Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Η INTRALOT ανακοινώνει σταθερά ‘Εσοδα και αύξηση EBITDA (+4,9%) στα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2022

Η INTRALOT ανακοινώνει σταθερά ‘Εσοδα και αύξηση EBITDA (+4,9%) στα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η INTRALOT ανακοινώνει σταθερά ‘Εσοδα και αύξηση EBITDA (+4,9%) στα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2022

Η INTRALOT A.E. (RIC: INLr.AT, Bloomberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου για την περίοδο με λήξη την 31 η Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 • Κατά το Α’ τρίμηνο του 2022, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €97,7 εκατ. (+0,1% σε ετήσια βάση)
 • Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €26,1 εκατ. (+4,9% σε ετήσια βάση).
 • Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €5,7 εκατ. ζημιές, σε σύγκριση με ζημίες €6,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 12,5% σε ετήσια βάση.
 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα €17,3 εκατ..
 • Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα €4,3 εκατ..
 • Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2022 ανήλθαν στα €98,0 εκατ..
 • Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €500,6 εκατ. στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022.
 • O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 4,5x στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022.
 • Στις 26 Απριλίου, 2022, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει γενική συνέλευση για να εγκρίνει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των μετοχών της Intralot Inc. που δεν ελέγχονται από την μητρική εταιρεία του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε η υπογραφή μιας σύμβασης αγοράς μετοχών με τους μετόχους μειοψηφίας που ελέγχουν 33,2 εκατ. μετοχές της Intralot Inc. έναντι €3,65 ανά μετοχή, με την προϋπόθεση ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η INTRALOT ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την Standard General Master Fund II L.P., βάσει του οποίου η Standard General θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι τιμής όχι μεγαλύτερης των €0,58 ανά μετοχή.
 • Στις 23 Μαΐου 2022, κατόπιν της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σκοπό να καθορίσει τους όρους της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

 

Δείτε το δελτίο Τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
 • email Αποστολή άρθρου
 • print Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Plain text Προβολή ώς Plain Text