Αρχική | Απόλυτο Σύστημα | Απόλυτο Σύστημα - Ελεύθερη Πρόσβαση | Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ: Πότε γίνονται και πώς μπορεί να τις παρακολουθεί ο επενδυτής

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ: Πότε γίνονται και πώς μπορεί να τις παρακολουθεί ο επενδυτής

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Από την τρέχουσα εβδομάδα, ήδη έχουμε εισέλθει στην περίοδο της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των αμερικανικών εταιριών. Αφορά στα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του 2022 και συνεπώς και στο σύνολο των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους.

Η σημασία της περιόδου

 

Η περίοδος της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, είναι πάντα, η πιο κρίσιμη για τις αμερικανικές αγορές -όπως άλλωστε και για τις αγορές όλου του κόσμου. Όσα ανακοινώνονται επισήμως μέσω των λογιστικών καταστάσεων και ανακοινώνονται ή συζητούνται κατά τις εκδηλώσεις επικοινωνίας μεταξύ των διοικήσεων των εταιριών και των αναλυτών, προσδιορίζουν την εξέλιξη της τιμής των μετοχών και των δεικτών, ενώ αποτελούν καθημερινά σημεία αναφοράς.

 

Παραδοσιακά, η περίοδος ξεκινά μετά το πρώτο δεκαήμερο, μετά από το τέλος του κάθε τριμήνου.

Η παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής, έχει ενδιαφέρον. Και για το λόγο αυτό, θα την παρακολουθήσουμε (μαζί) κατά την εξέλιξή της.

 

Το πρόγραμμα των ανακοινώσεων

 

Ο βασικός πίνακας με το πρόγραμμα ανακοινώσεων, είναι ο παρακάτω: (Δείτε εδώ).

 

Παρατηρούμε ότι, σήμερα 11/1/2023, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για 30 εταιρίες που είναι εισηγμένες σε διάφορες αγορές.

 

Παρατηρήστε ότι, για ορισμένες εταιρίες, έχει καταγραφεί η εκτίμηση των αναλυτών.

 

Πώς μπορεί ο επενδυτής να έχει εικόνα των προβλέψεων

 

Δείτε ένα πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα, που αφορά στην 9/1/2023. Πατήστε εδώ.

Βλέπουμε ότι, δίπλα από τη στήλη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (στις ΗΠΑ, τα αποτελέσματα πάντα μετρώνται ανά τρίμηνο), υπάρχει η στήλη με τα πραγματικά ανακοινωθέντα. Και στην τρίτη στήλη, υπολογίζεται η θετική ή η αρνητική απόκλιση μεταξύ των εκτιμηθέντων και ανακοινωθέντων.

Τίποτα το περίεργο ή πρωτότυπο μέχρις εδώ. Τα ίδια γίνονται και στην Ελλάδα.

 

Ας δούμε όμως, πώς καταγράφονται οι -συγκεντρωτικές- προβλέψεις για την κάθε εταιρία. Δείτε ένα παράδειγμα, εδώ, που αφορά στη Bank of America, μια μετοχή που έχουμε και στο χαρτοφυλάκιό μας (δείτε εδώ).

 

Στη σελίδα του παραδείγματος, βλέπουμε:

 

Τα κέρδη ανά μετοχή (Earnings per share)

Αφορά στα πραγματοποιηθέντα (μέχρι γ’ τρίμηνο 2022) και στα επόμενα 4 αναμενόμενα.

 

Στη σχέση μεταξύ αναμενομένων και πραγματοποιηθέντων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα (Quarterly Earnings Surprise Amount).

Αυτός ο πίνακας είναι πολύ σημαντικός επειδή μας δείχνει εάν, συνήθως, η εταιρία “εκπλήσσει” θετικά, ή αρνητικά.

Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν η εταιρία εκπλήσσει θετικά (τα πραγματοποιηθέντα είναι υψηλότερα από τα αναμενόμενα), τότε η μετοχή αντιδρά θετικά και μεταβάλλεται η μεσοχρόνια πορεία της. Όταν η εταιρία εκπλήσσει αρνητικά, συνήθως υποχωρεί σημαντικά (ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης).

 

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα για τα επόμενα χρόνια (Yearly Earnings Forecast).

Συνήθως, η πρόβλεψη αυτή αφορά στα επόμενα 3 χρόνια.

 

Στην πρόβλεψη των επόμενων 4 τριμήνων (Quarterly Earnings Forecast).

 

Στο μέγεθος της αλλαγής της πρόβλεψης (Change in Consensus) στο παρελθόν.

 

Στον αριθμό των μεταβολών στην πρόβλεψη και στο εάν η μεταβολή ήταν πτωτική (μείωση των αναμενόμενων κερδών) ή ανοδική (αύξηση των αναμενόμενων κερδών) (Number of Estimates Changed) .

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού δείχνει την τάση της πρόβλεψης.

 

Διαπιστώνουμε ότι, υπάρχει -και παρέχεται- ένα πλούσιο υλικό, ώστε κάποιος να γνωρίζει τις εκτιμήσεις της αγοράς και παράλληλα να μπορεί να παρακολουθεί τί είχε γίνει στο παρελθόν.

Η τάξη των αναλυτών, στις αμερικανικές αγορές, παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και, η κατηγορία αυτών των επαγγελματιών, θεωρείται ως ένας “θεσμικός παράγοντας” στην αγορά, που ο ρόλος της για τη λειτουργία των αγορών, είναι κομβικός. Δε θα μπορούσε άλλωστε να γίνεται διαφορετικά, αφού διαφορετικά είναι αδύνατο να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αχανή αυτή αγορά.

 

Πώς μπορούμε να βρούμε στοιχεία για κάποια εταιρία;

 

Εμείς, αντί να ψάχνουμε (βέβαια, συχνά ψάχνουμε και έτσι βρίσκουμε και νέες πηγές πληροφόρησης), χρησιμοποιούμε την παραπάνω σελίδα του Nasdaq, αλλάζοντας κάθε φορά, κάτι από το URL της. Δείτε πως:

 

Ας υποθέσουμε ότι, η παρακάτω διεύθυνση (URL) αφορά στις προβλέψεις για την Bank of America. Το σύμβολό της είναι BAC.

 

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bac/earnings

 

Βλέπετε ότι, το bac, αποτελεί τμήμα της διεύθυνσης. Αν, σε εκείνο το σημείο, αντί του bac, γράψουμε το σύμβολο μιας άλλης εταιρίας, πχ της Kraft Heinz (KHC), τότε οδηγούμαστε στη σελίδα προβλέψεων της Kraft Heinz.

(Δεν παίζει ρόλο εάν χρησιμοποιήσουμε πεζά ή κεφαλαία)

 

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/KHC/earnings

 

Δείτε τη σελίδα, εδώ.

 

Συνεπώς, κομβικό σημείο είναι να γνωρίζουμε τα σύμβολα των εταιριών που θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Εμείς, συνήθως αναφέρουμε τα σύμβολα των εταιριών που παρακολουθούμε.

Όταν δε γνωρίζουμε ένα σύμβολο, το βρίσκουμε από το yahoo finance (ένα καταπληκτικό site - πολύτιμο εργαλείο για τους επενδυτές κάθε χρηματιστηριακής αγοράς).

 

Ας πάμε σ’ αυτό: Δείτε εδώ.

 

Στο επάνω μέρος της σελίδας, υπάρχει ένα πεδίο, που γράφει “Search for new, symbols or companies” (Ψάξτε για ειδήσεις, σύμβολα ή εταιρίες).

Στο πεδίο εκείνο, αρκεί να βάλουμε τμήμα της ονομασίας της εταιρίας και το σύστημα θα μας παρουσιάσεις μια σειρά από επιλογές.

 

Πρόγραμμα ανακοινώσεων για τις παρακολουθούμενες μετοχές

 

Στον πίνακα παρακολουθούμενων μετοχών έχουμε τοποθετήσει 22 μετοχές.

Αναζητήσαμε τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για κάθε μία απ’ αυτές.

Δείτε εδώ.

 

Στον πίνακα αυτό, αναφέρονται οι ημερομηνίες της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, για την κάθε παρακολουθούμενη εταιρία, για το δ’ τρίμηνο του 2022.

Παράλληλα όμως, υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν:

α) στη σελίδα επενδυτικών σχέσεων της εταιρίας  (στο σημείο που αφορά στην επενδυτική ανακοίνωση και στην εκδήλωση παρουσίασης)

β) στα αποτελέσματα της εταιρίας, από τη σελίδα τους στο yahoo finance.

 

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, την ίδια μέρα, οι εταιρίες πραγματοποιούν εκδηλώσεις ενημέρωσης των αναλυτών και των επενδυτών.

Συχνά, οι εκδηλώσεις αυτές είναι ανοιχτές προς όλους. Κάποιος μπορεί να δηλώσει να συμμετάσχει, είτε μέσω κάποιου προγράμματος webseminar, είτε με άλλο τρόπο μέσω του ίντερνετ, είτε και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης ή άλλης τηλεφωνικής εφαρμογής.

Αν δε συμμετάσχει, από την επόμενη  μέρα, μπορεί να βρει είτε το βίντεο της εκδήλωσης, είτε τα κείμενα.

 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι, στην αμερικανική κεφαλαιαγορά, οι εξελίξεις είναι πολύ αναλυτικές και πολύ “μπροστά” σε σχέση με τη δική μας μικρή, θεσμικά ελλιπώς οργανωμένη και ρηχή χρηματιστηριακή αγορά.

 

Σε σύντομο σχόλιο το απόγευμα, ο κ. Καρατζάς, θα ενημερώσει για την πορεία του χαρτοφυλακίου διεθνών αγορών, ενώ εγώ θα σας ενημερώσω για τις εξελίξεις στη Lavipharm.


Καλή σας μέρα.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text