Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Λάμψα: Στις 13/2 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,47/μετοχή

Λάμψα: Στις 13/2 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,47/μετοχή

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Λάμψα: Στις 13/2 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,47/μετοχή

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Λάμψα την 13.02.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α'1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€ καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 2ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,47 €, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 13.02.2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 20.02.2023 και ώρα 14:00 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α'1).

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

 

Πηγή: euro2day.gr


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text