Αρχική | Χαρτοφυλάκια | Απόλυτο Σύστημα - Ελεύθερη Πρόσβαση | Σημαντικά στατιστικά επί παραλλαγών του Απόλυτου Συστήματος

Σημαντικά στατιστικά επί παραλλαγών του Απόλυτου Συστήματος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Δύο έννοιες, γύρω από τη λειτουργία του απόλυτου συστήματος, που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα φέτος, ήταν η έννοια της “φάσης” του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (δηλαδή, αν η καμπύλη του ΚΜΟ-200 είναι ανοδική ή πτωτική) και της διακύμανσης της τιμής του ΚΜΟ-200 κατά τις τελευταίες 30 συνεδριάσεις.

 

Ούτε κατά τη συγγραφή του βιβλίου για το “απόλυτο σύστημα”, αλλά ούτε και κατά τα προηγούμενα χρόνια, οι έννοιες αυτές μας είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα. Αυτό, όχι τόσο από αμέλεια, αλλά κυρίως επειδή, δεν είχε υπάρξει η ανάγκη να εξεταστούν. Βλέπετε, οι στατιστικές των προηγούμενων ετών, όπου οι διακυμάνσεις του ΚΜΟ-200 ήταν μεγάλες και δεν είχε -σχεδόν ποτέ- παρουσιαστεί το φαινόμενο της “ατασικότητας” (μια χρονική περίοδος που η αγορά δεν έχει σαφή τάση).

 

Σήμερα, βρήκαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε μερικά στατιστικά που προκύπτουν γύρω από τις έννοιες αυτές. Νομίζουμε ότι είναι ενδιαφέροντα.

 

Δείτε τον πρώτο (αρκετά μεγάλο) πίνακα.

Καταγράφει όλα τα σήματα πράξεων που έχει παράξει ο απλός Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών, από την έναρξη της λειτουργίας του Γενικού Δείκτη (4/1/1988) μέχρι και σήμερα (πρακτικά, επειδή χρειάζονται 200 συνεδριάσεις για να αρχίζει να σχηματίζεται ο ΚΜΟ-200, η εξέταση γίνεται από τα τέλη του 1988 μέχρι και σήμερα). Δηλαδή, εξετάζουμε διάστημα περίπου 34 ετών.

 

Παρατηρούμε ότι, ο απλός ΚΜΟ-200 κατέγραψε 82 ανοδικές διασπάσεις (μελετούμε όλες τις διασπάσεις, ακόμη και αυτές που είχαν διάρκεια μίας μέρας) και 81 πτωτικές (οι πτωτικές είναι 81, επειδή δεν έχει “κλείσει” ακόμη η πράξη που ξεκίνησε προχθές, στις 16/8/2022). Συνεπώς, έχουν υπάρξει συνολικά, 81 πράξεις (όλοι γνωρίζουμε ότι, δεν ακολουθούμε αυτή την παραλλαγή, επειδή παράγει πάρα πολλές πράξεις).

 

Από τις συνολικά 81 πλήρεις πράξεις, οι 22 (27,2% του συνόλου) ήταν πετυχημένες και οι 59 (72,8%) ήταν αποτυχημένες (παρήγαγαν ζημιά).

Στις πετυχημένες, ο μέσος όρος του κέρδους ήταν 32,0%. Στις αποτυχημένες, η μέση ζημιά ήταν -2,0%.

 

Οι 53 από τις 82 ανοδικές διασπάσεις, έγιναν όταν η τάση (η κατεύθυνση) της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ήταν ανοδική.

Από τις διασπάσεις αυτές (κατά τη διάρκεια ανοδικής φάσης), οι 16 (30,2% του συνόλου) κατέληξαν σε πετυχημένες πράξεις, με μέσο όρο απόδοσης +33,7%. Οι 37 (69,8% του συνόλου) κατέληξαν σε αποτυχημένες πράξεις, με μέση ζημιά -1,6%.

 

Οι 29 από τις 82 ανοδικές διασπάσεις, έγιναν όταν η τάση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ήταν πτωτική.

Από τις διασπάσεις αυτές (κατά τη διάρκεια πτωτικής φάσης της καμπύλης του ΚΜΟ-200), οι 6 (20,7% του συνόλου) κατέληξαν σε πετυχημένες πράξεις, με μέσο όρο απόδοσης +27,4% και οι 22 (79,3%) σε αποτυχημένες, με μέσο όρο ζημιάς, -2,6%.

 

Από την παραπάνω εξέταση (το δείγμα είναι ικανοποιητικό και συνεπώς τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ως έγκυρα) προκύπτει ότι, η φάση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 όταν δίδεται ένα σήμα εισόδου, έχει πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι πιθανότητες να είναι η πράξη αποτυχημένη, όταν η καμπύλη έχει αρνητική κλίση (δηλαδή υποχωρεί) είναι σημαντικά αυξημένες.

 

Βέβαια, ούτως ή άλλως, το ποσοστό επιτυχίας της παραλλαγής του απλού ΚΜΟ-200 είναι χαμηλό (27,2%). Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που ουδέποτε χρησιμοποιούμε αυτή την παραλλαγή και την παρακολουθούμε απλά για στατιστικούς λόγους.


Στατιστικά στοιχεία σημάτων "απόλυτου συστήματος"
Παραλλαγή Απλού ΚΜΟ-200Ημ/νία Αγοράς Τιμή Γενικού Δείκτη Διακύμανση 30 ημερών του ΚΜΟ-200 Ανοδικός ή Πτωτικός ΚΜΟ-200 Ημ/νία Πώλησης Τιμή Γενικού Δείκτη Διακύμανση 30 ημερών ΚΜΟ-200 Ημέρες εντός αγοράς Απόδοση

1989 2/5/1989 288,03 0,72% ΑΝΟΔΟΣ 31/10/1990 972,66 10,02% 547 237,7%

1990 7/12/1990 1.049,59 5,76% ΑΝΟΔΟΣ 11/12/1990 1.022,45 5,72% 4 -2,6%

1991
15/2/1991 1.116,47 3,86% ΑΝΟΔΟΣ 29/4/1991 1.153,37 1,78% 73 3,3%

2/5/1991 1.172,23 1,56% ΠΤΩΣΗ 3/5/1991 1.143,58 1,45% 1 -2,4%

1992
31/1/1992 956,06 6,51% ΠΤΩΣΗ 11/3/1992 908,45 3,16% 40 -5,0%

12/3/1992 936,50 3,02% ΠΤΩΣΗ 16/3/1992 906,33 2,83% 4 -3,2%

17/3/1992 914,90 2,76% ΠΤΩΣΗ 19/3/1992 900,63 2,62% 2 -1,6%

4/5/1992 893,44 1,80% ΠΤΩΣΗ 5/5/1992 886,21 1,78% 1 -0,8%

29/6/1992 876,33 2,93% ΠΤΩΣΗ 30/6/1992 842,78 2,96% 1 -3,8%

1993
25/1/1993 741,76 4,18% ΠΤΩΣΗ 27/1/1993 732,16 3,99% 2 -1,3%

28/1/1993 741,35 3,90% ΠΤΩΣΗ 27/4/1993 710,29 0,94% 89 -4,2%

30/4/1993 726,72 1,09% ΠΤΩΣΗ 6/5/1993 705,50 1,22% 6 -2,9%

7/5/1993 719,59 1,24% ΠΤΩΣΗ 14/9/1993 762,01 5,60% 130 5,9%

16/9/1993 775,59 5,42% ΑΝΟΔΟΣ 13/5/1994 934,19 2,94% 239 20,4%

1994 16/5/1994 952,89 2,87% ΑΝΟΔΟΣ 17/5/1994 944,94 2,78% 1 -0,8%

1995
3/1/1995 883,92 3,44% ΠΤΩΣΗ 10/1/1995 868,55 3,29% 7 -1,7%

2/5/1995 851,03 0,55% ΑΝΟΔΟΣ 20/11/1995 876,17 1,19% 202 3,0%

1/12/1995 901,92 1,19% ΑΝΟΔΟΣ 11/12/1995 899,57 1,23% 10 -0,3%

28/12/1995 910,93 1,22% ΑΝΟΔΟΣ 2/1/1996 903,68 1,25% 5 -0,8%

1996
8/1/1996 917,60 1,37% ΑΝΟΔΟΣ 23/4/1996 932,50 1,13% 106 1,6%

23/8/1996 940,85 0,66% ΑΝΟΔΟΣ 3/9/1996 930,84 0,49% 11 -1,1%

4/9/1996 934,31 0,46% ΑΝΟΔΟΣ 9/9/1996 927,36 0,41% 5 -0,7%

11/9/1996 938,60 0,37% ΑΝΟΔΟΣ 16/10/1996 937,70 0,99% 35 -0,1%

4/11/1996 942,16 0,58% ΠΤΩΣΗ 5/11/1996 935,38 0,55% 1 -0,7%

19/12/1996 943,71 1,14% ΠΤΩΣΗ 31/10/1997 1.488,53 7,94% 316 57,7%

1997
3/11/1997 1.541,10 7,82% ΑΝΟΔΟΣ 7/11/1997 1.512,77 7,29% 4 -1,8%

3/12/1997 1.543,59 3,57% ΑΝΟΔΟΣ 11/12/1997 1.486,39 2,85% 8 -3,7%

1998
16/3/1998 1.649,69 0,80% ΑΝΟΔΟΣ 21/9/1998 2.081,96 5,88% 189 26,2%

22/9/1998 2.140,28 5,80% ΑΝΟΔΟΣ 1/10/1998 2.042,19 5,07% 9 -4,6%

2/11/1998 2.289,60 3,61% ΑΝΟΔΟΣ 28/2/2000 5.034,55 4,66% 483 119,9%

2000 2/3/2000 5.174,18 4,41% ΑΝΟΔΟΣ 7/3/2000 4.941,30 4,23% 5 -4,5%

2003 3/6/2003 1.779,98 3,36% ΠΤΩΣΗ 22/7/2004 2.316,54 1,55% 415 30,1%

2004
27/7/2004 2.353,25 1,61% ΑΝΟΔΟΣ 30/7/2004 2.319,30 1,66% 3 -1,4%

4/10/2004 2.383,49 1,01% ΑΝΟΔΟΣ 6/10/2004 2.376,31 1,04% 2 -0,3%

7/10/2004 2.406,75 1,06% ΑΝΟΔΟΣ 22/5/2006 3.649,02 4,08% 592 51,6%

2006
23/5/2006 3.763,92 3,98% ΑΝΟΔΟΣ 24/5/2006 3.642,64 3,86% 1 -3,2%

26/5/2006 3.789,02 3,62% ΑΝΟΔΟΣ 30/5/2006 3.717,18 3,42% 4 -1,9%

31/5/2006 3.753,21 3,32% ΑΝΟΔΟΣ 1/6/2006 3.676,85 3,22% 1 -2,0%

2/8/2006 3.794,39 1,28% ΑΝΟΔΟΣ 3/8/2006 3.793,34 1,30% 1 -0,0%

4/8/2006 3.844,92 1,33% ΑΝΟΔΟΣ 10/8/2006 3.806,67 1,45% 6 -1,0%

11/8/2006 3.816,79 1,47% ΑΝΟΔΟΣ 28/8/2006 3.818,79 1,72% 17 0,1%

31/8/2006 3.868,62 1,79% ΑΝΟΔΟΣ 3/10/2006 3.893,05 1,62% 33 0,6%

4/10/2006 3.937,37 1,60% ΑΝΟΔΟΣ 10/8/2007 4.635,17 3,04% 310 17,7%

2007
13/8/2007 4.677,73 2,99% ΑΝΟΔΟΣ 16/8/2007 4.523,28 2,86% 3 -3,3%

17/8/2007 4.678,23 2,80% ΑΝΟΔΟΣ 21/11/2007 4.818,26 1,72% 96 3,0%

23/11/2007 4.925,78 1,57% ΑΝΟΔΟΣ 27/11/2007 4.864,62 1,45% 4 -1,2%

28/11/2007 4.951,70 1,41% ΑΝΟΔΟΣ 11/1/2008 4.858,35 1,50% 44 -1,9%

2009
19/5/2009 2.253,73 9,03% ΠΤΩΣΗ 26/11/2009 2.225,32 5,81% 191 -1,3%

27/11/2009 2.257,43 5,65% ΑΝΟΔΟΣ 8/12/2009 2.178,70 5,04% 11 -3,5%

2010 8/1/2010 2.327,57 4,12% ΑΝΟΔΟΣ 11/1/2010 2.315,31 4,12% 3 -0,5%

2011
26/1/2011 1.567,83 5,51% ΠΤΩΣΗ 8/3/2011 1.525,50 1,24% 41 -2,7%

10/3/2011 1.544,88 0,98% ΠΤΩΣΗ 31/3/2011 1.535,19 0,44% 21 -0,6%

7/4/2011 1.552,20 0,44% ΑΝΟΔΟΣ 8/4/2011 1.531,12 0,44% 1 -1,4%

2012 5/9/2012 675,07 2,88% ΠΤΩΣΗ 12/6/2013 867,08 6,98% 280 28,4%

2013
13/6/2013 896,68 6,90% ΑΝΟΔΟΣ 20/6/2013 884,02 6,43% 7 -1,4%

5/8/2013 917,75 1,61% ΑΝΟΔΟΣ 20/8/2013 896,11 1,30% 15 -2,4%

23/8/2013 924,47 1,27% ΑΝΟΔΟΣ 26/8/2013 918,82 1,30% 3 -0,6%

5/9/2013 929,78 1,35% ΑΝΟΔΟΣ 15/5/2014 1.123,62 4,99% 252 20,8%

2014 23/5/2014 1.171,15 4,54% ΑΝΟΔΟΣ 8/7/2014 1.193,30 3,91% 46 1,9%

2016
10/5/2016 629,29 5,45% ΠΤΩΣΗ 13/6/2016 594,58 1,89% 34 -5,5%

21/6/2016 608,29 1,34% ΠΤΩΣΗ 24/6/2016 534,78 1,28% 3 -12,1%

31/8/2016 577,39 3,00% ΠΤΩΣΗ 7/9/2016 575,06 3,01% 7 -0,4%

22/9/2016 572,15 2,76% ΠΤΩΣΗ 26/9/2016 563,59 2,63% 4 -1,5%

3/10/2016 569,72 2,09% ΑΝΟΔΟΣ 23/10/2017 734,52 2,45% 385 28,9%

2017
31/10/2017 759,30 2,13% ΑΝΟΔΟΣ 8/11/2017 741,98 2,12% 8 -2,3%

14/12/2017 767,57 1,86% ΑΝΟΔΟΣ 5/3/2018 794,51 2,19% 81 3,5%

2018
6/3/2018 799,20 2,07% ΑΝΟΔΟΣ 7/3/2018 798,41 1,95% 1 -0,1%

8/3/2018 812,53 1,86% ΑΝΟΔΟΣ 21/3/2018 800,10 1,01% 13 -1,5%

5/4/2018 801,14 0,48% ΠΤΩΣΗ 11/4/2018 799,31 0,42% 6 -0,2%

12/4/2018 806,08 0,39% ΠΤΩΣΗ 16/5/2018 787,90 0,24% 34 -2,3%

2019 26/2/2019 692,84 3,57% ΠΤΩΣΗ 24/2/2020 818,35 2,84% 363 18,1%

2020 16/11/2020 691,36 6,38% ΠΤΩΣΗ 26/11/2021 858,93 1,98% 375 24,2%

2021
7/12/2021 891,84 2,02% ΑΝΟΔΟΣ 14/12/2021 885,40 2,04% 7 -0,7%

16/12/2021 892,83 2,02% ΑΝΟΔΟΣ 17/12/2021 887,50 1,99% 1 -0,6%

23/12/2021 890,73 1,83% ΑΝΟΔΟΣ 27/12/2021 885,91 1,78% 4 -0,5%

29/12/2021 893,61 1,65% ΑΝΟΔΟΣ 30/12/2021 890,76 1,58% 1 -0,3%

31/12/2021 893,34 1,51% ΑΝΟΔΟΣ 24/2/2022 888,31 0,82% 55 -0,6%

2022
25/2/2022 927,25 0,78% ΑΝΟΔΟΣ 28/2/2022 891,58 0,74% 3 -3,8%

8/4/2022 906,26 0,63% ΠΤΩΣΗ 5/5/2022 888,47 0,33% 27 -2,0%

1/6/2022 899,97 0,30% ΠΤΩΣΗ 2/6/2022 890,28 0,28% 1 -1,1%

6/6/2022 900,28 0,20% ΑΝΟΔΟΣ 7/6/2022 891,81 0,17% 1 -0,9%

16/8/2022 893,23 0,89% ΠΤΩΣΗ

Δείτε το δεύτερο (μικρότερο) πίνακα:

Καταγράφει όλα τα σήματα πράξεων που έχει παράξει η παραλλαγή του “Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών, σε συνδυασμό με το Υψηλό και το Χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών”, δηλαδή, η παραλλαγή που χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Για λόγους συντομίας, τη συμβολίζουμε ως “ΚΜΟ200-ΥΧ20”

 

Παρατηρούμε ότι, η παραλλαγή ΚΜΟ200-ΥΧ20 παρήγαγε 39 σήματα εισόδου (το τελευταίο, της 16/8/2022, δεν έχει ολοκληρωθεί και συνεπώς, εξετάζουμε τις 38 πλήρεις πράξεις.

 

Από τις συνολικά 38 πλήρεις πράξεις, οι 18 (47,4% του συνόλου) ήταν πετυχημένες και οι 20 (52,6%) ήταν αποτυχημένες (παρήγαγαν ζημιά). Σημειώνουμε ότι, στο μεταξύ, έχουμε αναπτύξει μεθόδους που ανεβάζουν σημαντικά το ποσοστό των πετυχημένων, όμως, αυτή δεν είναι του παρόντος.

Στις πετυχημένες, ο μέσος όρος του κέρδους ήταν 38,1%. Στις αποτυχημένες, η μέση ζημιά ήταν -5,1%.

 

Οι 23 από τις 38 ανοδικές διασπάσεις, έγιναν όταν η τάση (η κατεύθυνση) της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ήταν ανοδική.

Από τις διασπάσεις αυτές (κατά τη διάρκεια ανοδικής φάσης), οι 12 (52,1% του συνόλου) κατέληξαν σε πετυχημένες πράξεις, με μέσο όρο απόδοσης +44,3%. Οι 11 (47,9% του συνόλου) κατέληξαν σε αποτυχημένες πράξεις, με μέση ζημιά -5,5%.

 

Οι 15 από τις 38 ανοδικές διασπάσεις, έγιναν όταν η τάση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ήταν πτωτική.

Από τις διασπάσεις αυτές (κατά τη διάρκεια πτωτικής φάσης της καμπύλης του ΚΜΟ-200), οι 6 (40,0% του συνόλου) κατέληξαν σε πετυχημένες πράξεις, με μέσο όρο απόδοσης +25,9% και οι 9 (60,0%) σε αποτυχημένες, με μέσο όρο ζημιάς, -4,6%.

 

Από την παραπάνω εξέταση προκύπτει ότι:

α) Το σύστημα ΚΜΟ200-ΥΧ20 παράγει περισσότερες πετυχημένες πράξεις. Οι πράξεις που ξεκινούν όταν η κλίση (ή τάση) της καμπύλης του ΚΜΟ-200 είναι ανοδική, έχουν σαφώς μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι πετυχημένες, ενώ η μέση απόδοσή τους είναι ιδιαίτερα υψηλή (+44,3%). Αντίθετα, αν ξεκινήσουν όταν η κλίση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 είναι πτωτική, έχουν αυξημένες πιθανότητες να οδηγήσουν σε ζημιά.

 

Παράλληλα, ένα γενικότερο (και γνωστό) συμπέρασμα είναι ότι, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη παραλλαγή του απόλυτου συστήματος, όταν η πράξη είναι κερδοφόρα, τότε η απόδοση είναι υψηλή, ενώ όταν είναι ζημιογόνα, η ζημιά είναι χαμηλή και σε καμία περίπτωση καταστροφική.

 

Όπως παρατηρούμε και από τον πίνακα που καθημερινά εμφανίζονται τα σήματα του απόλυτου συστήματος (εδώ), η κλίση (τάση) της καμπύλης του ΚΜΟ-200 κατά την τελευταία είσοδό μας, στις 16/8/2022, είναι πτωτική.

 


Στατιστικά στοιχεία σημάτων "απόλυτου συστήματος"
Παραλλαγή ΚΜΟ-200 με Υψηλό/Χαμηλό 20 ημερώνΗμ/νία Αγοράς Τιμή Γενικού Δείκτη Διακύμανση 30 ημερών του ΚΜΟ-200 Ανοδικός ή Πτωτικός ΚΜΟ-200 Ημ/νία Πώλησης Τιμή Γενικού Δείκτη Διακύμανση 30 ημερών ΚΜΟ-200 Ημέρες εντός αγοράς Απόδοση

1989 2/5/1989 288,03 0,72% ΑΝΟΔΟΣ 31/10/1990 972,66 10,02% 547 237,7%

1990 7/12/1990 1.049,59 5,76% ΑΝΟΔΟΣ 14/1/1991 928,11 5,59% 38 -11,6%

1991 15/2/1991 1.116,47 3,86% ΑΝΟΔΟΣ 29/4/1991 1.153,37 1,78% 73 3,3%

1992
31/1/1992 956,06 6,51% ΠΤΩΣΗ 11/3/1992 908,45 3,16% 40 -5,0%

4/5/1992 893,44 1,80% ΠΤΩΣΗ 15/5/1992 839,18 1,49% 11 -6,1%

29/6/1992 876,33 2,93% ΠΤΩΣΗ 10/7/1992 799,72 2,90% 11 -8,7%

1993
25/1/1993 741,76 4,18% ΠΤΩΣΗ 27/4/1993 710,29 0,94% 92 -4,2%

8/6/1993 757,43 1,31% ΠΤΩΣΗ 14/9/1993 762,01 5,60% 98 0,6%

8/10/1993 845,39 3,59% ΑΝΟΔΟΣ 13/5/1994 934,19 2,94% 217 10,5%

1995
2/5/1995 851,03 0,55% ΑΝΟΔΟΣ 20/11/1995 876,17 1,19% 202 3,0%

4/12/1995 911,47 1,20% ΑΝΟΔΟΣ 23/4/1996 932,50 1,13% 141 2,3%

1996
23/8/1996 940,85 0,66% ΑΝΟΔΟΣ 16/10/1996 937,70 0,99% 54 -0,3%

19/12/1996 943,71 1,14% ΠΤΩΣΗ 31/10/1997 1.488,53 7,94% 316 57,7%

1997 3/12/1997 1.543,59 3,57% ΑΝΟΔΟΣ 29/12/1997 1.451,16 2,10% 26 -6,0%

1998
16/3/1998 1.649,69 0,80% ΑΝΟΔΟΣ 21/9/1998 2.081,96 5,88% 189 26,2%

2/11/1998 2.289,60 3,61% ΑΝΟΔΟΣ 28/2/2000 5.034,55 4,66% 483 119,9%

2003 5/6/2003 1.832,08 3,22% ΠΤΩΣΗ 26/7/2004 2.311,53 1,58% 417 26,2%

2004 4/10/2004 2.383,49 1,01% ΑΝΟΔΟΣ 22/5/2006 3.649,02 4,08% 595 53,1%

2006 2/8/2006 3.794,39 1,28% ΑΝΟΔΟΣ 10/8/2007 4.635,17 3,04% 373 22,2%

2007
31/8/2007 4.912,53 2,21% ΑΝΟΔΟΣ 21/11/2007 4.818,26 1,72% 82 -1,9%

12/12/2007 5.212,16 1,13% ΑΝΟΔΟΣ 11/1/2008 4.858,35 1,50% 30 -6,8%

2009 19/5/2009 2.253,73 9,03% ΠΤΩΣΗ 26/11/2009 2.225,32 5,81% 191 -1,3%

2010 8/1/2010 2.327,57 4,12% ΑΝΟΔΟΣ 18/1/2010 2.090,29 3,99% 10 -10,2%

2011 26/1/2011 1.567,83 5,51% ΠΤΩΣΗ 8/3/2011 1.525,50 1,24% 41 -2,7%

2012 5/9/2012 675,07 2,88% ΠΤΩΣΗ 12/6/2013 867,08 6,98% 280 28,4%

2013 5/8/2013 917,75 1,61% ΑΝΟΔΟΣ 15/5/2014 1.123,62 4,99% 283 22,4%

2014 2/6/2014 1.245,15 4,25% ΑΝΟΔΟΣ 8/7/2014 1.193,30 3,91% 36 -4,2%

2016
10/5/2016 629,29 5,45% ΠΤΩΣΗ 13/6/2016 594,58 1,89% 34 -5,5%

31/8/2016 577,39 3,00% ΠΤΩΣΗ 12/9/2016 557,25 3,00% 12 -3,5%

4/10/2016 579,18 1,96% ΑΝΟΔΟΣ 23/10/2017 734,52 2,45% 384 26,8%

2017
1/11/2017 767,07 2,12% ΑΝΟΔΟΣ 10/11/2017 734,12 2,06% 9 -4,3%

14/12/2017 767,57 1,86% ΑΝΟΔΟΣ 5/3/2018 794,51 2,19% 81 3,5%

2018 17/4/2018 836,94 0,30% ΑΝΟΔΟΣ 16/5/2018 787,90 0,24% 29 -5,9%

2019 26/2/2019 692,84 3,57% ΠΤΩΣΗ 24/2/2020 818,35 2,84% 363 18,1%

2020 16/11/2020 691,36 6,38% ΠΤΩΣΗ 26/11/2021 858,93 1,98% 375 24,2%

2022
3/1/2022 898,84 1,44% ΑΝΟΔΟΣ 24/2/2022 888,31 0,82% 52 -1,2%

8/4/2022 906,26 0,63% ΠΤΩΣΗ 6/5/2022 866,75 0,33% 28 -4,4%

6/6/2022 900,28 0,20% ΑΝΟΔΟΣ 14/6/2022 822,84 0,18% 8 -8,6%

16/8/2022 893,23 0,89% ΠΤΩΣΗ

Στην εξέταση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη διακύμανση της καμπύλης του ΚΜΟ-200, κατά τις τελευταίες 30 συνεδριάσεις, δεν προκύπτει κάποιο πολύ ξεκάθαρο συμπέρασμα. Προκύπτει όμως ότι, όταν η διακύμανση είναι χαμηλότερη του 1% (όπως οι περιπτώσεις που αντιμετωπίσαμε φέτος), οι πιθανότητες η πράξη να είναι ζημιογόνος, κινούνται περί το 66,6%. Όμως, το δείγμα είναι μικρό (μόλις 6 πράξεις σε τόσο χαμηλή διακύμανση, στα τελευταία 34 χρόνια, από τις οποίες οι 2 ήταν ελαφρά κερδοφόρες και οι 4 ζημιογόνες) και δε νομίζουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή ισχυρών συμπερασμάτων. Βέβαια, η εμπειρία των προηγούμενων μηνών, μας έκανε να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή.

 

Μέχρι την έκδοση του περιοδικού, θα επεξεργαστούμε τα στατιστικά και των υπολοίπων παραλλαγών.

 

Γιάννης Σιάτρας

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text