Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Τα έκτακτα κέρδη των εισηγμένων και οι παγίδες για τους επενδυτές

Τα έκτακτα κέρδη των εισηγμένων και οι παγίδες για τους επενδυτές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα έκτακτα κέρδη των εισηγμένων και οι παγίδες για τους επενδυτές

Ιδιαίτερα βελτιωμένα εμφανίζονται τα φετινά εξαμηνιαία αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις οι επιδόσεις τους δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες περυσινές, εξ’ αιτίας κάποιων έκτακτων (και συνήθως μη επαναλαμβανόμενων) λογιστικών κονδυλίων που επηρέασαν (θετικά ή αρνητικά) τα κέρδη είτε του 2022, είτε του 2021.

Πέραν αυτών των έκτακτων κονδυλίων, τα αποτελέσματα αρκετών εταιρειών επηρεάζονται σημαντικά από την πορεία των τιμών των εμπορευμάτων και δεν είναι τυχαίο ότι οι εταιρείες του ομίλου Viohalco (Viohalco, Cenergy, ElvalHalcor) παρουσιάζουν εμφατικά σε κάθε λογιστική τους κατάσταση ως βάση σύγκρισης το «προσαρμοσμένο EBITDA» το οποίο δεν επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις των τιμών των μετάλλων και όχι το λογιστικό EBITDA. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, το λογιστικό EBITDA ήταν μεγαλύτερο από το «προσαρμοσμένο» το οποίο ωστόσο με τη σειρά του ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό.

Άρα, η πολύ μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου Viohalco οφείλεται κατά ένα μέρος σε λειτουργικούς παράγοντες και κατά ένα άλλο σε μη λειτουργικούς (πορεία των μετάλλων στις διεθνείς αγορές).

Καλό είναι οι επενδυτές να γνωρίζουν τα έκτακτα αυτά κονδύλια, προκειμένου να έχουν μια καλύτερη αντίληψη για το ποια είναι τα διατηρήσιμα μεγέθη των εταιρειών και το πώς εξελίσσεται η δυναμική τους.

Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω περιπτώσεις.

H Coca-Cola HBC παρά την μεγάλη αύξηση των λειτουργικών της επιδόσεων (ενίσχυση EBITDA από τα 514 στα 663,8 εκατ. ευρώ) είδε στο πρώτο εξάμηνο τα καθαρά της κέρδη να υποχωρούν από τα 233,1 στα 152,9 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις απομειώσεις που έλαβαν χώρα για την αναδιάρθρωση της θυγατρικής της στη Ρωσία, η οποία στο μέλλον θα δραστηριοποιείται μόνο σε τοπικά προϊόντα.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εμφάνισε φέτος καθαρά κέρδη 33,6 εκατ. έναντι ζημιών 65,9 εκατ. ευρώ. Πέρυσι ωστόσο υπήρχαν έκτακτες ζημίες 94,3 εκατ. ευρώ από την υπόθεση της δραστηριότητας στις ΗΠΑ, η οποία και διακόπηκε. Σε ότι αφορά τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η εισηγμένη αύξησε φέτος την κερδοφορία της από τα 28,4 στα 33,6 εκατ. ευρώ, άνοδος που θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν φέτος δεν ενέγραφε έκτακτα αρνητικά αποτελέσματα 9,2 εκατ. ευρώ (κυρίως πρόβλεψη για κόστος προγράμματος stock option).

H Intralot μείωσε εμφάνισε στο α’ εξάμηνο προ φόρων κέρδη 8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης περυσινής ζημίας 10,4 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα έκτακτα έξοδα αναδιοργάνωσης που πέρυσι είχαν διαμορφωθεί στα 11,2 εκατ. ευρώ, στο πρώτο μισό του 2022 περιορίστηκαν στα 300 χιλ. ευρώ.

O μεταλλουργικός όμιλος ΣΙΔΜΑ αύξησε στο εξάμηνο το φετινό του κύκλο εργασιών, πλην όμως υποχρεώθηκε σε πτώση καθαρών κερδών από τα 25,6 στα 11,9 εκατ. ευρώ. Βέβαια, κατά το πρώτο μισό του 2021 τα αποτελέσματα της εισηγμένης είχαν επηρεαστεί θετικά κατά 13,4 εκατ. ευρώ λόγω εναλλακτικής λογιστικής απεικόνισης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Εταιρεία με πολύ σημαντικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυρίως ομόλογα και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) η AS Company είδε φέτος τα κέρδη της να συρρικνώνονται σημαντικά (από τα 954 στα 535 χιλ. ευρώ) λόγω των εξελίξεων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές-χρηματαγορές. Σε διαφορετική περίπτωση, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου θα ήταν σαφώς υψηλότερα από τα αντίστοιχα περυσινά (κύκλος εργασιών 12 εκατ. έναντι 7,44 εκατ. ευρώ και EBITDA 2,18 έναντι 1,0 εκατ. ευρώ).

Για τον ίδιο λόγο (ύπαρξη μεγάλου χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου) η Centric υστέρησε στη φετινή της κερδοφορία έναντι του 2021 -799 χιλ. έναντι +2,247 εκατ. ευρώ). Έτσι, παρά το γεγονός ότι σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της (έχει θετική εποχικότητα τους καλοκαιρινούς μήνες) τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν σε -37 χιλ. από +3 εκατ. ευρώ πέρυσι και έτσι παρατηρήθηκε επιδείνωση στο τελικό αποτέλεσμα.

H εταιρεία πληροφορικής Ίλυδα θα εμφανίσει στο πρώτο φετινό εξάμηνο έκτακτα κέρδη ύψους 479 χιλ. ευρώ λόγω «κουρέματος» ισόποσης υποχρέωσης προς το τραπεζικό σύστημα.

Η Moda Bagno αύξησε στο εξάμηνο τον κύκλο εργασιών της από τα 6,37 στα 10,56 εκατ. ευρώ, το EBITDA από τα 387 στα 690 χιλ. ευρώ, πλην όμως είδε το καθαρό της αποτέλεσμα να υποχωρεί από τα 232 στα 49 χιλ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή οδήγησε η εγγραφή απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων ύψους 810 χιλ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου περυσινού κονδυλίου 344 χιλ. ευρώ.

Ο όμιλος AVE είδε στο πρώτο μισό του 2022 τον κύκλο εργασιών του να υποχωρεί από τα 78,4 στα 64,9 εκατ. ευρώ και τις ζημίες του να περιορίζονται από τα 3,11 στο 1,7 εκατ. ευρώ. Σ’ αυτό συνέβαλε η εγγραφή έκτακτου κέρδους 4,86 εκατ. ευρώ, καθώς ισόποση υποχρέωση του ομίλου ανελήφθη από το βασικό της μέτοχο.

Οι Ευρωσύμβουλοι αύξησαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ωστόσο τα καθαρά τους κέρδη μειώθηκαν από τα 481 στα 441 χιλ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή πάντως συνέβαλε και η περυσινή ύπαρξη έκτακτου κέρδους ύψους 216 χιλ. ευρώ λόγω ανατίμησης της εύλογης αξίας του ακινήτου της στη Θεσσαλονίκη.

H εταιρεία Χαϊδεμένος αύξησε στο πρώτο φετινό εξάμηνο τις πωλήσεις της από τα 7,06 στα 9,576 εκατ. ευρώ και περιόρισε τη ζημία της από τα 443 στα 80 χιλ. ευρώ. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, συνέβαλε και ένα έκτακτο έσοδο 508 χιλ. ευρώ που αφορά «επιδοτήσεις από το πρόγραμμα Γέφυρα-2 για την πληρωμή τόκων και κεφαλαίου δανειακών της υποχρεώσεων».

Η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Optronics μπορεί να αύξησε στο πρώτο φετινό εξάμηνο τον κύκλο εργασιών της και να επέστρεψε σε θετικό τελικό αποτέλεσμα (+356 χιλ. ευρώ) ωστόσο για να γίνει αυτό συνέβαλε και ένα έκτακτο έσοδο ύψους 421 χιλ. ευρώ.

 

Στέφανος Kοτζαμάνης

Πηγή: euro2day.gr


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text