Αρχική | Εταιρίες | Ελληνικές Εταιρίες | ΕΛΤΑ: Οργανικά κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ για το 2021

ΕΛΤΑ: Οργανικά κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ για το 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΕΛΤΑ: Οργανικά κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ για το 2021

Με γρήγορα βήματα προχωρά το πρόγραμμα λειτουργικού και ψηφιακού μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ και τα πρώτα αποτελέσματα του καταγράφονται ήδη στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία ο Όμιλος παρουσιάζει οργανικά κέρδη (adjusted Εbitda) €7,3 εκατ. έναντι ζημιών €8,76 εκατ. το 2020. Παράλληλα, η Εταιρεία παρουσίασε οργανικά κέρδη (adjusted Εbitda) €7,2 εκατ. έναντι ζημιών €6,49 εκατ. το 2020.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιδόσεων της επιχείρησης με στόχο την καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της, χρησιμοποιείται ο δείκτης Προσαρμοσμένου (adjusted) EBITDA. Αυτός αφαιρεί από το EBITDA το καθαρό κόστος της εθελουσίας εξόδου του προσωπικού (ποσό €112 εκατ.), άλλα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα άμεσα σχετιζόμενα με την εθελουσία έξοδο του προσωπικού, έξοδα αναδιοργάνωσης σχετιζόμενων με τον εταιρικό μετασχηματισμό καθώς και τα αποτελέσματα της θυγατρικής εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που πλέον δεν συνιστά βασική δραστηριότητα της εταιρίας.

Κύκλος Εργασιών

Αφαιρώντας την επίδραση της Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Καθολικής Υπηρεσίας, η μείωση του κύκλου εργασιών, τόσο σε ενοποιημένη, όσο και σε ατομική βάση, είναι μικρή, -2,4% (από €243,630 εκατ. σε €237,733 εκατ.) για τον Όμιλο και -4,7% (από €191,657 εκατ. σε €182,577 εκατ.) για την Εταιρεία, παρά την εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και τη γενικότερη πτώση του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2021 σε διεθνές επίπεδο.

Δαπάνες

Οι δαπάνες μισθοδοσίας (του συνόλου του προσωπικού, δηλαδή τακτικού, εξωτερικών συνεργατών και συμβασιούχων), αφαιρώντας τα σχετικά κόστη της Εθελουσίας Εξόδου, μειώθηκαν κατά -24,8% (από €173,846  εκατ. σε €130,755 εκατ.) για την ΕΛΤΑ ΑΕ και κατά -3,7% (από €19,985 εκατ. σε €19,251 εκατ.) για την ΕΛΤΑ Courrier.

Στο επίπεδο αυτό γίνεται εμφανής η πτώση του μισθολογικού κόστους της μητρικής ΕΛΤΑ ΑΕ, ως αποτέλεσμα -σε μεγάλο βαθμό- της αποχώρησης σημαντικού πλήθους προσωπικού λόγω εθελουσίας.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται επιπλέον οι σημαντικότερες κατηγορίες των υπολοίπων δαπανών της ΕΛΤΑ ΑΕ, με τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής μεταξύ 2021 και 2020. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες κτιρίων μειώθηκαν κατά -5,1%, για μηχανήματα και Η/Υ μειώθηκαν κατά -5,7% και για εμπορεύματα και αναλώσιμα μειώθηκαν κατά -5,1%, ενώ οι τόκοι και τα έξοδα μειώθηκαν κατά -9,5% και το χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων IFRS 16 μειώθηκε κατά -27,6%.

Οι δαπάνες κτιρίων μειώθηκαν ως αποτέλεσμα της μεταφοράς σε ιδιόκτητα κτήρια. Οι παροχές προσωπικού εμφανίζουν αξιόλογη πτώση, ως συνέπεια της μειωμένης πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, όσο και λοιπών δαπανών που είναι άμεση συνάρτηση του πλήθους του προσωπικού, Οι τόκοι-έξοδα μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 10% σχεδόν λόγω κυρίως του μειωμένου χρηματοοικονομικού κόστους συνέπεια της αποπληρωμής μέρους του δανεισμού.

Σημειώνεται ότι το 2020 η εταιρία έκλεισε με θετικά ίδια κεφάλαια ύψους €54,9 εκατ. μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €100 εκατ. που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του χρόνου. Το 2021 και λόγω της εφαρμογής του προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου, ύψους €112,2 εκατ. τα ιδία κεφάλαια παρουσίασαν αρνητική απεικόνιση, στα €52 εκατ. στα επίπεδα που προέβλεπε το εγκεκριμένο πενταετές πλάνο μετασχηματισμού. Όπως το ίδιο καταγράφει, οι μειώσεις στο κόστος της μισθοδοσίας σαν αποτέλεσμα της Εθελουσίας Εξόδου, τα ισχυρά ταμειακά αποθέματα ύψους €116,8 εκατ. (31/12/2021) καθώς και η αναμενόμενη κερδοφορία των επόμενων ετών, δίνουν ισχυρή δυναμική για την επιστροφή των ιδίων κεφαλαίων σε θετικό έδαφος πριν το πέρας της πενταετίας.

Μαρία Μόσχου

 

Πηγή:euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text