Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Κέρδη-ρεκόρ για τη Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας το 2022

Κέρδη-ρεκόρ για τη Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας το 2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Κέρδη-ρεκόρ για τη Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας το 2022

Η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022, του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, η οποία αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της.

Από την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τεκμαίρεται ότι η ενεργειακή κρίση και οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία δεν είχαν αρνητική επιρροή επί αυτών. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της εταιρείας παρουσιάζονται σαφώς βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της ίδιας περιόδου της προηγούμενης χρήσης, με μοναδική εξαίρεση το κύκλο εργασιών της περιόδου που παρουσιάζει οριακή μείωση. Συγκεκριμένα:

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 30.537.06 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 10.721.53 χιλ. κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, έναντι Ευρώ 30.734,76 χιλ. και Ευρώ 10.287,18 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά -0,64% και 4,22% αντίστοιχα.

Ομοίως, το περιθώριο μικτού κέρδους στην περίοδο του Εννεαμήνου της χρήσης 2022 και στο Γ΄ τρίμηνο της χρήσης, παρουσίασε αυξητικές τάσεις, και ανήλθε στο πρώτο εννεάμηνο της φετινής χρήσης σε 28,36% και στο Γ΄ τρίμηνο της χρήσης σε 27,11% έναντι 23,39% και 26,91% στις αντίστοιχες περιόδους της περσινής χρήσης 2021.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 8.659,80 χιλ. στη περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 2.906,09 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022, έναντι Ευρώ 7.189,91 χιλ. και Ευρώ 2.767,88 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μεταβολή σε ποσοστό 20,44% και 4,99% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 4.817,28 χιλ. στη περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 1.575,10 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2022, έναντι Ευρώ 3.426,08 χιλ. και Ευρώ 1.613,68 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μεταβολή 40,61% και -2,39% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 4.770,17 χιλ. στη περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 1.559,01 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022, έναντι Ευρώ 3.343,56 χιλ. και Ευρώ 1.579,29 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μεταβολή 42,67% και -1,28% αντίστοιχα.

Αντίστοιχη μεταβολή παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρείας, που ανήλθαν σε Ευρώ 5.130,59 χιλ. στη περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 1.684,05 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι Ευρώ 3.734,01 χιλ. και Ευρώ 1.717,37 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μεταβολή 37,40% και -1,94% αντίστοιχα.

Περαιτέρω, στη τρέχουσα χρήση η διοίκηση έθεσε σαν βασικό της στόχο την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης και των προγραμματισμένων και μη δόσεων των τραπεζικών της δανείων από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της, διατηρώντας παράλληλα σε υψηλά επίπεδα τα πιστωτικά όρια των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας, που ανήλθε σε Ευρώ -516,73,26 χιλ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 1.950,55 χιλ. την 31.12.2021.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων της εταιρείας στο υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση εκτιμά στην συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων, βασιζόμενη κυρίως στην μέχρι σήμερα διαμορφωμένη πορεία των εργασιών της.

Τέλος, παρότι με τα σημερινά δεδομένα της παγκόσμιας κατάστασης, με την αύξηση του μεταφορικού κόστους, του φαινομένου της ενεργειακής κρίσης και την συνέχιση των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, είναι αδύνατη οποιαδήποτε αξιόπιστη μελλοντική εκτίμηση της πορείας των αποτελεσμάτων της εταιρείας, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την συνέχιση της θετικής πορείας των εργασιών της, χωρίς να αποκλείει και την έλευση αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση συνεχούς επιδείνωσης των ανωτέρω παραγόντων.

Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text