδώ.

δ) Δύναμης Global Μικτό. Ανήκει στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ. Συμπεριέλαβε στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικές μετοχές. Δείτε εδώ.

ε) 3K Α/Κ Μετοχικό Διεθνές (Α/Κ λοιπών κατηγοριών). Ανήκει στην 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την λειτουργία του, την 3/1/2022. (Δείτε εδώ)

στ) Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund (Α/Κ λοιπών κατηγοριών). Ανήκει στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Συμπεριέλαβε στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικές μετοχές. Δείτε εδώ.

ζ) Α/Κ Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund (Α/Κ λοιπών κατηγοριών). Ανήκει στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΔΑΚ. Συμπεριέλαβε στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικές μετοχές. Δείτε εδώ.

 

Δεν υπάρχουν Αμοιβαία Κεφάλαια που, σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη, δεν συμπεριλαμβάνουμε  στην παρούσα.

 

Στο παρόν τακτικό τρίμηνο αφιέρωμά μας, πέραν από τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, παρουσιάζουμε και θα αναλύουμε, τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 31/3/2022, εξετάζουμε τις τοποθετήσεις τους ανά κλάδο, εντοπίζουμε την “κινητικότητα” των χαρτοφυλακίων τους και εξετάζουμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές και τις μεταβολές που υπήρξαν, ανά τρίμηνο. Τέλος, παραθέτουμε τις επιδόσεις του κάθε μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2015-2022 και την κατάταξη του καθενός μέσα στο σύνολο του κλάδου.

Στον παρακείμενο σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε όλους τους πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν αφιέρωμα (δείτε εδώ).

 

Υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανά τρίμηνο, γίνεται από το “Χ&Α”, κατ’ αποκλειστικότητα και ανελλιπώς -με εξαίρεση το διάστημα αναστολής της έκδοσής μας- από το 1991.

 

Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)

Μήνας - Έτος Ενεργητικό (€) Ενεργητικό - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια (τμχ) Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθ. Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμ. Μεταβ. Καθ. Τιμής από αρχή έτους Καλύτερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Χειρότερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. ΓΔ από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

5/5/2022 1.328.771.389 -1,3% 513.415.830 0,6% -0,2% -0,1% 3,9% -3,8% 888,47 -0,5% Στοιχεία

Μαρ-2022 1.311.111.408 -2,6% 510.345.019 -0,0% -0,2% -0,2% 2,4% -2,7% 879,45 -1,6% Στοιχεία

Δεκ-2021 1.346.400.554 27,9% 510.597.388 17,9% 16,7% 16,1% 25,9% 11,1% 893,34 10,4% Στοιχεία

Σεπ-2021 1.211.674.131 5,8% 488.489.924 6,9% 11,1% 11,2% 17,9% 5,9% 865,34 0,0% Στοιχεία

Ιουν-2021 1.251.794.008 18,9% 491.795.818 13,5% 13,6% 13,7% 18,8% 10,1% 884,89 2,3% Στοιχεία

Μαρ-2021 1.145.687.397 8,8% 456.888.851 5,5% 8,2% 8,2% 11,2% 3,7% 865,05 0,0% Στοιχεία

Δεκ-2020 1.052.698.385 -5,6% 433.245.818 9,0% -6,7% -8,2% 33,6% -15,9% 808,99 -11,7% Στοιχεία

Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 5,0% -26,9% -28,6% -17,5% -33,1% 638,90 -30,3% Στοιχεία

Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7% 41,0% 51,3% 26,1% 916,67 49,5% Στοιχεία

Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 26,2% 34,0% 34,5% 43,8% 21,7% 868,48 41,6% Στοιχεία

Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -0,8% -16,8% -17,5% 3,9% -27,7% 613,30 -23,6% Στοιχεία

Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 5,3% -2,2% -3,0% 9,6% -9,5% 757,57 -5,6% Στοιχεία

Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 -3,3% 23,4% 24,6% 35,6% 4,6% 802,37 24,7% Στοιχεία

Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 -1,8% 25,8% 26,7% 35,1% 8,2% 823,74 28,0% Στοιχεία

Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 -4,5% 0,5% 1,0% 16,7% -25,4% 643,64 1,9% Στοιχεία

Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -1,6% -13,3% -13,4% -3,3% -24,2% 542,12 -14,1% Στοιχεία

Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 0,0% -20,2% -18,8% -2,6% -28,3% 631,35 -23,6% Στοιχεία

Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 1,8% -3,4% -3,0% 9,1% -11,1% 797,52 -3,5% Στοιχεία

Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -9,3% -27,9% -27,8% -19,6% -34,7% 826,18 -28,9% Στοιχεία

Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 -2,4% 8,3% 9,1% 13,0% 0,8% 1.214,31 4,4% Στοιχεία

Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 -2,9% 31,9% 34,4% 46,2% -1,6% 1.162,68 28,1% Στοιχεία

Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 0,5% -4,0% 4,6% 11,5% -5,4% 847,57 -6,6% Στοιχεία

Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 2,3% 44,0% 39,6% 76,5% 20,2% 907,90 34,8% Στοιχεία

Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -3,2% -6,7% -7,8% 0,9% -15,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία

Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650
-44,9% -44,3% -19,3% -55,0% 673,71 -51,9% Στοιχεία

Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: