Αρχική | Πολιτική | Δημόσια Διοίκηση | Στήνεται πλατφόρμα για καταγραφή της ροής «μαύρου» χρήματος

Στήνεται πλατφόρμα για καταγραφή της ροής «μαύρου» χρήματος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Στήνεται πλατφόρμα για καταγραφή της ροής «μαύρου» χρήματος

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς»

Η δαπάνη του έργου είναι 304.425 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του εθνικού σχεδίου δράσης καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και του σχετικού ν. 4557/18 για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Επιτροπή Στρατηγικής, αποφάσισε το 2020 τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη - μέλη της ΕΕ .

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο, «Οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των αρμόδιων αρχών, καθώς και των δικαστικών, εισαγγελικών, αστυνομικών, φορολογικών αρχών και υπηρεσιών, τηρούν πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τομείς ή θέματα της αρμοδιότητάς τους. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται ετησίως από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Σήμερα η συλλογή των στατιστικών αυτών δεδομένων είναι μια μη αυτόματη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς, όπως αυτοί αναφέρονται στον νόμο, διαβιβάζουν τα στατιστικά δεδομένα αρμοδιότητάς τους στο ΥΠΟΙΚ. Η δημιουργία πλατφόρμας για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων θα ελαχιστοποιήσει τον χρόνο συλλογής και θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίησή τους για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας του συστήματος πρόληψης και καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία θα εγγραφούν ως χρήστες, εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών (ΥπΟικ), οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των αρμόδιων αρχών, καθώς και δικαστικών, εισαγγελικών, αστυνομικών, φορολογικών αρχών και υπηρεσιών, και στην οποία, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης την οποία θα λαμβάνουν, θα καταχωρούν τα στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητάς τους.

Με τον τρόπο, αυτό, ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (δηλαδή, το Τμήμα Δ΄ – Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών) θα συγκεντρώνει αυτόματα, από τις αρμόδιες αρχές, τα πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία τα οποία αυτοί τηρούν, και τα οποία, θα διαβιβάζονται κατόπιν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα θα παρέχει, μέσω κατάλληλου υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών, τη δυνατότητα πρόσβασης διαφορετικών χρηστών, αναλόγως της δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής εκ της οποίας προέρχονται, σε συγκεκριμένες λειτουργίες και δεδομένα, επιτρέποντας έτσι τη διαβαθμισμένη και ασφαλή, για όλους, πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα θα λειτουργεί επίσης υποσύστημα δημιουργίας αναφορών το οποίο θα υποστηρίζει τη δημιουργία αναφορών μετά από κατάλληλη επεξεργασία των καταχωρημένων στατιστικών δεδομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι αναφορές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Μαρία Μόσχου

Πηγή: www.euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text