Αρχική | Χ&Α | Άρθρα - Θέσεις | Γιατί η μετοχή του ΟΤΕ υστερεί στην ανοδική αγορά;

Γιατί η μετοχή του ΟΤΕ υστερεί στην ανοδική αγορά;

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Γιατί η μετοχή του ΟΤΕ υστερεί στην ανοδική αγορά;

Κατά το τελευταίο διάστημα γίνεται μία μεγάλη συζήτηση για την πορεία της μετοχής του ΟΤΕ και τις προθέσεις του βασικού μετόχου (Deutsche Telekom) για το μέλλον της εταιρίας.

Με πρόσφατη ανακοίνωση του βασικού μετόχου και συνεντεύξεις ανώτατων στελεχών της DT, οι προθέσεις της μητρικής εταιρίας, λογικά έχουν ξεκαθαρίσει. Θα ήταν σοβαρότατο ατόπημα, με νομικές προεκτάσεις (ποινικές και αστικές) αν η μητρική εταιρία αθετούσε τα όσα έχει δηλώσει και υποσχεθεί. Συνεπώς, το ζήτημα της πώλησης του ΟΤΕ, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει κλείσει (στο θέμα της εξόδου του από το Χρηματιστήριο, δεν έγινε σαφής αναφορά, όμως, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα).

 

Και τότε, γιατί η μετοχή υστέρησε κατά το πρόσφατο “ράλι” της αγοράς;

 

Κατ’ αρχάς, το να παραμείνει στάσιμη μια μετοχή για διάστημα μερικών μηνών ή -έστω- ενός έτους, δεν είναι ούτε σπάνιο, αλλά ούτε και σοβαρό ζήτημα, τη στιγμή μάλιστα που η απόδοση της συγκεκριμένης μετοχής, στα προηγούμενα -και δύσκολα- χρόνια της αγοράς, ήταν διαρκώς καλύτερη του μέσου όρου της αγοράς και των δεικτών.

Όμως, η πτώση της μετοχής, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2022, δε μπορεί να μείνει ασχολίαστη.

 

Για να αντιληφθούμε τα αίτια της πτώσης, θα πρέπει να μη δούμε τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας των τελευταίων μόνον ετών, ή να μην τα δούμε με τον ωραιοποιημένο τρόπο που τα εμφανίζουν τα δελτία τύπου και που, άκριτα, αναπαράγουν τα ΜΜΕ. Θα πρέπει να δούμε τα μεγέθη και σε βάθος χρόνου, αλλά και σε μετά από την ανάλυσή τους.

 

Το πρόβλημα του ΟΤΕ είναι γνωστό και το έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετά χρόνια: Στασιμότητα των πωλήσεων. Μια στασιμότητα που προκύπτει από τον ανταγωνισμό της αγοράς και την αδυναμία αύξησης των τιμών, σε μια χρονική στιγμή που απαιτούνται διαρκώς νέες επενδύσεις.

 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του ΟΤΕ κατά το 2022, ήταν μόλις 4% -κάτι που η διοίκηση θεωρεί ως “επιτυχία”. Κατά την άποψή μας, είναι επιτυχία, όμως, δε μπορεί να διατυπωθεί ως τέτοια, σε μια (επενδυτική) αγορά που, στην περίοδο αυτή αναζητά διψήφιες αυξήσεις πωλήσεων και κερδών. Δείτε το συνοπτικό πίνακα των μεγεθών:

 

 ΟΤΕ - Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη

σε χιλ.
Πωλήσεις Μικτό Περιθ. Κέρδους Δαπάνες λειτ. % Πωλήσεων Έξοδα τόκων / Πωλήσεις Περιθ. EBIDTA Κέρδη μφ Καθ. Περ. Κέρδους Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρ. Καθ. δανεισμός

2022 3.455.300 77,0% 60,2% 1,0% 39,0% 388.700 11,2% 1.848.900 3.150.300 -464.500

2021 3.368.300 80,2% 56,3% 2,8% 38,5% 589.700 17,5% 1.972.200 3.244.800 -520.300

2020 3.258.900 74,4% 64,6% 1,5% 37,5% 375.700 11,5% 2.139.800 3.416.900 -687.600

2019 3.907.600 69,1% 52,5% 1,3% 31,5% 42.900 1,1% 2.183.100 4.172.900 -654.500

2018 3.798.700 80,1% 69,3% 2,3% 32,9% 165.900 4,4% 2.574.700 4.125.200 -743.900

2017 3.857.100 78,2% 67,7% 3,7% 32,2% 22.800 0,6% 2.589.400 4.512.800 -743.000

2016 3.908.100 77,4% 69,0% 3,9% 32,4% 84.000 2,1% 2.651.700 4.919.900 -539.500

2015 3.902.900 78,7% 70,3% 3,9% 31,3% 128.700 3,3% 2.609.200 4.851.000 -866.600

2014 3.918.400 79,7%


271.500
2.498.400 5.305.900


2013 4.054.100 79,2%


322.800
2.295.700 5.564.700


2012 4.680.300 80,4%


501.600
2.013.800 6.346.000


2011 5.038.300 74,0%


-13.600
1.757.300 7.333.600


2010 5.482.800 75,1%


-139.000
1.652.600 7.885.200


2009 5.984.100 80,7%


400.700
1.979.700 8.314.300


2008 6.407.300 81,1%


597.800
2.173.200 9.252.000


2007 6.319.800 81,5%


773.000
3.054.600 8.478.400


2006 5.891.300 80,8%


730.800
4.888.700 7.659.900


2005 5.475.100 79,8%


-16.500
4.513.400 6.536.200


1) Στη στήλη του "καθαρού δανεισμού", τα αρνητικά μεγέθη σημαίνουν θετικό δανεισμό, δηλαδή η εταιρία οφείλει μεγαλύτερα ποσά δανείων, σε σχέση με το "ταμείο" της.


Δείτε τα αναλυτικά μεγέθη, εδώ.

 

Παρατηρήστε την εξέλιξη των πωλήσεων του ΟΤΕ. Πτωτικές, επί σχεδόν δύο δεκαετίες. Βέβαια, η εταιρία, πέτυχε μια εντυπωσιακή βελτίωση στο καθαρό περιθώριο κέρδους της και έχει αυξήσει τα καθαρά της κέρδη σε εντυπωσιακό επίπεδο.

Ο ΟΤΕ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε επίπεδο προϊόντων και ποιότητας υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο περιθωρίων κερδοφορίας. Όμως, αυτή είναι η αγορά που δραστηροποιείται. Είναι πεπερασμένη και μάλιστα, απαιτητική σε επίπεδο επενδύσεων και εξαιρετικά ανταγωνιστική σε επίπεδο τιμών.

 

Ο ΟΤΕ είναι σήμερα θυγατρική μιας πολύ μεγάλης εταιρίας. Αυτός είναι ο ρόλος του και οι δυνατότητές του πλέον. Δεν είναι ο ΟΤΕ της δεκαετίας του 1990 που εξαπλώνονταν στα Βαλκάνια και είχε τη φιλοδοξία να γίνει η μεγαλύτερη εταιρία τηλεπικοινωνιών της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα απ’ αυτή την οτπική, ίσως το μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρίας, θα ήταν να φύγει από το άρμα της Deutsche Telekom, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί περισσότερες ευκαιρίες. Ίσως. Επειδή από μία άλλη οπτική, το να παραμένει συνδεδεμένη σε ένα άλλο “άρμα”, έχει άλλα πλεονεκτήματα. Είναι θέμα της στρατηγικής που θέλει να αναπτύξει η μητρική εταιρία.

 

Συνεπώς, η επενδυτική κοινότητα, αντιλαμβάνεται πλέον ότι, ο ΟΤΕ, είναι μια εταιρία, με περιορισμένες δυνατότητες “οριζόντιας” ανάπτυξης (σε άλλους τομείς ή άλλες γεωγραφικές περιοχές), σε μια “σφικτή” και δύσκολη αγορά, όπου τα περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας είναι περιορισμένα.

 

Τί θα μπορούσε να κάνει άμεσα ο ΟΤΕ; Να βελτιώσει τη μερισματική του πολιτική. Η εταιρία ανακοίνωσε μια πενιχρή αύξηση του μερίσματος, σε € 0,577 ανά μετοχή, από € 0,571. Παράλληλα, θα δαπανήσει € 175 εκατομμύρια, για επαναγορά μετοχών.

Καλές είναι και οι επαναγορές μετοχών, αφού, μετά την ακύρωσή τους, ενισχύουν την αξία των υπόλοιπων μετοχών, όμως, στην ουσία, πρόκειται για χρηματική διανομή σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών και δη, αυτών που επιθυμούν να “βγουν” από τη μετοχή.

Αν τα € 175 εκατομμύρια τα διέθετε για την ενίσχυση του μερίσματος, τότε το ανά μετοχή μέρισμα θα αυξανόταν κατά € 0,40, κάτι που θα είχε θετικότατες επιδράσεις στην τιμή της μετοχής και δε θα συζητούσαμε σήμερα το πρόβλημα της πορείας της.

Η εταιρία, δίνει μία αξιοσέβαστη μερισματική απόδοση (δείτε εδώ), όμως θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη.

 

Οι μακροχρόνιες αποδόσεις του ΟΤΕ, είναι χαμηλές. Δείτε εδώ. Μόλις 3,0% από την εισαγωγή της (κατά το 1996), ή 6,8% από την 31/12/2020. Είναι από τις “καλές” αποδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς (αφού η αγορά “ρημάχτηκε” κατά την τελευταία δεκαετία), όμως δεν είναι εφάμιλλη άλλων εταιριών στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ.

 

Συμπερασματικά, οι επενδυτές, αντιλήφθηκαν ότι, η μετοχή του ΟΤΕ, ίσως ήταν καλή για τα “δύσκολα” χρόνια του Χρηματιστηρίου, όμως σήμερα, η χρηματιστηριακή αγορά απαιτεί άλλες ταχύτητες και μεγαλύτερες αυξήσεις των μεγεθών. Ο ΟΤΕ, σήμερα, δε μπορεί να πετύχει τις ταχύτητες αυτές. Είναι μία καλή εταιρία, με αξιοπρεπέστατη μερισματική πολιτική, αλλά αν πετυχαίνει άνοδο στην τιμή της μετοχής της, θα την πετυχαίνει μέσα από την ευρύτερη δυναμική της αγοράς και λιγότερο μέσα από την ανάπτυξη των μεγεθών του.

 

Δείτε τον πίνακα πληροφοριών και στοιχείων του ΟΤΕ, στη νέα του, εμπλουτισμένη μορφή: εδώ - (συνδρομητική σελίδα)

 

Γιάννης Σιάτρας


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text