Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 247 | Χ&Α - 246 | Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2016-2022

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2016-2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2016-2022

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το γ΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι:

 

Ο κλάδος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2022 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2016-2022

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 30/09/2022 (εδώ)

 

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2011-2022

 

Όπως κάνουμε σε κάθε τρίμηνο αφιέρωμα, δημοσιεύουμε την, κάθε φορά ενημερωμένη, συγκεντρωτική κατάταξη του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με βάση την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011 - 2022. Το ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ είναι ο μοναδικός φορέας που δημοσιεύει αυτή την κατάταξη, η οποία -κατά την άποψή μας- είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και θα έπρεπε να βρίσκεται παντού.

 

Στον Πίνακα 6, κατατάξαμε το σύνολο των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής (είτε για το σύνολό της, είτε για ένα διάστημα εντός αυτής), με βάση την επίδοση που πέτυχαν σε κάθε έτος (τα στοιχεία λαμβάνονται από το site της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών - εδώ). Στην έκδοση του τεύχους (έκδοση flipbook), για λόγους χώρου, παραθέτουμε τα ετήσια στοιχεία για την περίοδο 2016-2022. Στην έκδοση του site (συνδρομητική έκδοση), παραθέτουμε τα στοιχεία για το σύνολο της εξεταζόμενης περίοδο 2011 - 2022 (δείτε εδώ στο σύνδεσμο 5).

 

Η κατάταξη αυτή επιτρέπει την απόκτηση μιας γενικότερης εικόνας για την πορεία του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά και του κλάδου ως σύνολο. Παράλληλα, επιτρέπει τη σύγκριση της απόδοσης του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση με το μέσο όρο απόδοσης του κλάδου τους (του συνόλου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων), αλλά και σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου.

 

Περιήγηση στον Πίνακα 6:

Στη στήλη κάθε έτους εμφανίζεται η απόδοση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά το έτος εκείνο. Στη διπλανή στήλη, εμφανίζεται η κατάταξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στο σύνολο του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μη συμπεριλαμβανομένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που, στο μεταξύ, διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Στη στήλη 2011 - 2022, εμφανίζεται η απόδοση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά το διάστημα από 2011 έως και 30/9/2022. Στη διπλανή στήλη, εμφανίζεται η κατάταξη του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσα στον κλάδο τους. Σημειώνουμε ότι, στην κατάταξη δεν περιλαμβάνουμε τα Αμοιβαία Κεφάλαια που, είτε διέκοψαν τη λειτουργία τους, μεταξύ του 2011 και του 2022, είτε ξεκίνησαν τη λειτουργία τους, μετά το 2011.

Στη στήλη 2016 - 2022, εμφανίζεται η απόδοση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά το διάστημα από 2016 έως και 30/9/2022. Στη διπλανή στήλη, εμφανίζεται η κατάταξη του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσα στον κλάδο τους. Και πάλι, δε συμπεριλαμβάνουμε Αμοιβαία Κεφάλαια που δε λειτούργησαν πλήρως στο διάστημα αυτό.

Στο κάτω μέρος του Πίνακα, εμφανίζονται οι, κατ’ έτος, αποδόσεις του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο σύνολό τους και η, κατ’ έτος, απόδοση του Γενικού Δείκτη.

 

Για το διάστημα από 31/12/2011 έως 30/9/2022, η σωρευτική μέση απόδοση του κλάδου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, υπολογίζεται σε +60,6%. Κατά το ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου, ήταν 16,5%.

Για το διάστημα από 31/12/2016 έως 30/9/2022, η σωρευτική μέση απόδοση του κλάδου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, υπολογίζεται σε +37,3%. Κατά το ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου, ήταν 23,2%.

 

Όπως έχουμε εξηγήσει, παρά το ότι διαθέτουμε αναλυτικά στοιχεία για τα χαρτοφυλάκια και τις τιμές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για την περιόδο όλης της δεκαετίας του 2010, εκτιμούμε ότι, τα στοιχεία αυτά έχουν πλέον μόνον ιστορική αξία. Για το λόγο αυτό, είναι η τελευταία φορά που, αναφερόμενοι σε παλαιότερες επιδόσεις των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της περιόδου 2011-2022. Στο εξής, από το επόμενο αφιέρωμά μας, ο σχολιασμός μας θα αναφέρεται στην περίοδο από το 2016 και μετά.

 

Σχολιασμός της κατάταξης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 

Σημειώνουμε ότι, για την εξέταση των αποδόσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων,δε χρησιμοποιούμε την απόδοση που υπολογίζει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), η οποία είναι ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου των αποδόσεων (με τον τρόπο αυτό, το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει την ίδια βαρύτητα, άσχετα από το ύψος του Ενεργητικού του), αλλά τον σταθμισμένο αριθμητικό μέσο όρο, δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος του Ενεργητικού τους. (Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η μέτρηση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, καταλήγει να “αδικεί” τις αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αφού με βάση τη δική μας -σταθμισμένη- μέτρηση, οι μακροχρόνιες αποδόσεις είναι υψηλότερες).

Από την εξέταση των διαχρονικών αποδόσεων, παρατηρούμε τα εξής:

 

Περίοδος 2011-2022:

Σε 8 από τα 11 εξεταζόμενα πλήρη έτη της περιόδου 2011-2021, τα Αμοιβαία Κεφάλαια (ως σύνολο) είχαν καλύτερη απόδοση από τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου. Όμως, κατά το 9μηνο του 2022, ο Γενικός Δείκτης πέτυχε καλύτερη απόδοση (-11,2%) έναντι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (-12,1%).

Στα έτη 2016, 2017 και 2019, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ως σύνολο, υστέρησαν σε σχέση με την απόδοση του Δείκτη. Επίσης, σε 6 από τα 11 εξεταζόμενα έτη, τα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν κέρδη, ενώ σε 5 έτη είχαν ζημιές. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα ισχύει και για το Γενικό Δείκτη.

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 31/12/2011 - 30/9/2022, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 16,5%. Ο κλάδος των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων σημείωσε άνοδο 60,6%. Η μέση ετήσια απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σε αυτό το διάστημα, διαμορφώνεται στο 4,5%. Η απόδοση αυτή, δεν είναι ικανοποιητική, είναι όμως θετική και συνεπώς, αποδεκτή. Η μέση ετήσια απόδοση του Γενικού Δείκτη, στο ίδιο διάστημα, υπολογίζεται σε 1,43%.

 

Περίοδος 2016-2022:

Σε 3 από τα 6 εξεταζόμενα πλήρη έτη της περιόδου 2016-2021, τα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν (ως σύνολο) καλύτερη απόδοση από το Γενικό Δείκτη, ενώ όπως αναφέραμε και παραπάνω, κατά το εννεάμηνο, ο Γενικός Δείκτης είχε καλύτερη απόδοση από τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Επίσης, σε 4 από τα 6 εξεταζόμενα έτη, τα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν κέρδη, ενώ σε 2 έτη είχαν ζημιές. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα ισχύει και για το Γενικό Δείκτη.

 

Και τα 23 μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτούργησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 31/12/2016 - 30/9/2022, κατέγραψαν κέρδη. Από αυτά, οκτώ (8) είχαν απόδοση μικρότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη κατά την περίοδο αυτή (δηλαδή, μικρότερη του +23,2%).

 

Στην πρώτη θέση, σε επίπεδο της εξαετίας (31/12/2016-30/9/2022) βρίσκεται το 3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού με σωρευτική απόδοση +83,8%. Στο ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη ήταν +23,2%. Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται το Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Εσωτερικού, με 77,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Τρίτων Αναπτυξιακό Μετοχών, με 73%.

 

Παράλληλα, όπως εμφανίζεται και στον Πίνακα 6, οι διαφορές των επιδόσεων ανάμεσα στα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι εντυπωσιακές, κάτι που, πέραν του τρόπου που γίνεται η διαχείριση,  προβληματίζει ως προς τον τρόπο, όπου οι επενδυτές - αποταμιευτές αποφασίζουν να επενδύσουν σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καταλήγουν σε συγκεκριμένες επιλογές.

Τα στοιχεία που δημοσιεύουμε στον πίνακα αυτόν, δε δημοσιεύονται σε άλλα έντυπα ή ιστοσελίδες -και βεβαίως δε δημοσιεύονται ούτε στο site της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Αυτό, κατά την άποψή μας, είναι λάθος, το οποίο δε βοηθάει το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και δεν οδηγεί σε ορθές ροές των κεφαλαίων στον κλάδο. Επειδή, αν κάποιος παρατηρήσει τα στοιχεία της 6ετίας, αλλά -ακόμη περισσότερο- και τα στοιχεία της 11ετίας, θα διαπιστώσει ότι, οι διαφορές της απόδοσης ανάμεσα στα Αμοιβαία Κεφάλαια, καθώς επαναλαμβάνονται, δε μπορεί να είναι τυχαίες.

Η διαρκής μνημόνευση ότι, “οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές” βεβαίως και ισχύει. Όμως, οι προβαλλόμενες αποδόσεις -και κυρίως οι τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αποδόσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων- οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, η επιλογή ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και ότι απαιτεί γνώση του χώρου και συχνή μελέτη εξειδικευμένων στοιχείων.

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ.

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 246 (Νοέμβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 246, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: