Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 244 | Χ&Α - 242 | DIMAND ΑΕ - Η 2η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2022

DIMAND ΑΕ - Η 2η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
DIMAND ΑΕ - Η 2η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMAND Α.Ε.

 

Η 2η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2022

 

Στα πλαίσια της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο, η εταιρία θα προχωρήσει στην έκδοση 6.538.100 νέων κοινών μετοχών. Ως ανώτατη τιμή διάθεσης των μετοχών, αποφασίστηκε το ποσό των € 15,0 και ως κατώτατη, τα € 10,7. Δηλαδή, το εύρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν, θα κυμανθεί από € 69,9 εκατ. έως € 98,1 εκατ., ανάλογα με την τελική τιμή διάθεσης. Από αυτά, τα € 50,1 εκατομμύρια θα διατεθούν για την αποπληρωμή δανεισμού, τα € 28 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν το υφιστάμενο πρόγραμμα και € 13,8 εκατ. θα διατεθούν για την άμεση αγορά ακινήτων.

Ο αριθμός μετοχών, που θα εισαχθεί στο Χ.Α. μετά την αύξηση, θα φτάσει στις 18.680.300 κοινές μετοχές και η κεφαλαιοποίηση (των κοινών μετοχών), ανάλογα με την τιμή διάθεσης, θα κυμανθεί από € 199,9 εκατ. έως € 280,2 εκατομμύρια. Η εταιρία διαθέτει και 4.048.200 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες δε θα εισαχθούν στο Χ.Α.. Διαβάστε περισσότερα στο ενημερωτικό δελτίο εδώ.

 

Η Dimand Α.Ε. συστάθηκε το 2002 και εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων (real estate development) που αποτελεί τη βασική δραστηριότητα, η διαχείριση έργων και κατασκευών, η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και η διαχείριση εγκαταστάσεων.

 

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας θα ανέρχεται σε 18.680.300 κοινές μετοχές και σε 4.048.200 προνομιούχες (οι οποίες δε θα εισαχθούν στο Χ.Α.) και οι μέτοχοι θα κατέχουν: α) ο Δημήτριος Ανδριόπουλος το 51,1%, β) ο Παναγιώτης Παναγιωτίδη το 6%, γ) ο Νικόλαος-Ιωάννης Δήμτσας το 3%, δ) η εταιρία TEMPUS θα κατέχει τις προνομιούχες, ε) η εταιρία Latsco το 5,35% των μετοχών, ζ) η εταιρία Orasis το 2,86%, η) οι μέτοχοι από την ιδιωτική τοποθέτηση το 1,74% και το επενδυτικό κοινό θα έχει στην διάθεση του, το 30,04%. Δείτε την σελ. 24 του ενημερωτικού δελτίου.

 

Η Dimand, εστιάζει στην ανάπτυξη σύγχρονων αστικών ή εμπορικών κτιρίων και ξενοδοχειακών μονάδων, με έμφαση στην τήρηση σύγχρονων προδιαγραφών σχεδιασμού και ενεργειακών αποδόσεων. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, την 31/12/2021 περιελάμβανε 15 επενδυτικά έργα, σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων, συνολικής εκτιμώμενης ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους περίπου € 498,0 εκατ. (εκτιμήσεις ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών). Επισημαίνουμε ότι, οι υπηρεσίες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, δε σημαίνουν αυτόματα ότι τα εν λόγω ακίνητα, ανήκουν στην εταιρία.

 

Στην οικονομική έκθεση της 31/12/2021, δεν καταγράφεται ο αριθμός των ακινήτων που βρίσκονται σε λειτουργία -δηλαδή αποφέρουν έσοδα- ενώ οι συνολικές επενδύσεις σε (ιδιόκτητα) ακίνητα διαμορφώνονται στα € 50,3 εκατομμύρια, από € 23,4 εκατ. το 2020 και € 5,3 εκατ. το 2019.

Τα έσοδα της εταιρίας προέρχονται: α) από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων, β) από παροχή υπηρεσιών συντήρησης, γ) από κατασκευαστικά έργα και δ) λοιπά έσοδα (υπηρεσίες συμβούλου σε τρίτους).

Κατά το 2021, τα έσοδα της Dimand, διαμορφώθηκαν τα € 6,8 εκατομμύρια από € 7,8 εκατ. το 2020 και € 6,3 εκατ. το 2019. Το εμφανιζόμενο ως “κόστος πωληθέντων” φτάνει στα € 4,5 εκατ. και οι δαπάνες λειτουργίας στα € 4,3 εκατ. (74,6% των πωλήσεων). Τα χρηματοοικονομικά έξοδα (η εταιρία έχει υψηλό δανεισμό) φτάνουν στα € 4,3 εκατομμύρια. Τα κέρδη που εμφανίζει η εταιρία, ύψους € 5,3 εκατ., προκύπτουν από έσοδα πώλησης επένδυσης σε θυγατρική (€ 6,4 εκατ.), κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας (€ 1,9 εκατ.) και μερίδια κερδών από συμμετοχές (€ 3,9 εκατ.). .

Κατά τα έτη 2020 και 2019, τα κέρδη προέκυψαν κυρίως από το μερίδιο κερδών της από συμμετοχές και από τα κέρδη αναπροσαρμογής αξίας.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο (σελ. 185), η Dimand ενοποιεί με την μέθοδο της καθαρής θέσης 10 εταιρίες.

 

Συμπερασματικά, λόγω της ιδιομορφίας της δραστηριοποίησης της εταιρίας, επισημαίνουμε τη δυσκολία στην παρακολούθηση των εργασιών και των πηγών εσόδων της εταιρίας, στοιχείο το οποίο, στο μέλλον, θα προκαλεί δυσκολία, ή και αδυναμία πραγματοποίησης εκτιμήσεων εσόδων και κερδοφορίας. Με βάση τα στοιχεία της μέχρι σήμερα δραστηριοποίησης της εταιρίας, τόσο το μέγεθος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όσο και η αποτίμησή της, εμφανίζουν δυσαρμονίες.

Προς το παρόν, δεν είμαστε θετικοί στη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Θα παρακολουθήσουμε την εταιρία, για τη σταδιακή απόκτηση μιας καλύτερης αντίληψης για το είδος της, τις εργασίες της, τη διοίκησή της και την αποτίμησή της.

 

Η Dimand ΑΕ, θα είναι η 668η εταιρία, που εισέρχεται στο Χρηματιστήριο, από την έναρξη της λειτουργίας του (1880).

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας εδώ και τον πίνακα οικονομικών μεγεθών (για όσα στοιχεία προσφέρονται δημόσια), εδώ.


Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text