Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Μύλοι Λούλη: Η Γ.Σ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,06 ανά μετοχή

Μύλοι Λούλη: Η Γ.Σ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,06 ανά μετοχή

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μύλοι Λούλη: Η Γ.Σ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,06 ανά μετοχή

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μύλοι Λούλη ενέκρινε σήμερα τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 1.027.216,80 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,06 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίστηκε η  27η Ιουνίου, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 28η Ιουνίου και ημερομηνία έναρξης της καταβολής του η 1η Ιουλίου 2022.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση για της αποφάσεις της Γ.Σ.:

"Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 1.027.216,80 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,06 ανά μετοχή. Επίσης από τα κέρδη της χρήσης θα σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό ποσού ευρώ 70.517,97. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίζεται η 27η Ιουνίου 2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 28η Ιουνίου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 1η Ιουλίου 2022. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε και παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2021."

 

Πηγή:capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text