Αρχική | Χαρτοφυλάκια | Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο - Ελεύθερη πρόσβαση | Χρηματιστήριο της Αθήνας: Η εποχικότητα του 1ου διμήνου του έτους

Χρηματιστήριο της Αθήνας: Η εποχικότητα του 1ου διμήνου του έτους

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font


Η μόνη αξιόλογη και εκμεταλλεύσιμη εποχικότητα που υπάρχει στο Χρηματιστήριο της Αθήνας είναι κατά τη γνώμη μας η ανοδική εποχικότητα του πρώτου διμήνου του έτους. Στο άρθρο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε στατιστικά ότι υπάρχει πράγματι εποχικότητα στο αναφερόμενο διάστημα, θα επισημάνουμε ειδικά τις περιπτώσεις που ένας μήνας μετακυλύει με μεγάλες πιθανότητες την τάση του στον επόμενο και τέλος, θα προτείνουμε μερικά απλά συστήματα συναλλαγών που εκμεταλλεύονται τις εν λόγω συστηματικές τάσεις.

Ανατρέξαμε στα ημερήσια γραφήματα του Γενικού Δείκτη της 35ετούς περιόδου 1/12/1986 – 1/4/2022 για να βρούμε τυχόν επαναληπτικότητες της καμπύλης του ΓΔ κατά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου κάθε έτους και προέκυψε ο κάτωθι πίνακας:

Εποχικότητα του 1ου διμήνου του έτους ­­

Προηγούμενος Δεκέμβριος

ΝΕΟΕΤΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΙΜΗΝΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Πλευρικός

1987

Ανοδικός

Ανοδικός

27%

Πλευρικός

1988

Πλευρικός

Ανοδικός

7%

Πλευρικός

1989

Πλευρικός

Πτωτικός

-6%

Πλευρικός

1990

Ανοδικός

Ανοδικός

30%

Πλευρικός

1991

Πτωτικός

Ανοδικός

38%

Πλευρικός

1992

Ανοδικός

Πτωτικός

15%

Ανοδικός

1993

Ανοδικός

Ανοδικός

25%

Ανοδικός

1994

Ανοδικός

Πλευρικός

11%

Πλευρικός

1995

Πτωτικός

Πλευρικός

-6%

Πλευρικός

1996

Ανοδικός

Πλευρικός

9%

Πλευρικός

1997

Ανοδικός

Ανοδικός

39%

Πλευρικός

1998

Πτωτικός

Πλευρικός

-4%

Ανοδικός

1999

Ανοδικός

Ανοδικός

23%

Πλευρικός

2000

Πτωτικός

Πτωτικός

-10%

Πλευρικός

2001

Πλευρικός

Πτωτικός

-8%

Πτωτικός

2002

Πλευρικός

Πτωτικός

-10%

Πτωτικός

2003

Πτωτικός

Πτωτικός

-8%

Ανοδικός

2004

Ανοδικός

Πλευρικός

8%

Ανοδικός

2005

Ανοδικός

Ανοδικός

13%

Ανοδικός

2006

Ανοδικός

Ανοδικός

15%

Ανοδικός

2007

Ανοδικός

Πτωτικός

2%

Πλευρικός

2008

Πτωτικός

Πτωτικός

-20%

Πτωτικός

2009

Πτωτικός

Πτωτικός

-14%

Πλευρικός

2010

πτωτικός

πτωτικός

-12%

πλευρικός

2011

Ανοδικός

πλευρικός

+11%

πλευρικός

2012

ανοδικός

πτωτικός

+10%

ανοδικός

2013

ανοδικός

πλευρικός

+5,2%

πτωτικός

2014

πτωτικός

ανοδικός

+12,7%

πτωτικός

2015

πτωτικός

ανοδικός

+4%

πλευρικός

2016

πτωτικός

Πτωτικός

-18,3%

ανοδικός

2017

πτωτικός

ανοδικός

πλευρικό

+0,6%

ανοδικός

2018

ανοδικός

Πτωτικός

+4,1%

Πτωτικός

2019

Ανοδικός

ανοδικός

+15,3

Πλευρικός

2020

πτωτικός;

πτωτικός;

-21,6%;

Ανοδικός

2021

πτωτικός

πλευρικός

πλευρικό

-1,98%

Ανοδικός

2022

Ανοδικός

Πτωτικός

πλευρικός

-0,02%

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα από τον ανωτέρω πίνακα :

Ξεκινάμε με μια διευκρίνιση, ορίσαμε σαν «ανοδικό» έναν μήνα όταν το κλείσιμο της τελευταίας του ημέρας γίνει κατά τουλάχιστον +2% πάνω από το κλείσιμο της τελευταίας μέρας του προηγούμενου μήνα και ορίσαμε σαν «καθοδικό» μήνα αν το κλείσιμο της τελευταίας του μέρας γίνει χειρότερα του -2% από το κλείσιμο της τελευταίας μέρας του προηγούμενου μήνα. Το ενδιάμεσο  ±2% το θεωρούμε σαν πλευρικό. Αυτή η παραδοχή μπορεί να θεωρηθεί σαν υποκειμενική καθώς αν κάποιος ερευνητής όριζε σαν κριτήριο το ±1% ή το ±3% οπότε θα έβγαζε ελαφρά διαφορετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τον δικό μας ορισμό παρατηρούμε στον πίνακα ότι :

Α) Οι εποχικότητες του μεμονωμένου μήνα Ιανουαρίου και του μεμονωμένου μήνα Φεβρουαρίου έχουν μικρότερη εποχικότητα από του διμήνου Ιανουαρίου + Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα :

Ο Ιανουάριος πιθανότητες 18/36=50% ανοδικός

»               4/36=11%  πλευρικός (±2%)

«              14/36=39%  καθοδικός

Ο Φεβρουάριος πιθανότητες 13/36=36%  ανοδικός

«               9/36=25%  πλευρικός

«              14/36=39%  καθοδικός

Ο Ιαν + Φεβ πιθανότητες      21/36=59% ανοδικός

3/36=8% πλευρικο

«            12/36=33% καθοδικός

Τα τελευταία στοιχεία του διμήνου Ιαν+Φεβ ουσιαστικά λένε ότι αν αγοράσεις ελληνικές μετοχές στις 31/12 και τις πουλήσεις στις 28/2 του επόμενου έτους, τότε βάσει εποχικότητας έχεις πιθανότητες 2/3 να μην χάσεις και πιθανότητες 1/3 να χάσεις. Άρα υπάρχει εποχικότητα στο ΧΑ κατά το πρώτο δίμηνο του έτους.

Το ίδιο συμπέρασμα βγαίνει αν αθροίσουμε τις δίμηνες αποδόσεις της έκτης στήλης του πίνακα. Με απλή άθροιση των ποσοστιαίων κερδοζημιών των 32 διμήνων της περιόδου βγαίνει τελική απόδοση …..   ενώ με ανατοκιζόμενη άθροιση κάθε χρόνου βγαίνει στην 34ετία τελική σωρευτική απόδοση ……

Ώστε, ο Γενάρης έχει ελαφρά ανοδική εποχικότητα και ο Φλεβάρης ουδέτερη εποχικότητα όμως, το δίμηνο Γενάρη+Φλεβάρη έχει αξιοσημείωτη ανοδική εποχικότητα καθώς οι εξάρσεις εντός του διμήνου έχουν μεγαλύτερη ένταση από τις βυθίσεις εντός του ιδίου διαστήματος.

Β) Ο επόμενος μήνας Μάρτιος έχει ελαφρώς πτωτική εποχικότητα :

Ο Μάρτιος με πιθανότητες 13/36=33% ανοδικός

«        7/36=19% πλευρικός

«         16/36=45% καθοδικός

Γ) Ο προηγούμενος μήνας Δεκέμβριος είναι συχνά πλευρικός (±2%) μήνας

Ο προηγηθείς Δεκέμβριος με πιθανότητες    12/36=29% ανοδικός

«              18/36=50% πλευρικός

«               6/36=17% καθοδικός

Δ) Ο ανοδικός Δεκέμβρης μετακυλίεται στο α΄δίμηνο επόμενου έτους

Ακόμα πιο εντυπωσιακές είναι οι συσχετίσεις Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου – πρώτου διμήνου επόμενου έτους: Μέσα στην 36ετία ανοδικός Δεκέμβριος ακολουθήθηκε από μη-πτωτικό Ιανουάριο με πιθανότητες 82% (10 φορές στις 12), και από μη-πτωτικό δίμηνο με πιθανότητες πάλι 82% (10 στα 12).

Συστήματα εκμετάλλευσης της εποχικότητας του α΄ διμήνου του έτους :

Προτείνουμε δυο απλά μηχανικά long συστήματα συναλλαγών, το πρώτο είναι απλούστατο, ακατέργαστο και άγαρμπο και το τρίτο είναι έξυπνο λαμβάνοντας υπόψη του την βραχυχρόνια τάση κατά τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη και Φλεβάρη. :

1ο long σύστημα : Αγοράζουμε μετοχές του ΧΑ στις 31/12 εκάστου έτους και  τις πουλάμε την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου του επόμενους έτους. Κατά τη διάρκεια της 33ετίας (1/12/1986 – 30/2/2018)το σύστημα αυτό έδωσε με ανατοκισμούς και χωρίς προμήθειες σωρευτική απόδοση +438% (υπερπενταπλασιασμό αρχικού κεφαλαίου).

2ο long σύστημα : Αγοράζουμε μετοχές του ΧΑ στις 31/12 εφόσον το κλείσιμο του ΓΔ ξεπερνά το υψηλότερο κλείσιμο του προηγηθέντος τετραημέρου, εάν αυτό δεν συμβαίνει οι αγορές γίνονται στο πρώτο κλείσιμο του Ιανουαρίου που αποτελεί υψηλό κλείσιμο κυλιομένου τετραημέρου. Πουλάμε τις αγορασθείσες μετοχές στο τελευταίο αρνητικό κλείσιμο του Φλεβάρη εφόσον αυτό αποτελεί και χαμηλό κλείσιμο τετραημέρου αλλά εάν αυτό δεν συμβαίνει οι πωλήσεις γίνονται στο πρώτο κλείσιμο του Μαρτίου που αποτελεί  χαμηλό κλείσιμο τετραημέρου. Το σύστημα αυτό εκμεταλλευόμενο το φαινόμενο της βραχυχρόνιας τάσης έδωσε στην 33ετία με ανατοκισμούς και χωρίς προμήθειες σωρευτική απόδοση +820% (εννεαπλασιασμός κεφαλαίου).

Περίληψη – συμπέρασμα

Τα ιστορικά δεδομένα του ΓΔ της περιόδου 1987-2018 δείχνουν ότι υπάρχει ανοδική εποχικότητα κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους. Συγκεκριμένα,

1) Με πιθανότητες 2/3 το δίμηνο Ιανουαρίου + Φεβρουαρίου είναι μη-πτωτικό . Ο Δεκέμβριος συχνά είναι πλευρικός μήνας και ο Μάρτιος έχει μάλλον ουδέτερη προς πτωτική εποχικότητα.

2) Όταν ο Ιανουάριος ήταν πτωτικός με πιθανότητες περίπου 2/3 ακολουθούσε πτωτικό δίμηνο.

3) Το εντυπωσιακότερο εύρημα της έρευνας ήταν ότι όταν ο Δεκέμβριος ήταν ανοδικός, με πιθανότητες (10/12=83%) ακολουθούσε μη-πτωτικό δίμηνο.

4) Ο φετινός Δεκέμβριος 2022 αν κλείσει ανοδικός, (άνω του +2% από το κλείσιμο 30-11-22 δηλ άνω των 930 μονάδων), τότε από στατιστική-εποχιακή άποψη, το πρώτο δίμηνο 2022 θα πρέπει να είναι με πιθανότητες 83% μη-πτωτικό δηλαδή, ανοδικό ή πλευρικό.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text