Αρχική | Χαρτοφυλάκια | Απόλυτο Σύστημα - Ελεύθερη Πρόσβαση | Επενδυτικά προϊόντα επί των χρηματιστηριακών δεικτών: Βασικά στοιχεία για τα ETFs

Επενδυτικά προϊόντα επί των χρηματιστηριακών δεικτών: Βασικά στοιχεία για τα ETFs

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Επενδυτικά προϊόντα επί των χρηματιστηριακών δεικτών

 

Βασικά στοιχεία για τα ETFs

 

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ), τα οποία είναι γνωστά στην διεθνή κοινότητα με το ακρωνύμιο ETF, που σημαίνει Exchange Traded Fund, είναι επενδυτικά προϊόντα που λειτουργούν σαν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Η διαφορά τους είναι ότι αποτελούν αντικείμενα αγοράς και πώλησης και διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές. Τα ETF αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, το ίδιο εύκολα, όπως και οι μετοχές.

 

Συνήθως ακολουθούν την απόδοση κάποιου συγκεκριμένου χρηματιστηριακού δείκτη ή τομέα της οικονομίας, ωστόσο υπάρχουν και ETF τα οποία παρακολουθούν την πορεία ομολόγων, εμπορευμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ένα ETF μπορεί να κατέχει περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) ή/και εμπορεύματα και μέσω ενός μηχανισμού κερδοσκοπικής αντιστάθμισης (arbitrage) διατηρεί την τιμή του κοντά στην καθαρή αξία του ενεργητικού του.

 

Εξαιτίας του ότι τα ETF περιλαμβάνουν αρκετά υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία παρέχουν στους επενδυτές την δυνατότητα διασποράς κινδύνου, μέσω της έκθεσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών (ή σε άλλων χρηματοοικονοικών προϊόντων) σε μία χαμηλή τιμή.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ETF, οι οποίοι επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τα παραπάνω είδη υπάρχουν και αντίστροφα (inverse) ETF, τα οποία οποία είναι σχεδιασμένα για να αυξάνουν την απόδοσή τους μέσω της πτώσης της τιμής του υποκείμενου μέσου.

Παράλληλα, ένα άλλο είδος ETF είναι τα μοχλευμένα (leveraged) ETF, τα οποία παρουσιάζουν αποδόσεις πολλαπλάσιες (×2 ή ×3) από αυτές του υποκείμενου τίτλου. Για παράδειγμα, εάν ο S&P 500 αυξηθεί κατά 1%, ένα ETF με μόχλευση ×2 όπως το ProShares Ultra S&P500 (εδώ) θα αποδώσει 2% (και εάν ο δείκτης μειωθεί κατά 1%, το ETF θα χάσει 2%). Τέλος, υπάρχουν επίσης μοχλευμένα αντίστροφα ETF όπως το ProShares UltraShort S&P500 (εδώ) τα οποία επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκομίσουν πολλαπλάσια κέρδη σε περιόδους πτώσης των αγορών. Όμως, τα μοχλευμένα ETF πέραν των υψηλών αποδόσεων που παρέχουν, ενέχουν αυξημένο κίνδυνο και μπορούν να οδηγήσουν και σε σημαντικές απώλειες σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων.

Παρόλα τα πλεονεκτήματα (ευελιξία, χαμηλό κόστος και διασπορά κινδύνου) που παρουσιάζουν τα ETF, έχουν και κάποια σημεία τα οποία απαιτούν προσοχή. Ένα σημαντικό στοιχείο των ETF αποτελεί ο δείκτης εξόδων (expense ratio). O δείκτης αυτός αναφέρεται στα ετήσια λειτουργικά έξοδα. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης εξόδων τόσο μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου του επενδυτή κατανέμεται σε διοικητικά και διαχειριστικά έξοδα. Υψηλότερους δείκτες εξόδων παρουσιάζουν τα ETF τα οποία είναι ενεργά διαχειρίσιμα, ωστόσο τα περισσότερα ETF δεικτών και κλάδων είναι παθητικά διαχειρίσιμα και ως αποτέλεσμα έχουν -σχετικά- χαμηλές προμήθειες. Τέλος, τα μοχλευμένα ETF έχουν υψηλότερο κόστος από τα μη μοχλευμένα, καθώς χρησιμοποιούν δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ώστε να μεγενθυνουν τις αποδόσεις των υποκείμενων μέσων. Εξαιτίας των παραπάνω, τα μοχλευμένα ETF έχουν υψηλότερο δείκτη εξόδων.

Επενδυτικά προϊόντα ETFs που παρακολουθούμε

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχει μία ευρύτατη ποικιλία ETF, τα οποία επενδύουν σε κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών προϊόντων. Συνήθως, σε κάθε ETF, υπάρχει και το αντίστροφό του (δηλαδή, αυξάνουν την τιμή τους, όταν η τιμή των υποκείμενων προϊόντων μειώνεται), ενώ, συχνά, υπάρχουν ETF που χρησιμοποιούν μόχλευση, με διάφορους συντελεστές (συνήθως μέχρι x3).

Στην πρώτη φάση ενασχόλησής μας με τα προϊόντα αυτά, επιλέγουμε να παρακολουθούμε ETF τεσσάρων κατηγοριών: α) επί δεικτών, β) επί κλάδων, γ) επί κρατικών ομολόγων και δ) επί επιχειρηματικών ομολόγων.

Ο παρακείμενος πίνακας, εμφανίζει το σύνολο των ETF που, σ’ αυτή τη φάση, παρακολουθούμε και διαχωρίζεται από τις κατηγορίες τους.

ETF Κατ. Σύμβολο Δείκτης Μόχλευση Expense Ratio Style Box Yahoo Finance Fact Sheet
ETF επί χρηματιστηριακών δεικτώνProShares UltraPro QQQ Long TQQQ NASDAQ-100 3x 0,95% C1 YF link
ProShares Ultra QQQ Long QLD NASDAQ-100 2x 0,95% C1 YF link
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Long LQQ NASDAQ-100 2x 0,60% - YF link
Invesco QQQ Trust Long QQQ NASDAQ-100 1x 0,20% C1 YF link
ProShares UltraPro Short QQQ Short SQQQ NASDAQ-100 -3x 0,95% - YF link
ProShares UltraShort QQQ Short QID NASDAQ-100 -2x 0,95% - YF link
ProShares Short QQQ Short PSQ NASDAQ-100 -1x 0,95% - YF link
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares Long SPXL S&P 500 3x 0,97% B1 YF link
ProShares UltraPro S&P500 Long UPRO S&P 500 3x 0,91% B1 YF link
ProShares Ultra S&P 500 Long SSO S&P 500 2x 0,89% B1 YF link
iShares Core S&P 500 ETF Long IVV S&P 500 1x 0,03% B1 YF link
ProShares UltraPro Short S&P500 Short SPXU S&P 500 -3x 0,90% - YF link
ProShares UltraShort S&P500 Short SDS S&P 500 -2x 0,90% - YF link
ProShares Short S&P500 Short SH S&P 500 -1x 0,88% - YF link
ProShares UltraPro Dow30 Long UDOW Dow Jones Ind. 3x 0,95% B1 YF link
ProShares Ultra Dow30 Long DDM Dow Jones Ind. 2x 0,95% B1 YF link
SPDR Dow Jones Ind. Average ETF Trust Long DIA Dow Jones Ind. 1x 0,16% A1 YF link
ProShares UltraPro Short Dow30 Short SDOW Dow Jones Ind. -3x 0,95% - YF link
ProShares UltraShort Dow30 Short DXD Dow Jones Ind. -2x 0,95% - YF link
ProShares Short Dow30 Short DOG Dow Jones Ind. -1x 0,95% - YF link
ProShares Ultra Technology Long ROM Dow Jones Tech. 2x 0,95% C1 YF link
ETF επί επιχειρηματικών κλάδωνDirexion Daily Technology Bull 3x Shares Long TECL Technology Select 3x 0,94% C1 YF link
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares Short TECS Technology Select -3x 1,01% - YF link
ProShares UltraShort Technology Short REW Dow Jones Tech. -2x 0,95% - YF link
ETF επί κρατικών ομολόγωνDirexion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Long TMF U.S. Treasury Bond 20+ Year Index 3x 1,00% - YF link
Direxion Daily 20- Year Treasury Bear 3X Short TMV ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index -3x 0,93% - YF link
ProShares Ultra 20+ Year Treasury Long UBT ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 2x 0,95% - YF link
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury Short TBT ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index -2x 0,89% - YF link
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x Long TYD ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond 3x 1,18% - YF link
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Short TYO ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index -3x 1,17% - YF link
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury Long UST ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index 2x 0,95% - YF link
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury Short PST ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index -2x 0,95% - YF link
Direxion Daily TIPS Bull 2X Shares ETF Long TIPL Solactive TIPS ETF Index 2x 1,07% - YF link
Direxion Daily TIPS Bear 2X Shares ETF Short TIPD Solactive TIPS ETF Index -2x 1,07% - YF link
ProShares Ultra High Yield Long UJB iBoxx USD Liquid High Yield Index 2x 0,96% - YF link
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF Long SHY U.S. Treasury 1-3 Year Index 1x 0,15% - YF link
Vanguard Short-Term Bond ETF Long BSV Bloomberg US Government/Credit – Float Adjusted (1-5 Y) 1x 0,04% - YF link
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Long AGG Bloomberg US Aggregate 1x 0,03% - YF link
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Long BIL Bloomberg US Treasury – Bills (1-3 M) 1x 0,14% - YF link
iShares U.S. Treasury Bond ETF Long GOVT ICE U.S. Treasury Core Bond Index 1x 0,05% - YF link
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Long TLT ICE US Treasury 20+ Year Index 1x 0,15% - YF link
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Long IEF ICE US Treasury 7-10 Year Index 1x 0,15% - YF link
ETF επί εταιρικών ομολόγωνVanguard Short-Term Corporate Bond ETF Long VCSH Bloomberg US Corporate (1-5 Y) 1x 0,04% - YF link
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF Long VCIT Bloomberg US Aggregate Credit – Corporate (5-10 Y) 1x 0,04% - YF link
1) Ο όρος "YF link" αναφέρεται στον ιστό του Yahoo Finance. 2) Τα Fact Sheets, είναι πληροφοριακά έντυπα, με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία εκδίδονται από τις εταιρίες διαχείρισης.

 

Σημείωση: Στο τελικό κείμενο του τεύχους 246 (θα εμφανιστεί στο χώρο των “προδημοσιεύσεων” τη Δευτέρα 24/10/2022), θα υπάρξει “εκπαιδευτική ανάλυση” για ορισμένα από τα ETF του πίνακα, δηλαδή, πώς λειτουργούν και πώς αντιδρούν σε διάφορα σενάρια εξέλιξης της χρηματιστηριακής αγοράς, ή των επιτοκίων.

Παράλληλα, θα υπάρξει συμπληρωματικός πίνακας, με στατιστικά στοιχεία για το κάθε ένα.

Σε παλαιότερο τεύχος μας (Νο 234, Νοέμβριος 2021), είχαμε δημοσιεύσει στοιχεία για το “Style box”, το οποίο είναι ένα σύστημα ταξινόμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που δημιουργήθηκε από την εταιρία χρηματοοικονομικών αναλύσεων Morningstar. Το “Style box” του κάθε ETF, αναφέρεται σε στήλη του παραπάνω πίνακα. Συνιστούμε να διαβάσετε το τί ακριβώς σημαίνει. Δείτε το κείμενο, εδώ.

Οι μετοχές που παρακολουθούμε (Πίνακες)

Παρακάτω, παραθέτουμε τον πίνακα παρακολουθούμενων μετοχών.

Επί αυτού, θα υπάρξουν σμειώσεις και επεξηγήσεις, σε δημοσίευμα, αύριο το πρωί.

 


Σύμβολο Κεφαλαιοποίηση (εκατ USD) Τρέχουσα Τιμή Μετ. (%) από 31/12/21 P/E Ratio Μέρισμα 12 μηνών Μερισμ. Απόδ. 12 μηνών Συντελεστής beta Stock - Yahoo Finance WikipediaDow Jones DJI
30.523,80 -16,0%

S&P 500 SPX
3.719,98 -22,0%

NASDAQ IXIC
10.772,40 -31,1%
Apple Inc AAPL 2.310.170 143,75 -18,7% 23,8 0,90 0,63% 1,25 YF link Wiki
Intel INTC 106.222 25,87 -49,8% 5,6 1,46 5,64% 0,72 YF link Wiki
Alphabet GOOG 1.318.431 101,39 -29,9% 19,2 0 0,00% 1,10 YF link Wiki
Coca Cola KO 244.082 56,44 -4,7% 25,7 1,74 3,08% 0,57 YF link Wiki
McDonalds MCD 183.333 249,19 -7,0% 30,7 5,66 2,27% 0,59 YF link Wiki
Berkshire Hathaway BRK.A 625.323 428.465 -4,9% 56,9 0 0,00% 0,90 YF link Wiki
3M MMM 66.046 115,95 -34,7% 16,2 5,95 5,13% 1,00 YF link Wiki
Johnson & Johnson JNJ 436.470 166,01 -3,0% 24,1 4,38 2,64% 0,56 YF link Wiki
Bank of America BAC 280.269 34,88 -21,6% 11,0 0,85 2,44% 1,35 YF link Wiki
Amazon AMZN 1.185.423 116,36 -30,2% 104,6 0 0,00% 1,33 YF link Wiki
Microsoft Corp MSFT 1.778.707 238,50 -29,1% 24,7 2,54 1,06% 0,97 YF link Wiki
Kraft Heinz KHC 44.202 36,07 0,5% 29,4 1,60 4,44% 0,73 YF link Wiki
Moody's MCO 45.128 245,93 -37,0% 26,6 2,72 1,11% 1,24 YF link Wiki
Procter & Gamble PG 306.226 128,37 -21,5% 22,1 3,61 2,81% 0,39 YF link Wiki
Activision Blizzard ATVI 56.529 72,26 8,6% 30,2 0,47 0,65% 0,52 YF link Wiki
HP HPQ 25.702 25,55 -32,2% 4,5 1,00 3,91% 0,98 YF link Wiki
Mastercard MA 290.280 300,38 -16,4% 30,4 1,96 0,65% 1,08 YF link Wiki
Tesla TSLA 689.959 220,19 -37,5% 79,3 0 0,00% 2,11 YF link WikiVolkswagen AG VOWG_p 77.283 129,78 -26,9% 3,8 19,06 14,69% #N/A YF link Wiki

Δείτε τον πίνακα με πλήρη στοχεία, εδώΕγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text