Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Μοτοδυναμική: Εξαγόρασε το 100% της θυγατρικής Lion Rental

Μοτοδυναμική: Εξαγόρασε το 100% της θυγατρικής Lion Rental

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μοτοδυναμική: Εξαγόρασε το 100% της θυγατρικής Lion Rental

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  σε συνέχεια της από 12.04.2023 ανακοίνωσής της σχετικά με τη σύναψη προσυμφώνου για την απόκτηση 363.354 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών από το μέτοχο μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρίας «LION RENTAL A.E.», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και σε εκτέλεση του προσυμφώνου αυτού, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα (25.05.2023) συνήψε το οριστικό συμφωνητικό αγοράς και απόκτησης των ως άνω 363.354 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «LION RENTAL A.E.».

Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 7.700.000,00 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία κατέστη μοναδική μέτοχος της θυγατρικής εταιρίας «LION RENTAL Α.Ε.», έχουσα το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου της ως άνω θυγατρικής, τα οποία ενσωματώνονται σε 1.863.354 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text