Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 242 | Χ&Α - 240 | Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2022

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2022

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το α΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2022

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

Ικανοποιητικές οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα έτη 2016-2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2022 (εδώ)

 

 

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2022

 

Το συνολικό επενδεδυμένο Ενεργητικό των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 31/3/2022, έφτανε στα € 1.278 εκατομμύρια (Πίνακας 2 - εδώ). Το ποσό αυτό, κατά 94,9% είχε επενδυθεί σε μετοχές ελληνικών εταιριών. Πιο αναλυτικά, 90,1% του ενεργητικού ήταν τοποθετημένο σε ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας και  και ποσοστό 4,8% σε ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Ποσοστό 4,7% είχε τη μορφή καταθέσεων και διαθεσίμων, ενώ το υπόλοιπο 1,1% είχε τοποθετηθεί σε άλλου τύπου επενδύσεις.

 

Στις 31/3/2022, η εικόνα της διάρθρωσης του Ενεργητικού των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δε μεταβλήθηκε σε σχέση με την εικόνα των προηγούμενων ετών: Στο τέλος του 2018, οι επενδύσεις σε μετοχές ελληνικών εταιριών έφταναν στο 94,4%. Στο τέλος του 2019, έφταναν στο 95,2%, στο τέλος του 2020, στο 93,1% και στο τέλος του 2021 έφταναν στο 94,9%.

Καθε φορά, εκφράζουμε επιφυλάξεις για την ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική που ακολουθείται από τα περισσότερα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, η οποία, εν πολλοίς, περιορίζεται στην πρακτική της μακροχρόνιας διακράτησης (buy and hold), χωρίς ουσιαστικές διακυμάνσεις στις μετοχικές τους θέσεις κατά τη διάρκεια των μεγάλων διακυμάνσεων του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου  (δείτε: τεύχος 222, τεύχος 219, τεύχος 216), ενώ επιμένουμε να θεωρούμε ως αρνητικό το ισχύον (πανευρωπαϊκό) κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θέτει αυστηρούς, ανελαστικούς και δυσλειτουργικούς περιορισμούς στα όρια διακύμανσης του ποσοστού των μετοχών σε ένα μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εκτιμούμε ότι, τελικά, οι περιορισμοί αυτοί, καταλήγουν σε βλάβη των επενδυτών.

 

Καθώς, το διάστημα αυτό, αναδύεται ένα διεθνές οικονομικό πρόβλημα, το οποίο ήδη προκαλεί προβλήματα στις μετοχικές αγορές, έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συμπεριφορά των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το πώς θα διακυμανθούν οι τοποθετήσεις τους σε μετοχές κατά τα επόμενα τρίμηνα .

 

Πίνακας 2: Διάρθρωση Ενεργητικού των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (31/12/2018 - 31/3/2022)

31/3/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου
Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 59.911.517 4,7% 42.353.937 3,3% 47.020.987 4,5% 43.101.513 3,9% 31.900.614 4,8%
Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 1.151.180.081 90,1% 1.172.139.750 91,0% 916.423.930 88,3% 974.230.831 88,3% 589.635.733 88,4%
Σύνολο μετοχών μη εισηγμ. στο ΧΑ 21.975 0,0% 78.992 0,0% 122.408 0,0% 132.972 0,0% 147.662 0,0%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 13.540.284 1,1% 11.392.176 0,9% 7.245.923 0,7% 7.495.691 0,7% 6.697.936 1,0%
Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 0 0,0% 1.724.652 0,1% 973.551 0,1% 972.597 0,1% 1.345.083 0,2%
Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 622.046 0,0% 653.412 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 1.225.275.903 95,9% 1.228.342.920 95,4% 971.786.800 93,6% 1.025.933.604 93,0% 629.727.028 94,4%
Ελληνικές Εταιρίες σε Αγορές Εξωτ. 61.366.845 4,8% 64.723.625 5,0% 50.190.968 4,8% 75.770.853 6,9% 40.097.155 6,0%
Καταθέσεις Εξωτερικού 600.618 0,0% 645.066 0,1% 250.636 0,0% 764.649 0,1% 475.502 0,1%
Μετοχές Εξωτερικού 29.306 0,0% 6.930.206 0,5% 1.738.691 0,2% 2.722.176 0,2% 1.011.496 0,2%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 489.962 0,0% 519.050 0,0% 659.580 0,1% 650.619 0,1% 99.812 0,0%
Ομόλογα Εξωτερικού 0 0,0% 0 0,0% 1.389.742 0,1% 7.649.484 0,7% 2.002.820 0,3%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 62.486.730 4,9% 72.817.948 5,7% 54.229.617 5,2% 87.557.781 7,9% 43.686.785 6,6%
Σύνολο Ενεργητικού 1.287.762.633 100,7% 1.301.160.868 101,0% 1.046.358.887 100,8% 1.113.395.369 100,9% 673.415.313 101,0%
Καθαρό Ενεργητικό 1.278.253.612 100,0% 1.287.923.385 100,0% 1.037.846.425 100,0% 1.103.275.026 100,0% 666.923.506 100,0%Σύν. Επενδ. σε ελληνικές μετοχές 1.212.546.925 94,9% 1.236.863.375 96,0% 966.614.899 93,1% 1.050.001.684 95,2% 629.732.888 94,4%

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: