Αρχική | Οικονομία | Διεθνής Οικονομία | ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΗΠΑ: Μακροοικονομικά στοιχεία οικονομίας - Στοιχεία χρηματιστηριακών δεικτών, 1979 - 1983

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΗΠΑ: Μακροοικονομικά στοιχεία οικονομίας - Στοιχεία χρηματιστηριακών δεικτών, 1979 - 1983

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΗΠΑ: Μακροοικονομικά στοιχεία οικονομίας - Στοιχεία χρηματιστηριακών δεικτών, 1979 - 1983

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται βασικά μακροοικονομικά στοιχεία και στοιχεία των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ, για την περίοδο Αυγούστου 1972 - Μαΐου 1975.
Ο Πίνακας αυτός, συνοδεύει το άρθρο "Ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και οι χρηματιστηριακές αγορές: Οι περιπτώσεις των κρίσεων του 1973 και του 1979", του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε το άρθρο εδώ.

Πηγή: EuroCapital - Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, Ιούλιος 2022

ΗΠΑ: Μακροοικονομικά στοιχεία οικονομίας - Στοιχεία χρηματιστηριακών δεικτών, 1979 - 1983
Μακροοικονομικά στοιχεία Χρηματιστηριακά στοιχεία

Πληθωρι- σμός Επιτόκιο FED Μεταβολή επιτοκίου Ανεργία Misery Index Μεταβολή ΑΕΠ (%) (Τριμηνιαία) Φάση οικονομίας: Ύφεση- Ανάπτυξη Φάση αγοράς Dow Jones (κλείσιμο τέλους μήνα) Dow Jones (μηνιαία μεταβολή) S&P (κλείσιμο τέλους μήνα) S&P (μηνιαία μεταβολή) NASDAQ (κλείσιμο τέλους μήνα) NASDAQ (μηνιαία μεταβολή)
Ιαν-1979 9,3 10,00
5,9 15,2
Ανάπτυξη Ανοδική 839,22 4,2% 99,93 4,0% 125,82 6,6%
Φεβ-1979 9,9 10,00
5,9 15,8
Ανάπτυξη Ανοδική 808,82 -3,6% 96,28 -3,7% 122,56 -2,6%
Μαρ-1979 10,1 10,00
5,8 15,9 0,70 Ανάπτυξη Ανοδική 862,18 6,6% 101,59 5,5% 131,76 7,5%
Απρ-1979 10,5 10,25 Αύξηση 5,8 16,3
Ανάπτυξη Ανοδική 854,90 -0,8% 101,76 0,2% 133,82 1,6%
Μαΐ-1979 10,9 10,25
5,6 16,5
Ανάπτυξη Ανοδική 822,33 -3,8% 99,08 -2,6% 131,42 -1,8%
Ιουν-1979 10,9 10,25
5,7 16,6 0,40 Ανάπτυξη Ανοδική 841,98 2,4% 102,91 3,9% 138,13 5,1%
Ιουλ-1979 11,3 10,50 Αύξηση 5,7 17,0
Ανάπτυξη Ανοδική 846,42 0,5% 103,81 0,9% 141,33 2,3%
Αυγ-1979 11,8 11,00 Αύξηση 6,0 17,8
Ανάπτυξη Ανοδική 887,63 4,9% 109,32 5,3% 150,44 6,4%
Σεπ-1979 12,2 11,50 Αύξηση 5,9 18,1 3,00 Ανάπτυξη Ανοδική 878,58 -1,0% 109,32 0,0% 149,98 -0,3%
Οκτ-1979 12,1 15,50 Αύξηση (2) 6,0 18,1
Ανάπτυξη Ανοδική 815,70 -7,2% 101,82 -6,9% 135,53 -9,6%
Νοε-1979 12,6 14,00 Μείωση 5,9 18,5
Ανάπτυξη Ανοδική 822,35 0,8% 106,16 4,3% 144,26 6,4%
Δεκ-1979 13,3 14,00
6,0 19,3 1,00 Ανάπτυξη Ανοδική 838,74 2,0% 107,94 1,7% 151,14 4,8%
Ιαν-1980 13,9 14,00
6,3 20,2
Ανάπτυξη Ανοδική 875,85 4,4% 114,16 5,8% 161,75 7,0%
Φεβ-1980 14,2 15,00 Αύξηση 6,3 20,5
Ύφεση Ανοδική 863,14 -1,5% 113,66 -0,4% 158,03 -2,3%
Μαρ-1980 14,8 20,00 Αύξηση 6,3 21,1 1,30 Ύφεση Ανοδική 785,75 -9,0% 102,09 -10,2% 131,00 -17,1%
Απρ-1980 14,7 20,00
6,9 21,6
Ύφεση Ανοδική 817,06 4,0% 106,29 4,1% 139,99 6,9%
Μαΐ-1980 14,4 11,50 Μείωση 7,5 21,9
Ύφεση Ανοδική 850,85 4,1% 111,24 4,7% 150,45 7,5%
Ιουν-1980 14,4 8,50 Μείωση 7,6 22,0 -8,00 Ύφεση Ανοδική 867,92 2,0% 114,24 2,7% 157,78 4,9%
Ιουλ-1980 13,1 8,50
7,8 20,9
Ύφεση Ανοδική 935,32 7,8% 121,67 6,5% 171,81 8,9%
Αυγ-1980 12,9 10,00 Αύξηση 7,7 20,6
Ανάπτυξη Ανοδική 932,59 -0,3% 122,38 0,6% 181,52 5,7%
Σεπ-1980 12,6 11,00 Αύξηση 7,5 20,1 -0,50 Ανάπτυξη Ανοδική 932,42 -0,0% 125,46 2,5% 187,76 3,4%
Οκτ-1980 12,8 12,00 Αύξηση 7,5 20,3
Ανάπτυξη Ανοδική 924,49 -0,9% 127,47 1,6% 192,78 2,7%
Νοε-1980 12,6 18,00 Αύξηση 7,5 20,1
Ανάπτυξη Ανοδική 993,34 7,4% 140,52 10,2% 208,15 8,0%
Δεκ-1980 12,5 18,00 Αύξηση-Μείωση (2) 7,2 19,7 7,70 Ανάπτυξη Πτωτική 963,99 -3,0% 135,76 -3,4% 202,34 -2,8%
Ιαν-1981 11,8 18,00
7,5 19,3
Ανάπτυξη Πτωτική 947,27 -1,7% 129,55 -4,6% 197,81 -2,2%
Φεβ-1981 11,4 20,00 Αύξηση 7,4 18,8
Ανάπτυξη Πτωτική 974,58 2,9% 131,27 1,3% 198,01 0,1%
Μαρ-1981 10,5 20,00
7,4 17,9 8,10 Ανάπτυξη Πτωτική 1.003,87 3,0% 136,00 3,6% 210,18 6,1%
Απρ-1981 10,0 16,00 Μείωση 7,2 17,2
Ανάπτυξη Πτωτική 997,75 -0,6% 132,81 -2,3% 216,74 3,1%
Μαΐ-1981 9,8 20,00 Αύξηση 7,5 17,3
Ανάπτυξη Πτωτική 991,75 -0,6% 132,59 -0,2% 223,47 3,1%
Ιουν-1981 9,6 20,00
7,5 17,1 -2,90 Ανάπτυξη Πτωτική 976,88 -1,5% 131,21 -1,0% 215,75 -3,5%
Ιουλ-1981 10,8 20,00
7,2 18,0
Ανάπτυξη Πτωτική 952,34 -2,5% 130,92 -0,2% 211,63 -1,9%
Αυγ-1981 10,8 20,00
7,4 18,2
Ύφεση Πτωτική 881,47 -7,4% 122,79 -6,2% 195,75 -7,5%
Σεπ-1981 11,0 20,00
7,6 18,6 4,90 Ύφεση Πτωτική 849,98 -3,6% 116,18 -5,4% 180,03 -8,0%
Οκτ-1981 10,1 20,00
7,9 18,0
Ύφεση Πτωτική 852,55 0,3% 121,89 4,9% 195,24 8,4%
Νοε-1981 9,6 13,00 Μείωση 8,3 17,9
Ύφεση Πτωτική 888,98 4,3% 126,35 3,7% 201,37 3,1%
Δεκ-1981 8,9 12,00 Μείωση 8,5 17,4 -4,30 Ύφεση Πτωτική 875,00 -1,6% 122,55 -3,0% 195,84 -2,7%
Ιαν-1982 8,4 12,00
8,6 17,0
Ύφεση Πτωτική 871,10 -0,4% 120,40 -1,8% 188,39 -3,8%
Φεβ-1982 7,6 12,00
8,9 16,5
Ύφεση Πτωτική 824,39 -5,4% 113,11 -6,1% 179,43 -4,8%
Μαρ-1982 6,8 15,00 Αύξηση 9,0 15,8 -6,10 Ύφεση Πτωτική 822,77 -0,2% 111,96 -1,0% 175,65 -2,1%
Απρ-1982 6,5 15,00
9,3 15,8
Ύφεση Πτωτική 848,36 3,1% 116,44 4,0% 184,70 5,2%
Μαΐ-1982 6,7 15,00
9,4 16,1
Ύφεση Πτωτική 819,54 -3,4% 111,88 -3,9% 178,54 -3,3%
Ιουν-1982 7,1 15,00
9,6 16,7 1,80 Ύφεση Πτωτική 811,93 -0,9% 109,61 -2,0% 171,30 -4,1%
Ιουλ-1982 6,4 13,00 Μείωση 9,8 16,2
Ύφεση Πτωτική 808,60 -0,4% 107,09 -2,3% 167,35 -2,3%
Αυγ-1982 5,9 9,50 Μείωση 9,8 15,7
Ύφεση Ανοδική 901,31 11,5% 119,51 11,6% 177,71 6,2%
Σεπ-1982 5,0 9,50
10,1 15,1 -1,50 Ύφεση Ανοδική 896,25 -0,6% 120,42 0,8% 187,65 5,6%
Οκτ-1982 5,1 9,50
10,4 15,5
Ύφεση Ανοδική 991,72 10,7% 133,72 11,0% 212,63 13,3%
Νοε-1982 4,6 9,50
10,8 15,4
Ύφεση Ανοδική 1.039,28 4,8% 138,53 3,6% 232,31 9,3%
Δεκ-1982 3,8 8,50 Μείωση 10,8 14,6 0,20 Ανάπτυξη Ανοδική 1.046,54 0,7% 140,64 1,5% 232,41 0,0%
Ιαν-1983 3,7 8,50
10,4 14,1
Ανάπτυξη Ανοδική 1.075,70 2,8% 145,30 3,3% 248,35 6,9%

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: