Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Εθνική: Ανοίγει ο δρόμος για μελλοντική διανομή μερισμάτων

Εθνική: Ανοίγει ο δρόμος για μελλοντική διανομή μερισμάτων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εθνική: Ανοίγει ο δρόμος για μελλοντική διανομή μερισμάτων

Την τυπική απόφαση να συμψηφίσουν συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων ύψους 15,33 δισ. ευρώ με ποσά από το ειδικό αποθεματικό και το υπέρ το άρτιο καλείται να λάβει η τακτική γενική συνέλευση της Εθνικής, που ορίστηκε για την Πέμπτη 28 Ιουλίου.

Το Δ.Σ προτείνει στους μετόχους τον συμψηφισμό των προαναφερόμενων ζημιών εις νέον με ειδικό αποθεματικό 5.01 δισ. ευρώ και χρήση ποσού από το υπέρ το άρτιο ύψους 10,3 δισ. ευρώ.

Ο συμψηφισμός του ειδικού αποθεματικού και της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με συσσωρευμένες λογιστικές ζημίες εξυπηρετεί, σύμφωνα με το Δ.Σ της τράπεζας, στον εξορθολογισμό της λογιστικής και εποπτικής καθαρής θέσης της και του ομίλου και στη διευκόλυνση πιθανής μελλοντικής διανομής μερισμάτων.

Η τράπεζα διευκρινίζει ότι από τον συμψηφισμό δεν προκύπτει καμία επίπτωση στους μετόχους, διότι δεν υπάρχει αλλαγή στην καθαρή θέση της τράπεζας και του ομίλου. Η οικονομική θέση παραμένει σταθερή, η κεφαλαιακή δομή παραμένει αμετάβλητη και δεν υπάρχει καμία επίδραση στο κεφάλαιο CET1. Επίσης, δεν υπάρχει επίδραση στις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες.

Το σώμα των μετόχων καλείται πέραν της έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, της συνολικής διαχείρισης καθώς και των εκθέσεων ανεξάρτητων μελών, να επικυρώσει τη διάσπαση του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και την εισφορά του στην NBG PAY.

Μετά την ολοκλήρωση της εισφοράς η EVO θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της NBG PAY και θα συναφθεί μακροπρόθεσμη συμφωνία αποκλειστικής διανομής μεταξύ της Τράπεζας και της Επωφελούμενης.

Τέλος το Δ.Σ προτείνει στους μετόχους την αύξηση του αριθμού των μελών του από 12 σε 13 με πρόταση να εκλεγεί ο Νάσσος Ζαρκαλής ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Χρήστος Κίτσιος

 

Πηγή:euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text