Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Coca Cola 3E: Ο εξαπλασιασμός των κερδών και το 20ετές «πήγαινε έλα» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Coca Cola 3E: Ο εξαπλασιασμός των κερδών και το 20ετές «πήγαινε έλα» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Coca Cola 3E: Ο εξαπλασιασμός των κερδών και το 20ετές «πήγαινε έλα» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Με σχεδόν εξαπλάσια καθαρά κέρδη αλλά με έσοδα χαμηλότερα συγκριτικά με τις προ covid επιδόσεις της έκλεισε το 2021 η Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ, θυγατρική στην Ελλάδα του ομίλου Coca Cola HBC.

Την ίδια ώρα, η 20ετής περιπέτεια της εταιρείας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεχίζεται, καθώς, σύμφωνα όσα αποκαλύπτονται στην οικονομική της έκθεση για το 2021, δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση της ανεξάρτητης Αρχής για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών.

Υπενθυμίζεται ότι για παρόμοιες κατηγορίες στην Coca Cola 3E έχει επιβληθεί πρόστιμο τουλάχιστον άλλες δύο φορές στο παρελθόν, το 2002 και το 2006. Επιπλέον, το 2020 της επιβλήθηκε ένα ακόμη πρόστιμο, αυτή τη φορά για παρεμπόδιση της πραγματοποίησης ελέγχου από τους επιθεωρητές της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε υποκατάστημά της στη Ρόδο.

Στα 471,8 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις

Σε ό,τι αφορά αυτή καθαυτή την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το καθαρά έσοδα πωλήσεων της Coca Cola 3E ενισχύθηκαν κατά 17,7% σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν στα 471,8 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας το τζίρο του 2019 που κυμάνθηκε στα 475 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος πωλήσεων το 2021 ενισχύθηκε κατά 16,1% σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε στα 103 εκατ. κιβώτια, όταν το 2019 είχαν πωληθεί 111,7 εκατ. κιβώτια.

Εξαπλασιασμός των κερδών

Σε επίπεδο κερδοφορίας οι επιδόσεις της εταιρείας ήταν ιδιαίτερα θετικές, καθώς τα κέρδη προ φόρων εμφάνισαν αύξηση κατά 39,4% στα 27,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη σχεδόν εξαπλασιάστηκαν στα 17,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 10,5 εκατ. το 2020, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 137,1 εκατ. ευρώ έναντι 100,3 εκατ. ευρώ το 2020, αύξηση η οποία προήλθε κυρίως από τις εμπορικές υποχρεώσεις.

Αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης

«Το 2022 αναμένουμε ότι το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα θα παραμείνει ευμετάβλητο, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2021. Το διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με το 2021, ενώ τα ποσοστά της ανεργίας έχουν πέσει στο 12,8% τον Δεκέμβριου του 2021 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2020 που ήταν στο 15,8%», αναφέρει η εταιρεία σχετικά με τις επιχειρηματικές προοπτικές για εφέτος.

Οι στρατηγικές του ισχυρού εμφιαλωτή παραμένουν επικεντρωμένες στην ενίσχυση των πωλήσεων και στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης στην κατεύθυνση της θωράκισης της ρευστότητας σε μια έντονη πληθωριστική συγκυρία.

Παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον, ο ισχυρός εμφιαλωτής διατηρεί αμετάβλητες τις στρατηγικές ενδυνάμωσης του επιχειρηματικού μοντέλου, στοχεύοντας στην ενίσχυση των πωλήσεων μέσω ενός επιθετικότερου πλάνου πολυκαναλικότητας.

Απορρόφηση της Τσακίρης

Να σημειωθεί ότι κατά την περσινή χρήση, το διοικητικό συμβούλιο της Coca Cola 3Ε αποφάσισε να προχωρήσει στην απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας Τσακίρης Πρότυπος Βιομηχανία Σνακ.

Το γεγονός αυτό μεταξύ άλλων οδήγησε και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Coca Cola 3Ε κατά 9,3 εκατ. ευρώ στα 50,5 εκατ. ευρώ.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη αρχή της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Coca-Cola HBC ανακοίνωσε το 2021 τη δέσμευση για επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040.

Προς αυτήν την κατεύθυνση στην Ελλάδα ήδη η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της Coca Cola Τρία Έψιλον προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 62,3% της συνολικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες καθαρές πηγές ενέργειας.

Το 2021 η εταιρεία αναφέρει ότι επιτάχυνε την πορεία της προς μια κυκλική προσέγγιση συσκευασίας με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα καταργώντας τα πλαστικά στην δευτερογενή συσκευασία με επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ για την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου πολυσυσκευασίας KeelClip.

Η… κολόνια που κρατάει χρόνια και τα πρόστιμα

Σχετικά με την πορεία της Coca Cola 3E σε ανταγωνιστικό επίπεδο, η υπόθεση ξεκίνησε κατόπιν των καταγγελιών της εταιρίας ΑΓΝΗ ΑΒΕΕ και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παρασκευαστών Αναψυκτικών κατά της εταιρείας για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά των αναψυκτικών και ειδικότερα για επιβολή μη δίκαιων όρων συναλλαγής, καταχρηστικές εκπτώσεις, επιβολή άνισων όρων επί ισοδύναμων παροχών σε βάρος μη αποκλειστικών πρατηριούχων της και εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή εκ μέρους των συναλλασσομένων πρόσθετων παροχών, δυσανάλογων με την κύρια παροχή.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) με την απόφασή της διαπίστωσε ομόφωνα ότι, κατά το χρονικό διάστημα 1991 – 1999, η Coca Cola 3Ε καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της:

α) με την εφαρμογή συστήματος εκπτώσεων στόχων πωλήσεων,

β) με τη διακριτική μεταχείριση των πρατηριούχων και λιανοπωλητών με κριτήριο την αποκλειστική συνεργασία με εκείνη,

γ) με την εξάρτηση παροχής δωρεάν ψυγείων σε λιανοπωλητές από την αποδοχή από τους αντισυμβαλλομένους της υποχρέωσης αποκλεισμού ανταγωνιστικών προϊόντων και

δ) με την επιβολή όρου αποκλειστικότητας χρήσης ψυγείων σε λιανοπωλητές που δεν δύνανται να τοποθετήσουν πρόσθετο ανταγωνιστικό ψυγείο.

Για τις πρακτικές αυτές η Ε.Α. επέβαλε στην Coca Cola 3Ε πρόστιμο ύψους 2.934.702,86 ευρώ και την υποχρέωσε να άρει τον όρο της αποκλειστικότητας χρήσης ψυγείων στις συμβάσεις χρησιδανείου.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΔΕφΑθ), επί προσφυγής, μείωσε το πρόστιμο στο ποσό των 1.800.000 ευρώ.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης της Coca Cola 3Ε στην απόφαση EA 207/III/2002, σε συνέχεια του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 309/V/2006 απόφαση. Η Ε.Α. επέβαλε στην εταιρία πρόστιμο ύψους 8.662.644 ευρώ, για μη άρση του όρου αποκλειστικότητας από τις συμβάσεις χρησιδανείου και για την άνιση και διακριτική μεταχείριση των αποκλειστικών λιανοπωλητών και χονδρεμπόρων.

Το ΔΕφΑθ επιβεβαίωσε την κρίση της Ε.Α. και μείωσε το πρόστιμο στο ποσό των 5.904.000 ευρώ, απόφαση που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, «σε σχέση με την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού της 25ης Ιανουαρίου 2002, ένας από τους ανταγωνιστές της εταιρίας μας κατέθεσε αγωγή ζητώντας αποζημίωση ύψους €7,7 εκατ.

Το δικαστήριο εκδίκασε την υπόθεση στις 21 Ιανουαρίου 2009 και απέρριψε την αγωγή. Ο ενάγων άσκησε έφεση κατά της απόφασης και στις 9 Δεκεμβρίου 2013 το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση του ενάγοντος.

Δυνάμει της υπ’αρ. 55683/2012 πράξης απόσχισης η Εταιρεία απορρόφησε τον κλάδο παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε. και ανέλαβε τη δίκη.

Αμετάκλητη απόφαση

Ο ενάγων δεν προχώρησε σε προσβολή της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει πλέον καταστεί αμετάκλητη.

Ο ίδιος ενάγων κατέθεσε στις 19 Απριλίου 2014 νέα αγωγή κατά της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε. διεκδικώντας αποζημίωση ύψους €7,5 εκατ. εγείροντας ισχυρισμούς περί αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε. μεταξύ των ετών 1994 και 2013.

Οι δύο αγωγές επικαλύπτουν μερικώς η μία την άλλη ως προς την χρονική περίοδο για την οποία ο ενάγων διεκδικεί αποζημίωση.

Δυνάμει της υπ’αρ. 55683/2012 πράξης απόσχισης η υπόθεση αυτή συνεχίστηκε από την Εταιρεία. Η νέα αυτή αγωγή ορίσθηκε να εκδικασθεί στις 17 Ιανουαρίου 2019.

Εν τω μεταξύ, στις 21/12/2018 επεδόθη στην Εταιρεία δήλωση παραίτησης του ενάγοντος από την εν λόγω αγωγή, και ως εκ τούτου, την ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης (17/01/2019) η συζήτηση ματαιώθηκε.

Νέα αγωγή

Στις 20 Ιουνίου 2019, ο ίδιος ενάγων κατέθεσε νέα αγωγή κατά της Εταιρείας διεκδικώντας αποζημίωση ύψους €10.168.853, εγείροντας ισχυρισμούς περί αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε. μεταξύ των ετών 1994 και 2013.

Οι προτάσεις των μερών όφειλαν να κατατεθούν στο δικαστήριο έως τις 29 Οκτωβρίου 2019. Οι προτάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία των μερών κατατέθηκαν στο δικαστήριο και η υπόθεση εκδικάσθηκε κατά τη δικάσιμο της 18ης Νοεμβρίου 2020, μετ’ αναβολή εκ της αρχικά ορισθείσας δικασίμου της 01.04.2020.

Στις 16.07.2021 εκδόθηκε η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ως άνω αγωγή και αναγνωρίσθηκε ότι η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των €859.413,75 νομιμοτόκως από 31.12.2003 και €13.000 ως δικαστική δαπάνη.

Έφεση

Η Εταιρεία Coca Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ αλλά και ο ενάγων έχουν ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης. Και οι δύο αυτές εφέσεις έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 19.01.2023.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε έλεγχο στην δραστηριότητα της Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια έρευνας στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού αναφορικά με τις εμπορικές πρακτικές της Εταιρείας, στις 05.07.2022 (σ.σ. προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται το 2022 και όχι το 2021 που είναι το σωστό) κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία η Έκθεση της Eισηγήτριας Μαρίας Ιωάννας Ράντου για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών.

Η ακρόαση ενώπιον της Ολομέλειας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εν λόγω υπόθεση ολοκληρώθηκε στις 29.11.2021, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση».

Η διοίκηση εκτιμά ότι οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει για την εταιρεία, ως αποτέλεσμα των παραπάνω υποθέσεων, δε θα έχει σημαντική δυσμενή επίπτωση στα αποτελέσματα χρήσης, στις ταμειακές ροές ή στη συνολική οικονομική της κατάσταση.

Ξανθή Γούναρη

 

Πηγή:ot.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text