Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 247 | Χ&Α - 246 | Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2022

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2022

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το γ΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι:

 

Ο κλάδος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2022

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2016-2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 30/09/2022 (εδώ)

 

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2022

 

Το συνολικό επενδεδυμένο Ενεργητικό των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30/9/2022, έφτανε στα € 1.041 εκατομμύρια (Πίνακας 3). Το ποσό αυτό, κατά 92,8% είχε επενδυθεί σε μετοχές ελληνικών εταιριών. Πιο αναλυτικά, 87,5% του ενεργητικού ήταν τοποθετημένο σε ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας και ποσοστό 5,2% σε ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Ποσοστό 5,8% είχε τη μορφή καταθέσεων και διαθεσίμων, ενώ το υπόλοιπο είχε τοποθετηθεί σε άλλου τύπου επενδύσεις.

 

Στις 30/9/2022, η εικόνα της διάρθρωσης του Ενεργητικού των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δε μεταβλήθηκε ιδιαίτερα σε σχέση με την εικόνα των προηγούμενων ετών: Στο τέλος του 2018, οι επενδύσεις σε μετοχές ελληνικών εταιριών έφταναν στο 94,4%. Στο τέλος του 2019, έφταναν στο 95,2%, στο τέλος του 2020, στο 93,1% και στο τέλος του 2021 έφταναν στο 96,0%.

Κάθε φορά, εκφράζουμε επιφυλάξεις για την ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική που ακολουθείται από τα περισσότερα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, η οποία, εν πολλοίς, περιορίζεται στην πρακτική της μακροχρόνιας διακράτησης (buy and hold), χωρίς ουσιαστικές διακυμάνσεις στις μετοχικές τους θέσεις κατά τη διάρκεια των μεγάλων διακυμάνσεων του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου  (δείτε: τεύχος 222, τεύχος 219, τεύχος 216).

 

Όπως επισημαίνουμε και στο αρχικό άρθρο του παρόντος αφιερώματος, είναι αδιανόητο, στη σημερινή φάση,  να διατηρείται σε μετοχές το 92,8% των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Και αυτό, οδηγεί σε αποδόσεις που δεν είναι ικανοποιητικές.
Παράλληλα, εξακολουθούμε να θεωρούμε ως αρνητικό το ισχύον (πανευρωπαϊκό) κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θέτει αυστηρούς, ανελαστικούς και δυσλειτουργικούς περιορισμούς στα όρια διακύμανσης του ποσοστού των μετοχών σε ένα μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εκτιμούμε ότι, τελικά, οι περιορισμοί αυτοί, καταλήγουν σε βλάβη των επενδυτών.

Πίνακας 3: Διάρθρωση Ενεργητικού των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (31/12/2018 - 30/9/2022)

30/9/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου
Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 65.011.093 5,8% 42.353.937 3,3% 47.020.987 4,5% 43.101.513 3,9% 31.900.614 4,8%
Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 982.184.162 87,5% 1.172.139.750 91,0% 916.423.930 88,3% 974.230.831 88,3% 589.635.733 88,4%
Σύνολο μετοχών μη εισηγμ. στο ΧΑ 20.365 0,0% 78.992 0,0% 122.408 0,0% 132.972 0,0% 147.662 0,0%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 10.129.797 0,9% 11.392.176 0,9% 7.245.923 0,7% 7.495.691 0,7% 6.697.936 1,0%
Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 82.313 0,0% 1.724.652 0,1% 973.551 0,1% 972.597 0,1% 1.345.083 0,2%
Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 3.293.777 0,3% 653.412 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 1.060.721.507 94,5% 1.228.342.920 95,4% 971.786.800 93,6% 1.025.933.604 93,0% 629.727.028 94,4%
Ελληνικές Εταιρίες σε Αγορές Εξωτ. 58.733.127 5,2% 64.723.625 5,0% 50.190.968 4,8% 75.770.853 6,9% 40.097.155 6,0%
Καταθέσεις Εξωτερικού 645.738 0,1% 645.066 0,1% 250.636 0,0% 764.649 0,1% 475.502 0,1%
Μετοχές Εξωτερικού 5.369.489 0,5% 6.930.206 0,5% 1.738.691 0,2% 2.722.176 0,2% 1.011.496 0,2%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 617.997 0,1% 519.050 0,0% 659.580 0,1% 650.619 0,1% 99.812 0,0%
Ομόλογα Εξωτερικού 0 0,0% 0 0,0% 1.389.742 0,1% 7.649.484 0,7% 2.002.820 0,3%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 65.366.350 5,8% 72.817.948 5,7% 54.229.617 5,2% 87.557.781 7,9% 43.686.785 6,6%
Σύνολο Ενεργητικού 1.126.087.857 100,3% 1.301.160.868 101,0% 1.046.358.887 100,8% 1.113.395.369 100,9% 673.415.313 101,0%
Καθαρό Ενεργητικό 1.122.208.544 100,0% 1.287.923.385 100,0% 1.037.846.425 100,0% 1.103.275.026 100,0% 666.923.506 100,0%Σύν. Επενδ. σε ελληνικές μετοχές 1.040.917.289 92,8% 1.236.863.375 96,0% 966.614.899 93,1% 1.050.001.684 95,2% 629.732.888 94,4%

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 246 (Νοέμβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 246, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: