Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡA | Δελτίο Αποτελεσμάτων 2022 της 23/3/2023 - Αύξηση πωλήσεων κατά 35,2% και κερδών κατά 38,7%.

Δελτίο Αποτελεσμάτων 2022 της 23/3/2023 - Αύξηση πωλήσεων κατά 35,2% και κερδών κατά 38,7%.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Δελτίο Αποτελεσμάτων 2022 της 23/3/2023 - Αύξηση πωλήσεων κατά 35,2% και κερδών κατά 38,7%.

Μέχρι και σήμερα (23/3/2023), 21 από τις 146 εισηγμένες εταιρίες, έχουν δημοσιεύσει πλήρη ή μερικά στοιχεία για τα αποτελέσματά τους και τα οικονομικά τους μεγέθη για τη χρήση του 2022.

Από τις 21 εταιρίες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, οι 15 έχουν δημοσιεύσει πλήρες Οικονομικό Δελτίο Χρήσης και οι 6 έχουν δημοσιεύσει Δελτία Τύπου. Πιο συγκεκριμένα, δείτε εδώ.

 

Από τις 21 εταιρίες, έχουμε επεξεργαστεί και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των 17 εξ αυτών. Εξαιρούμε τις τράπεζες, λόγω διαφορετικής σύνταξης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων τους.

Σημειώνουμε ότι, ο υπολογισμός για όλα τα έτη που καταγράφουν οι συγκεντρωτικοί πίνακες, γίνεται με βάση τις ίδιες εταιρίες (είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο, για τόσο μεγάλη χρονική περίοδο, στον ελληνικό Τύπο, κατά τη διάρκεια δημοσίευσης των αποτελεσμάτων).

Και, κατά το επόμενο διάστημα, μέχρι και την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων, κάθε φορά που δημοσιεύεται ένας ισολογισμός, αυτός θα προστίθεται, την ίδια μέρα, στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα.

(Δείτε εδώ τον πίνακα για την περίοδο 2015-2022. Λόγω χώρου, στη σελίδα δημοσιεύθηκε μικρότερη περίοδος, δηλαδή από 2016 έως 2022).

Οι συνολικές πωλήσεις των 17 εταιριών, φτάνουν στα € 46.028 εκατομμύρια και είναι αυξημένες κατά 35,5% σε σχέση με το 2021. Παράλληλα, ο μέσος ρυθμός αύξησης (ΜΕΡΑ) των πωλήσεων κατά την τελευταία 5ετία (2017-2022), υπολογίζεται σε 9,9%, επίδοση που είναι πάρα πολύ ικανοποιητική.

 

Τα κέρδη, μετά από φόρους, υπολογίζονται σε € 3.209 εκατομμύρια και είναι αυξημένα κατά 38,5% σε σχέση με τα κέρδη του 2021. Ο μέσος ρυθμός αύξησης των κερδών κατά την προηγούμενη 5ετία, υπολογίζεται σε 21,2%.

 

(σε χιλιάδες ευρώ) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Μετ. 2021-2022 Μετ. 2017-2022 ΜΕΡΑ 2017-2022
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 8.918.166 9.446.983 9.885.287 11.084.484 9.568.127 12.347.178 14.323.421 16,0% 51,6% 8,7%
Ταμειακά Διαθέσιμα 3.237.582 3.148.070 2.877.715 3.666.151 3.592.516 3.919.892 3.583.395 -8,6% 13,8% 2,6%
Σύνολο Ενεργητικού 25.910.657 26.564.022 27.466.126 29.967.501 29.153.345 31.737.629 35.266.065 11,1% 32,8% 5,8%
Ίδια Κεφάλαια 10.387.757 10.701.669 11.134.146 10.632.842 10.060.195 11.226.433 12.305.747 9,6% 15,0% 2,8%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.577.944 7.061.419 7.521.839 10.057.627 10.318.580 10.321.792 11.202.605 8,5% 58,6% 9,7%
Μακρ. Δανειακές Υποχρεώσεις 6.063.932 5.570.152 5.981.204 7.617.074 7.716.164 7.639.446 8.297.453 8,6% 49,0% 8,3%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.905.934 8.741.705 8.771.369 9.408.632 8.463.366 10.189.398 11.816.011 16,0% 35,2% 6,2%
Βραχ. Δανειακές Υποχρεώσεις 2.707.663 2.924.906 2.531.281 3.010.493 2.229.881 2.515.470 2.402.972 -4,5% -17,8% -3,9%
Σύνολο Υποχρεώσεων 15.457.836 15.862.351 16.331.860 19.234.655 18.781.947 20.511.192 23.018.614 12,2% 45,1% 7,7%
Υποχρεώσεις / Παθητικό 59,66% 59,71% 59,46% 64,19% 64,42% 64,63% 65,27%


Πωλήσεις 19.442.781 21.092.425 23.351.721 23.978.640 20.453.693 25.198.310 32.022.014 27,1% 51,8% 8,7%
Κόστος Πωληθέντων 12.255.468 13.541.076 15.667.072 16.428.122 14.186.734 17.562.630 22.845.413 30,1% 68,7% 11,0%
Μικτά κέρδη 7.187.874 7.551.300 7.714.646 7.550.516 6.266.958 7.636.307 9.071.893 18,8% 20,1% 3,7%
Μικτό Περιθ. Κέρδους 36,97% 35,80% 33,04% 31,49% 30,64% 30,30% 28,33%


Λοιπά έσοδα (μείον έξοδα) 197.463 206.445 268.891 223.117 248.205 504.291 429.746 -14,8% 108,2% 15,8%
Δαπάνες λειτουργίας 5.655.817 5.649.564 5.749.313 5.180.482 4.980.677 5.050.110 5.948.890 17,8% 5,3% 1,0%
Δαπάνες λειτ. ως % των Πωλήσεων 29,09% 26,78% 24,62% 21,60% 24,35% 20,04% 18,58%


Χρηματοοικονομικά Έξοδα 495.141 486.597 417.421 424.730 480.799 466.158 430.583 -7,6% -11,5% -2,4%
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 2,55% 2,31% 1,79% 1,77% 2,35% 1,85% 1,34%


EBIDTA 3.280.213 3.550.911 3.788.204 4.120.870 3.530.022 4.626.531 5.584.347 20,7% 57,3% 9,5%
Περιθώριο EBIDTA 16,87% 16,84% 16,22% 17,19% 17,26% 18,36% 17,44%


Κέρδη μετά από φόρους 791.613 854.664 1.148.817 1.067.733 904.165 1.987.067 2.334.468 17,5% 173,1% 22,3%
Καθ. Περ. Κέρδους 4,07% 4,05% 4,92% 4,45% 4,42% 7,89% 7,29%


 

Όμως, καθώς τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα επηρεάζονται σημαντικά από τα μεγέθη της ΕΛΠΕ, έχει σημασία η εξέταση να γίνει και χωρίς τη συγκεκριμένη εταιρία.

Οι συνολικές πωλήσεις των 16 εταιριών, φτάνουν στα € 31.520 εκατομμύρια και είναι αυξημένες κατά 27,3% σε σχέση με το 2021. Παράλληλα, ο μέσος ρυθμός αύξησης (ΜΕΡΑ) των πωλήσεων κατά την τελευταία 5ετία (2017-2022), υπολογίζεται σε 8,8%, επίδοση που είναι πάρα πολύ ικανοποιητική.

Τα κέρδη, μετά από φόρους, υπολογίζονται σε € 2.334 εκατομμύρια και είναι αυξημένα κατά 17,5% σε σχέση με τα κέρδη του 2021. Ο μέσος ρυθμός αύξησης των κερδών κατά την προηγούμενη 5ετία, υπολογίζεται σε 22,3%.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: