Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 247 | Χ&Α - 246 | Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 30/09/2022

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 30/09/2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 30/09/2022

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το γ΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι:

 

Ο κλάδος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2022 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2016-2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 30/09/2022

 

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, τη 30/9/2022

 

Τα χαρτοφυλάκια που εξετάσαμε ανήκουν σε συνολικά 14 ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων) και σε 63 Αμοιβαία Κεφάλαια: 25 μετοχικά, 29 μικτά και 9 διαφόρων κατηγοριών.

Τα 25 χαρτοφυλάκια των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είχαν επενδύσει € 1.040 εκατομμύρια σε συνολικά 79 μετοχές ελληνικών εταιριών, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (€ 982,2 εκατομμύρια) και σε άλλες ελληνικές μετοχές που διαπραγματεύονται σε ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές (€ 58,7 εκατομμύρια). Αντίθετα, υπήρχαν 76 μετοχές στις οποίες κανένα μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει.

 

Τα στοιχεία διακράτησης της κάθε μετοχής από τα 63 χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα τα δείτε στον Πίνακα 7.

Τα 63 χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2022, κατείχαν μετοχές 83 εταιριών, έναντι 81 που κατείχαν στις 31/12/2021. Στο διάστημα αυτό, προσέθεσαν τις μετοχές της ΑΛΜΥ, ΙΑΤΡ, ΣΠΙ και ΣΕΝΤΡ και των νεοεισελθουσών στην Κύρια Αγορά, ΑΤΡΑΣΤ, ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ και DIMAND. Έπαυσαν να κατέχουν τις μετοχές της ΤΡΑΣΤΟΡ, ΚΑΡΕΛ, ΚΕΚΡ, BYTE και ΕΥΠΙΚ  (στις δύο τελευταίες, λόγω των δημοσίων προσφορών που πραγματοποιήθηκαν).

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών που κατέχουν τα 63 Αμοιβαία Κεφάλαια σε μία εταιρία, εντοπίζεται στην εταιρία επενδύσεων “Ανδρομέδα” (ΑΝΔΡΟ), με 20,1%. Παράλληλα, ο αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που την κατέχουν αυξήθηκε από 3 (με ποσοστό 14,4% των μετοχών) την 31/12/2021 σε 11 την 30/9/2022. Κατά το προηγούμενο διάστημα (για σειρά πολλών τριμήνων) το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής σε μία εταιρία, ήταν στην ΕΧΑΕ. Όμως, στις 30/9/2022, το ποσοστό κατοχής στην ΕΧΑΕ αυξήθηκε ελαφρώς στο 12,6%, έναντι 12,1% κατά το προηγούμενο τρίμηνο (30/6/2022) και μειώθηκε σε σχέση με το ποσοστο κατοχής το 2021 (14,1%). Άλλες εταιρίες που τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν υψηλά ποσοστά μετοχών είναι: η ΕΧΑΕ (12,6% από 27 Α/Κ), η ΠΕΤΡΟ (12,6% από 12 Α/Κ), η ΜΟΤΟ (12,5% από 18 Α/Κ) και η ΟΤΟΕΛ (9,8% από 36 Α/Κ).

Μεταξύ της 31/12/2021 και της 30/9/2022, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στην κατοχή μετοχών από Αμοιβαία Κεφάλαια, σημειώθηκε στις ΑΝΔΡΟ (+5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της), ΙΝΛΙΦ (+3,6%), ΙΝΚΑΤ (+3,2%), ΠΡΟΦ (+1,9%) και ΕΛΓΕΚ (+1,7%).

Η μεγαλύτερη μείωση (στο διάστημα 2021-2022), στην κατοχή μετοχών (μετοχικού κεφαλαίου) σημειώθηκε στην ΒΥΤΕ (-6,9%), ΕΤΕ (-1,53%), ΕΧΑΕ (-1,48%), ΣΑΡ (-1,45%) και ΜΥΤΙΛ (-1,44%).

 

Εβδομήντα δύο (72) μετοχές, δεν κατέχονται από κάποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και 20 μετοχές που  βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης και 10 σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Γενικά, τα εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν θέσεις σε μετοχές που βρίσκονται σε “αναστολή διαπραγμάτευσης”, ή σε καθεστώς επιτήρησης, πλην των μετοχών της ΦΦΓΚΡΠ. Η λίστα των μετοχών στις οποίες, κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσεις, εμφανίζεται εδώ.

 

Για τα στοιχεία μεταβολής για το διάστημα 31/12/2021 έως 30/9/2022, ή και για άλλα διαστήματα (ανά τρίμηνο), δείτε στον συγκεντρωτικό Πίνακα 7 (εδώ).

Δείτε την κατάταξη των μεταβολών στη διακράτηση, για το σύνολο των μετοχών, εδώ. Σημειώνεται ότι εξετάζουμε μόνο τις μετοχές που διαπραγματεύονταν στη χρηματιστηριακή αγορά, από την 31/12/2018 έως και την 30/9/2022.

 

Η μετοχή του ΟΠΑΠ κατέχεται από τα περισσότερο Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά 52 από τα 63 που εξετάζουμε). Ακολουθούν οι μετοχές των ΜΟΗ, TCI και ΔΕΗ (που κατέχονται από 47), μετά οι ΚΟΥΕΣ, ΜΠΕΛΑ και ΕΤΕ (από 46), οι ΟΤΕ και ΑΛΦΑ (από 45) και ΕΥΡΩΒ (από 44).

Συνολικά είκοσι τέσσερις (24) μετοχές κατέχονται από 30 ή περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια. Παράλληλα, υπάρχουν 5 μετοχές που κατέχονται από 2 Αμοιβαία Κεφάλαια και 12 μετοχές που κατέχονται από μόλις ένα (1) Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

 

Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των Α/Κ που κατέχουν μία μετοχή,κατά το διάστημα από την 31/12/2021 έως την 30/9/2022, σημειώθηκε στις μετοχές της ΙΝΚΑΤ (από 2, σε 17 Α/Κ), της ΑΝΔΡΟ (από 3, σε 11), της ΑΔΜΗΕ (από 42, σε 49), της ΠΡΟΦ (από 19, σε 25), της ΚΟΥΕΣ (από 39, σε 46) και της ΟΤΟΕΛ (από 29, σε 36).

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις μετοχές της ΕΛΧΑ (από 31, σε 25), της ΦΡΛΚ (από 30, σε 24), της ΜΥΤΙΛ (από 47, σε 42), της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (από 23, σε 18) και της ΠΕΙΡ (από 41, σε 37).

Για τα στοιχεία μεταβολής για το διάστημα 31/12/2021 έως 30/9/202, ή και για άλλα διαστήματα, δείτε στον συγκεντρωτικό Πίνακα 7 (εδώ).

 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χρηματιστηριακής αγοράς, είναι ο πολύ μικρός αριθμός εισηγμένων εταιριών. Όπως είδαμε στον Πίνακα 4, ο μέσος αριθμός μετοχών στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι 36 (σημειώνουμε ότι, ο “μίνιμουμ” δυνατός αριθμός μετοχών που μπορεί ένα Α/Κ να έχει στο χαρτοφυλάκιό του, είναι -περίπου- μεταξύ 16 και 17). Όταν το σύνολο των μετοχών που κατέχονται από τα 63 Αμοιβαία Κεφάλαια είναι οι ογδόντα τρεις (83), τότε κάποιος αντιλαμβάνεται την “ένδεια” των επιλογών και την αδυναμία σημαντικής διαφοροποίησης μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ανάγκη για την αύξηση του αριθμού των εισηγμένων εταιριών, είναι απόλυτα επιτακτική.

 

Τα στοιχεία των θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των διαχρονικών μεταβολών τους, παρουσιάζονται στους πίνακες των επομένων σελίδων.

 

Για πιο αναλυτικά στοιχεία επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δείτε:

Συγκεντρωτικά στοιχεία μετοχικών χαρτοφυλακίων συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων (εδώ) - Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα χαρτοφυλάκια της 30/9/2022.

 

Παλαιότερα αφιερώματα του “Χ&Α” για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, θα βρείτε στα τεύχη Νο: 200, 203, 208, 210, 213, 216, 219, 222 , 225, 228, 231, 234, 237 ,240 και 243.

 

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ.

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 246 (Νοέμβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 246, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: