Αρχική | Οικονομία | Ελληνική Οικονομία | Εξωτερικό Υδροδοτικό Αθήνας: Ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ, η… real estate πλευρά και η λογιστική αξία των 1,1 δισ. ευρώ

Εξωτερικό Υδροδοτικό Αθήνας: Ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ, η… real estate πλευρά και η λογιστική αξία των 1,1 δισ. ευρώ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εξωτερικό Υδροδοτικό Αθήνας: Ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ, η… real estate πλευρά και η λογιστική αξία των 1,1 δισ. ευρώ

Η ψηφιακή καταγραφή και ο έλεγχος της ακίνητης περιουσίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στον διαγωνισμό που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη «Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος (Ε.Υ.Σ.) για την κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής πρωτευούσης», που προωθείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ), ύψους 291,2 εκατ. ευρώ (235 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Η… real estate πλευρά της διαδικασίας σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των αναγκών διενέργειας του ανταγωνιστικού διαλόγου, δηλαδή του πρώτου μέρος της β’ φάσης (Β1) του διαγωνισμού όπου οι δύο διεκδικητές, ήτοι οι κοινοπραξίες ΑΚΤΩΡ - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – INTRAKAT θα «χτίσουν», σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τους βασικούς όρους του project ώστε να φτάσουμε στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών. Μάλιστα, σχετικές πληροφορίες σημείωναν ότι ωριμάζει, εκτός απροόπτου, η διαδικασία αυτή και αναμένονταν, με τα μέχρι πρότινος δεδομένα, σύντομα η εκκίνησή της. Ωστόσο, το έργο περιλαμβάνει και τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του Ελληνικού Δημοσίου που χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού. Επιπρόσθετα, απαιτείται, το αργότερο πριν την προκήρυξη της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο της Β.Ι. Φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου, να έχει διαμορφωθεί η εικόνα για τον χωρικό εντοπισμό των ορίων της έκτασης που αφορά στο έργο ΣΔΙΤ, όπως τουλάχιστον αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, πρέπει να αναζητηθεί τεχνικός σύμβουλος για την ψηφιακή καταγραφή και έλεγχο της ακίνητης περιουσίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ), για την εξυπηρέτηση των αναγκών διενέργειας του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο και εγκρίνεται η δέσμευση κονδυλίων και η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εξεύρεση ειδικού συμβούλου, τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο του έργου ΣΔΙΤ, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα, νομή και κατοχή της ΕΠΕΥΔΑΠ (ΕΥΔΑΠ Παγίων), έχουν αξία η οποία, από λογιστικής άποψης, εκτιμάται περίπου σε 1,1 δις ευρώ.

Οι απαλλοτριώσεις που αφορούν στο ΕΥΣ και συνεπώς στο έργο ΣΔΙΤ, αναφέρονται σε πέντε περιφερειακές ενότητες: Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας. Το σύνολο των διοικητικών πράξεων απαλλοτριώσεων υπερβαίνουν τις διακόσιες (200), το δε κύριο δίκτυο μεταφοράς εκτείνεται από το Νομό Αιτωλοακαρνανίας μέχρι το Νομό Αττικής με συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ. Έχουν κηρυχθεί και συντελεσθεί κατά κανόνα πριν το 1980, στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχουν υλοποιηθεί επί του εδάφους, τα δε διαγράμματα που τις συνοδεύουν είναι είτε σε ανεξάρτητο σύστημα συντεταγμένων είτε σε προβολικό σύστημα διαφορετικό από το σημερινό σύστημα αναφοράς. Ως εκ τούτου, τόσο ο εντοπισμός, όσο και η καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων του Ελ. Δημοσίου καθίσταται δυσχερής.

Όπως λοιπόν αναφέρθηκε, σύμφωνα με το υπουργείο, πρέπει να αναζητηθεί τεχνικός σύμβουλος. Το αντικείμενο της λόγω Σύμβασης, αποτελεί προϋπόθεση της οριοθέτησης των έργων ΕΥΣ, της ανάδειξης πιθανών θεμάτων τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου με τους υποψήφιους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου ΣΔΙΤ, ενώ παράλληλα, θα εντοπιστούν ελεύθεροι χώροι κυριότητας Ελ. Δημοσίου, (ΕΥΣ) για την εγκατάσταση των απαιτούμενων εργοταξιακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ΣΔΙΤ. Παράλληλα, η προστιθέμενη αξία της Σύμβασης, συνίσταται στο γεγονός ότι, θα αποτελεί τη βάση εκτίμησης της τρέχουσας αξίας της ακίνητης περιουσίας του ΕΥΣ, -αλλά και της αξίας του μετά την παγιοποίηση (ενσωματώσεις), των έργων αναβάθμισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου ΣΔΙΤ- με τη σύνταξη των εκθέσεων εκτίμησης, σύμφωνα µε την ισχύουσα μεθοδολογία εκτιμήσεων ακινήτων και τον κώδικα δεοντολογίας των πιστοποιημένων εκτιμητών.

Για την ιστορία, η Σύμβαση θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού.

Τα οφέλη

  • Η κατασκευή των αναγκαίων έργων για τη διασφάλιση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του υδροδοτικού δικτύου της Αττικής
  • Η πρόληψη και η έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών
  • Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του ΕΥΣ
  • Ο εξορθολογισμός του κόστους και η βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης της λειτουργίας του ΕΥΣ
  • Η βελτίωση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων
  • Η συνολική συμβατική διάρκεια της σύμπραξης ανέρχεται σε είκοσι έτη. Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την περίοδο λειτουργίας του ανέρχεται στα 235 εκατ. ευρώ σε καθαρή παρούσα αξία (χωρίς τον ΦΠΑ).

Υπενθυμίζεται ότι με σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ανατέθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η συντήρηση και λειτουργία του Ε.Υ.Σ. της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, η οποία δύναται να παρατείνεται με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, η συντήρηση και λειτουργία του Ε.Υ.Σ. της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο που θα αναδειχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας που «τρέχει».

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

 

Πηγή:insider.gr

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text