Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Οι βασιλιάδες των μερισμάτων: Ποιες εισηγμένες πλήρωσαν τους μετόχους

Οι βασιλιάδες των μερισμάτων: Ποιες εισηγμένες πλήρωσαν τους μετόχους

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι βασιλιάδες των μερισμάτων: Ποιες εισηγμένες πλήρωσαν τους μετόχους

Στις 62 ανέρχονται οι εισηγμένες που προχώρησαν σε διανομές στους μετόχους τους, ενώ 25 εισηγμένες έχουν μερισματική απόδοση 5% και άνω, 35 μετοχές έχουν μερισματική απόδοση άνω του 4% και 42 έχουν απόδοση άνω του 3%.

Μολονότι ο δείκτης υψηλής μερισματικής απόδοσης υστερεί έναντι του Γενικού Δείκτη από τις 23 Μαρτίου 2020 όπου και καθιερώθηκε, εντούτοις ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια η κουλτούρα της μερισματικής απόδοσης, της επιστροφής κεφαλαίου και εν γένει της κεφαλαιακής διανομής στους μετόχους κερδίζει έδαφος.

Παραδοσιακά, διεθνώς, η μερισματική πολιτική μιας επιχείρησης είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός καταλύτης επένδυσης, ενώ και στην Ελλάδα ολοένα και περισσότεροι επενδυτές εξοικειώνονται σε αυτή την... κουλτούρα, που ασφαλώς δεν υπόσχεται κέρδη της «σχολής» του '99, αλλά πολύ υψηλότερα από άλλες μορφές επένδυσης.

Οι εισηγμένες αναμένεται να επιστρέψουν στους μετόχους τους κεφάλαια κοντά στα 2 δισ. ευρώ από τα κέρδη που είχαν το 2021, τα οποία κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ 15ετίας. Συνολικά 62 είναι οι εταιρείες του Χ.Α. που προχωρούν φέτος σε διανομές στους μετόχους τους για τη χρήση του 2021, ήτοι ποσοστό περίπου 40% του συνόλου των εισηγμένων που ανέρχονται σε 155.

Αν αφαιρεθούν οι εταιρείες που βρίσκονται σε επιτήρηση, σε μόνιμη κατάσταση οικονομικών δυσχερειών ή σε μεταβατικό στάδιο ανόρθωσης από τις επιπτώσεις της υπερδεκαετούς κρίσης, το γεγονός ότι 62 εταιρείες του Χ.Α. επιστρέφουν κέρδη, είναι καλό. Πάνω από μία στις τρεις εισηγμένες λοιπόν δίνει μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ενώ η συνολική μερισματική απόδοση διαμορφώνεται περί το 3,5% συγκριτικά με την κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., ποσοστό εξαιρετικά υψηλό σε μια περίοδο μηδενικής απόδοσης των καταθέσεων.

Το 2020 είχαν δώσει μέρισμα 53 εισηγμένες, έναντι μόλις 34 το 2019, ενώ οι 62 εισηγμένες που κάνουν κεφαλαιακές διανομές φέτος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων ετών. Θυμίζουμε πως το 2020 οι εισηγμένες είχαν επιβραβεύσει τους μετόχους τους με 1,351 δισ. ευρώ, το 2019 είχαν δώσει 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το 2018 είχαν δώσει (για τη χρήση του 2017) 1,8 δισ. ευρώ.

Από το 2010 έως σήμερα, περίπου 50-60 εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α. έχουν συνεπή μερισματική απόδοση σχεδόν κάθε χρόνο, «γυρνώντας» στους μετόχους από 1 έως 2 δισ. ευρώ ετησίως. Μάλιστα, κάποιες εταιρείες που δεν ξεπερνούν τις 15 (μαζί βεβαίως με την Τράπεζα Ελλάδος), δίνουν με συνέπεια από το 2010 έως σήμερα είτε μέρισμα είτε επιστροφή κεφαλαίου.

Κυριότερες εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι οι Coca Cola HBC, Motor Oil, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΛΘ, Τράπεζα Ελλάδος, Καρέλιας, Πλαίσιο Computers, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Κανάκης και ΕΛΒΕ Ενδυμάτων. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες άλλες που την τελευταία δεκαετία μόνο σε μια χρήση δεν «γύρισαν» κεφάλαια στους μετόχους τους.

Ο πίνακας με τις… παροχές

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, 25 εισηγμένες έχουν μερισματική απόδοση 5% και άνω, 35 μετοχές έχουν μερισματική απόδοση άνω του 4%, 42 έχουν απόδοση άνω του 3% και 52 άνω του 2%. Σε όλες τις περιπτώσεις δηλαδή, αρκετά πάνω από τα επιτόκια των τραπεζών.

Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις που λόγω έκτακτης επιστροφής κεφαλαίου από πωλήσεις θυγατρικών ή άλλων έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων συγκυριών, έχουν μερισματικές αποδόσεις που φτάνουν έως το 54,9% (Αστικά Ακίνητα).

Στην κορυφή της μερισματικής απόδοσης η Αστικά Ακίνητα, καθώς η απόφαση μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ακινήτων που έχει στην κατοχή της, συνολικής αξίας 62,6 εκατ. ευρώ προς εταιρείες του ομίλου Alpha Bank, ώστε η εισηγμένη να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη δραστηριότητα διαχείρισης ακινήτων, έφερε γενναίο μέρισμα 3,42 ευρώ ανά μετοχή! Η εταιρεία είχε να μοιράζει μέρισμα πάρα πολλά χρόνια.

Η Quest Συμμετοχών παραδοσιακά είναι μια εταιρεία με συνεπή και καλή μερισματική πολιτική, όμως η απόδοση 32,5% οφείλεται στη διανομή των έκτακτων κερδών που προέκυψαν από την πώληση της εταιρείας Cardlink A.E. η οποία απέφερε έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη 85 εκατ. στη μητρική και 75,8 εκατ. στον όμιλο. Η Quest «γύρισε» 1,40 ευρώ στους μετόχους της.

Η Alpha Trust ΑΕΔΑΚ γύρισε 0,84 ευρώ συνολικά στους μετόχους της, ανεβάζοντας την απόδοση στο 18,2%, έχοντας μια πολύ καλή χρονιά το 2021, που την οδήγησε φέτος τον Ιούλιο στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. από την Εναλλακτική που είχε εισαχθεί το 2008.

Η Έλαστρον έχει επίσης εξαιρετική μερισματική πολιτική που έφτασε στο 11,24%, καθώς η χρήση του 2021 ήταν η καλύτερη ιστορικά. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου εκτοξεύτηκε το 2021 στα 163,3 εκατ. ευρώ από ευρώ 104 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας άνοδο 57%, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 6 εκατ. ευρώ το 2020.

Η εταιρεία Φ. Νάκας στα 22 χρόνια που βρίσκεται στο Χ.Α. έχει συνεπή μερισματική πολιτική σχεδόν κάθε χρόνο. Φέτος επιστρέφει 0,24 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2021, ενώ το 76% των μετοχών εξακολουθούν να κρατούν οι κ.κ. Γεώργιος και Κωνσταντίνος Νάκας, ο οποίοι και καρπώνονται τη μερίδα του λέοντος.

Η Βογιατζόγλου Systems επίσης έχει καλή μερισματική πολιτική που φτάνει στο 9,22%, ενώ ο ΟΤΕ που επίσης αποτελεί μια απολύτως ξεχωριστή περίπτωση, φέτος «γύρισε» στους μετόχους τα 268 εκατ. ευρώ που προήλθαν από την πώληση της Rom Telecom.

Θυμίζουμε πως από τον Ιανουάριο του 2018, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε – και δεσμεύτηκε – πως όλες οι ελεύθερες ταμιακές ροές που παράγει ο όμιλος, θα επιστρέφουν στους μετόχους. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια δέσμευση που άπτεται ασφαλώς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως επιβάλλεται από τα διεθνή standards. Περίπου το 65% των ελεύθερων ταμιακών ροών επιστρέφει στους μετόχους, ενώ το υπόλοιπο 35% αυτών πηγαίνει για την επαναγορά ιδίων μετοχών.

Ο Δείκτης μερισματικής απόδοσης

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για έναν δείκτη που θα «καθρεφτίζει» τις καλύτερες μερισματικές πολιτικές των εισηγμένων, το ελληνικό χρηματιστήριο καθιέρωσε από το Μάρτιο του 2020 Δείκτη υψηλής μερισματικής απόδοσης, κατά τα πρότυπα διεθνών, ανεπτυγμένων αγορών. Στόχος ήταν ένα επιπλέον εργαλείο στη φαρέτρα των επενδυτών ώστε να μπορούν να έχουν καθαρότερη εικόνα για τις επιλογές τους. Ο εν λόγω δείκτης παρακολουθεί μερισματικές αποδόσεις, επιστροφές κεφαλαίων και κάθε είδους χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες.

Είναι ένας δείκτης που έλειπε από την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, ενώ ο υπολογισμός του ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 με τιμή εκκίνησης τις 2.000 μονάδες.

Η σύνθεση του νέου δείκτη περιλαμβάνει 25 μετοχές, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τον Large Cap, όμως υπάρχουν και από πιο χαμηλές αποτιμήσεις. Μετά τις αναθεωρήσεις που έχουν γίνει, στον εν λόγω δεί΄λκτη συμμετέχουν οι Coca Cola HBC, ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή, Παπουτσάνης, Intercontinental, ΑΔΜΗΕ, BriQ Properties, Μύλοι Λούλοι, Γενική Εμπορίου, Inform Λύκος, ΕΛΒΕ, Μυτιληναίος, HelleniQ Energy, Autohellas, ΕΥΔΑΠ, Νάκας, Έλτον, EXAE, AS Company, ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Ανδρομέδα, ΟΛΠ και Κρι Κρι.

Αυτό σημαίνει πως από το δείκτη λείπουν δύο παραδοσιακές δυνάμεις των μερισμάτων, οι Motor Oil και Quest Συμμετοχών.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι η πορεία του δείκτη υψηλής μερισματικής απόδοσης, είναι χειρότερη από αυτή του Γενικού Δείκτη. Από τις 23 Μαρτίου 2020 έως χθες, ο δείκτης μερισμάτων κερδίζει 60,37%, την ώρα που ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά 79,27%, ο FTSE 25 είναι στο +82,26% και ο τραπεζικός +148,48%.

Ακόμη και το 2022, που ο Γ.Δ. κερδίζει 2,96%, ο FTSE 25 βρίσκεται στο +4,33% και ο τραπεζικός δείκτης +16,13%, ο δείκτης μερισμάτων υποχωρεί κατά 2,91%. Το ιστορικό υψηλό του εν λόγω δείκτη έγινε στις 13 Ιανουαρίου 2022 όταν έφτασε στις 3.292,03 μονάδες, ενώ το χαμηλό 52 εβδομάδων ήταν σχετικά πρόσφατα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 όταν έπεσε στις 2.690,12 μονάδες. Χθες ο δείκτης αυτός έκλεισε στις 3.013,85 μονάδες (+0,70%) επίπεδα που είχε να βρεθεί από τον Αύγουστο.

Οι διανομές μερισμάτων του 2022

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Πηγή: businessdaily.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text