Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 247 | Χ&Α - 246 | Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το γ΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι:

 

Ο κλάδος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2022 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2016-2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 30/09/2022 (εδώ)

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022

 

Οι εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, επηρέασαν το συνολικό ενεργητικό των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ωστόσο, δεν έχει εκδηλωθεί αντιστροφή της ανοδικής τάσης των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Στις 30/9/2022, το συνολικό ενεργητικό έφτανε στα € 1.154 εκατομμύρια και ήταν μειωμένο κατά 14,3%, σε σχέση με το τέλος του έτους 2021. Όμως, εξακολουθούσε να είναι αυξημένο κατά 9,7% σε σχέση με το τέλος του 2020. Η πτώση του ενεργητικού, οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, στην πτώση των τιμών στο Χρηματιστήριο (-11,2% κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2022). Δείτε τον Πίνακα 2.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Το σύνολο των μεριδίων, στο εννεάμηνο, επίσης σημείωσε μείωση, κατά 6,6%, σε σχέση με τον αριθμό τους κατά το τέλος του 2021, ενώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020, σημειώνεται άνοδος στα συνολικά μερίδια κατά 10,1%. Μέχρι την 18/10/2022, η μείωση του αριθμού των μεριδίων σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021, έφτασε στο 6,8%.

 

Η απόδοση του συνόλου του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων, στο εννεάμηνο, ήταν χειρότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου. Για το σύνολο του κλάδου, η σταθμισμένη μεταβολή της καθαρής τιμής των μεριδίων, ήταν -12,1%, ενώ η μεταβολή της τιμής του Γενικού Δείκτη ήταν -11,2%. Στα 8 από τα 11 (πλήρη) χρόνια, όπου εξετάζουμε τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, η απόδοση τους ήταν καλύτερη από τον Γενικό Δείκτη.

(Σημείωση: Η “σταθμισμένη” απόδοση (-12,1%), διαφέρει από την “αστάθμητη” απόδοση (-10,8%) του Πίνακα 1, την οποία δημοσιεύει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, επειδή, για τον υπολογισμό της “σταθμισμένης” απόδοσης, λαμβάνουμε υπόψη το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου).

Δείτε την εξέλιξη της καθαρής τιμής και του Γενικού Δείκτη, από την αρχή του έτους, μέχρι την 18/10/2022, στο Διάγραμμα 2 καθώς και στην σύγκριση της σταθμισμένης καθαρής τιμής και της απόδοσης του Γενικού Δείκτη ανά έτος, στο Διάγραμμα 3.

 

Η απόδοση των επιμέρους 42 μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που εξετάζουμε, κυμάνθηκε από -6,9% έως -16,7%.

Στις 18/10/2022 (λίγες μέρες πριν από την έκδοση του τεύχους), ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. είχε απόδοση -4,7% (στις 851,04 μονάδες) από την αρχή του έτους, ενώ η μέση σταθμισμένη απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων έφτανε στο -6,4% και η διακύμανση μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με την καλύτερη επίδοση και αυτού με τη χειρότερη, είχε μεταβληθεί σε -1,5% έως -11,8%.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Από  το σύνολο των 42 εξεταζόμενων (μετοχικών) Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για το διάστημα από την αρχή του έτους, μέχρι την 30/9/2022, τα 20 είχαν επίδοση καλύτερη από το Γενικό Δείκτη.

Σημείωση: Στην πραγματικότητα, τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, είναι 25. Σε διάφορες καταστάσεις, εμφανίζονται ως 42, επειδή συχνά ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, επί του ιδίου χαρτοφυλακίου, εκδίδει διαφορετικούς τύπους μεριδίων, τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικούς επενδυτές (συνήθως, η διαφοροποίηση γίνεται μεταξύ ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών).

 

Από την αρχή του έτους, έως και την 30/9/2022, το χαρτοφυλάκιο με τις μικρότερες απώλειες είναι αυτό της NN Hellas Α/Κ Μετοχικό (Κατηγορία μεριδίων Θ), με -6,9%. Δεύτερο κατατάσσεται το Ευρωπαική Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (Ι) με -7,1% και τρίτο το Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (Ι) με -7,81%. Τις μεγαλύτερες απώλειες διαμόρφωσε το Phoenix ελληνικό μετοχικό με -16,7%.  Δείτε περισσότερα στοιχεία, εδώ.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Κατά το δ’ τρίμηνο του 2022, στον κλάδο των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δεν υπήρξε η δημιουργία νέου μετοχικού χαρτοφυλακίου, ωστόσο στην παρούσα μελέτη αφαιρέσαμε τα εξής Αμοιβαία Κεφάλαια:

α) Πειραιώς Α/Κ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (Ι) καθώς απορροφήθηκε από το Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R).

β) Alpha Mellon Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθώς αφαίρεσε από το χαρτοφυλάκιο του όλες τις ελληνικές μετοχές.

γ) NN Hellas Ομολογιακό (Α/Κ λοιπών κατηγοριών) καθώς αφαίρεσε από το χαρτοφυλάκιο του όλες τις ελληνικές μετοχές.

δ) Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (Α/Κ λοιπών κατηγοριών), καθώς αφαίρεσε από το χαρτοφυλάκιο του όλες τις ελληνικές μετοχές.

 


Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)

Μήνας - Έτος Ενεργητικό (€) Ενεργητικό - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια (τμχ) Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθ. Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμ. Μεταβ. Καθ. Τιμής από αρχή έτους Καλύτερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Χειρότερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. ΓΔ από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Σεπ-2022 1.154.381.270 -14,3% 476.976.691 -6,6% -11,1% -12,1% -7,0% -16,7% 792,90 -11,2% Στοιχεία

Ιουν-2022 1.180.652.399 -12,3% 489.592.932 -4,1% -9,7% -10,0% -5,6% -14,4% 810,42 -9,3% Στοιχεία

Μαρ-2022 1.311.111.408 -2,6% 510.345.019 -0,0% -0,2% -0,2% 2,4% -2,7% 879,45 -1,6% Στοιχεία

Δεκ-2021 1.346.400.554 27,9% 510.597.388 17,9% 16,7% 16,1% 25,9% 11,1% 893,34 10,4% Στοιχεία

Ιουν-2021 1.251.794.008 18,9% 491.795.818 13,5% 13,6% 13,7% 18,8% 10,1% 884,89 9,4% Στοιχεία

Δεκ-2020 1.052.698.385 -5,6% 433.245.818 9,0% -6,7% -8,2% 33,6% -15,9% 808,99 -11,7% Στοιχεία

Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 5,0% -26,9% -28,6% -17,5% -33,1% 638,90 -30,3% Στοιχεία

Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7% 41,0% 51,3% 26,1% 916,67 49,5% Στοιχεία

Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 26,2% 34,0% 34,5% 43,8% 21,7% 868,48 41,6% Στοιχεία

Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -0,8% -16,8% -17,5% 3,9% -27,7% 613,30 -23,6% Στοιχεία

Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 5,3% -2,2% -3,0% 9,6% -9,5% 757,57 -5,6% Στοιχεία

Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 -3,3% 23,4% 24,6% 35,6% 4,6% 802,37 24,7% Στοιχεία

Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 -1,8% 25,8% 26,7% 35,1% 8,2% 823,74 28,0% Στοιχεία

Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 -4,5% 0,5% 1,0% 16,7% -25,4% 643,64 1,9% Στοιχεία

Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -1,6% -13,3% -13,4% -3,3% -24,2% 542,12 -14,1% Στοιχεία

Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 0,0% -20,2% -18,8% -2,6% -28,3% 631,35 -23,6% Στοιχεία

Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 1,8% -3,4% -3,0% 9,1% -11,1% 797,52 -3,5% Στοιχεία

Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -9,3% -27,9% -27,8% -19,6% -34,7% 826,18 -28,9% Στοιχεία

Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 -2,4% 8,3% 9,1% 13,0% 0,8% 1.214,31 4,4% Στοιχεία

Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 -2,9% 31,9% 34,4% 46,2% -1,6% 1.162,68 28,1% Στοιχεία

Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 0,5% -4,0% 4,6% 11,5% -5,4% 847,57 -6,6% Στοιχεία

Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 2,3% 44,0% 39,6% 76,5% 20,2% 907,90 34,8% Στοιχεία

Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -3,2% -6,7% -7,8% 0,9% -15,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία

Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650
-44,9% -44,3% -19,3% -55,0% 673,71 -51,9% Στοιχεία

Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

Στο παρόν τακτικό τρίμηνο αφιέρωμά μας, πέραν από τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, παρουσιάζουμε και αναλύουμε, τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 30/9/2022, εξετάζουμε τις τοποθετήσεις τους ανά κλάδο, εντοπίζουμε την “κινητικότητα” των χαρτοφυλακίων τους και εξετάζουμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές και τις μεταβολές που υπήρξαν, ανά τρίμηνο. Τέλος, παραθέτουμε τις επιδόσεις του κάθε μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2016-2022 και την κατάταξη του καθενός μέσα στο σύνολο του κλάδου.

Στον παρακείμενο σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε όλους τους πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν αφιέρωμα (δείτε εδώ - τα στοιχεία αυτά είναι προσβάσιμα μόνο σε συνδρομητές).

 

Υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανά τρίμηνο, γίνεται από το “Χ&Α”, κατ’ αποκλειστικότητα και ανελλιπώς -με εξαίρεση το διάστημα αναστολής της έκδοσής μας- από το 1991.

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 246 (Νοέμβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 246, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: