Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 242 | Χ&Α - 240 | ΕΛΑΣΤΡΟΝ - Σημαντική αύξηση των μεγεθών το 2021 - Σημάδια στασιμότητας στην αγορά χάλυβα

ΕΛΑΣΤΡΟΝ - Σημαντική αύξηση των μεγεθών το 2021 - Σημάδια στασιμότητας στην αγορά χάλυβα

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΕΛΑΣΤΡΟΝ - Σημαντική αύξηση των μεγεθών το 2021 - Σημάδια στασιμότητας στην αγορά χάλυβα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

 

Σημαντική αύξηση των μεγεθών το 2021 - Σημάδια στασιμότητας στην αγορά χάλυβα

 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου Έλαστρον, ενισχύθηκαν σημαντικά κατά το 2021, κυρίως λόγω της διατήρησης του μεριδίου αγοράς, της προσθήκης νέων παραγόμενων προϊόντων, της αύξησης της ποσότητας των εξαγωγών σε ποσοστό άνω του 30% και της σημαντικής αύξησης των τιμών πώλησης χαλυβουργικών προϊόντων.  Όπως φαίνεται συνοπτικά και στον παρακάτω πίνακα, η Έλαστρον, πέτυχε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των πωλήσεων, ενώ παράλληλα αύξησε και τα περιθώρια κέρδους της.

Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διαπιστώνουμε ότι ο κύκλος εργασιών -πλην το 2020- κινείται ήπια ανοδικά με ήπια αύξηση του μικτού περιθώριο κέρδους, αντίθετα όμως στην περίπτωση της κερδοφορίας η εικόνα του Ομίλου δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς τα έτη 2018 και 2019, εμφάνισε ζημίες.

 


ΕΛΑΣΤΡΟΝ - Εξέλιξη βασικών μεγεθών (€ '000)


2021 Μετ. 2021-2020 2020 2019 2018

Πωλήσεις 163.287 56,9% 104.048 111.449 108.540

Μικτό Περ. Κέρδους 19,57%
13,34% 10,21% 10,56%

Τόκοι προς Πωλήσεις 1,21%
1,91% 2,14% 2,76%

EBIDTA 21.944 266,1% 5.994 3.492 3.596

Περιθώριο EBIDTA 13,44%
5,76% 3,13% 3,31%

Κέρδη μ.φ. 15.285 776,9% 1.743 -1.994 -1.124

Καθ. Περ. Κέρδους 9,36%
1,68% -1,79% -1,04%

Ίδια Κεφάλαια 80.842 22,7% 65.882 64.247 66.376

Σύν. Υποχρεώσεων 89.725 42,8% 62.837 62.599 58.798

Καθαρός Δανεισμός -23.053 -27,3% -31.710 -23.337 -39.272

Αριθ. Εργαζομένων 80 5,3% 76 80 124

Δείτε περισσότερα στοιχεία - εδώ
Ετήσιο Δελτίο - εδώ

 

Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, είναι οι πωλήσεις χαλυβουργικών προϊόντων, ενώ ένα πολύ μικρό μέρος των πωλήσεων αποτελεί, ο τομέας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Συνεπώς, το ύψος των πωλήσεων και της κερδοφορίας του, επηρεάζεται άμεσα από το ύψος της κατασκευαστικής δραστηριότητας και από τις τιμές των πρώτων υλών. Όπως ενημερώνει η διοίκηση, ο Όμιλος πραγματοποιεί τις αγορές πρώτων υλών κατά κύριο λόγο, από την διεθνή αγορά χάλυβα. Κάθε μεταβολή στις τιμές αγοράς πρώτων υλών, αφομοιώνεται στις τιμές πώλησης, με αποτέλεσμα σε περιόδους μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών των πρώτων υλών στην παγκόσμια αγορά να μεταβάλλεται το περιθώριο κέρδους του Ομίλου. Αναλυτικότερα σε περιόδους όπου οι τιμές ακολουθούν αυξητική τάση τα περιθώρια κέρδους βελτιώνονται καθώς η αυξητική τάση μεταφέρεται και στις τιμές πώλησης. Αντίστοιχα, όταν οι τιμές των πρώτων υλών ακολουθούν πτωτική τάση τα περιθώρια κέρδους μειώνονται. Ο Όμιλος δεν καλύπτει με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου το βασικό απόθεμα λειτουργίας του με αποτέλεσμα τυχόν αυξομείωση των τιμών μετάλλων να μπορεί να επηρεάσει αντίστοιχα τα αποτελέσματά του μέσω υποτίμησης ή υπερτίμησης των αποθεμάτων.


Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η τιμή του χάλυβα (εδώ) κατά το 2021, σημείωσε αύξηση 42,8% σε σχέση με το 2020. Έως και την 3/5/2022, παρατηρείτε ότι η τιμή του χάλυβα υποχωρεί κατά 3,8% σε σχέση με την 31/12/2021, όμως εξακολουθεί να παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα.

Όσον αφορά το α’ τρίμηνο του 2022, για τον Όμιλο, η διοίκηση ενημερώνει ότι ο τομέας των χαλυβουργικών προϊόντων κινήθηκε ανοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι η στρατηγική του Ομίλου, είναι να στραφεί περισσότερο στην αγορά του εξωτερικού, καθώς εκεί υπάρχουν ευκαιρίες για μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, η σταδιακή επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας στα επίπεδα προ πανδημίας, καθώς και οι θετικές προοπτικές για περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας στο 2022 μέσω και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργούν προσδοκίες για συνέχιση της ανοδικής του πορείας, των μεγεθών του Ομίλου για το σύνολο του έτους.

Ωστόσο, η έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στα τέλη Φεβρουαρίου δημιούργησε αναταράξεις και στον χαλυβουργικό κλάδο με αναστολή της λειτουργίας εργοστασίων στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό των Ρωσικών εξαγωγών χαλυβουργικών προϊόντων στην ΕΕ. Δεδομένης της υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας των δύο χωρών σε χαλυβουργικά ειδή, η μείωση των εξαγωγών τους, δημιούργησε ελλείψεις οδηγώντας σε περαιτέρω αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών. Συνέπεια των ανωτέρω, είναι η αγορά χαλυβουργικών προϊόντων να εμφανίζει σημάδια στασιμότητας αντανακλώντας την διστακτικότητα των τελικών χρηστών να απορροφήσουν περαιτέρω αυξήσεις κόστους, αναμένοντας μια μελλοντική διόρθωση των τιμών.


Χρηματιστηριακά, η μετοχή της Έλαστρον, σημειώνει κέρδη 1,71%, από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα (18/5/2022). Παράλληλα, την 31/3/2022, κατείχαν την μετοχή 4 Αμοιβαία Κεφάλαια από 3 την 31/12/2021.

 

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ και την οικονομική έκθεση εδώ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text