Αρχική | Απόλυτο Σύστημα | Απόλυτο Σύστημα - Ελεύθερη Πρόσβαση | Τα σήματα του "απόλυτου συστήματος" στην παρούσα πτωτική φάση - Ποιό σήμα θα ακολουθήσουμε;

Τα σήματα του "απόλυτου συστήματος" στην παρούσα πτωτική φάση - Ποιό σήμα θα ακολουθήσουμε;

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Δείτε το διάγραμμα του Γενικού Δείκτη και της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ημερών, για τις τελευταίες 200 συνεδριάσεις, εδώ. (Στοιχεία της 3/10/2023).

Πρατηρούμε την πτώση του ΓΔ κατά το τελευταίο διάστημα και το επικίνδυνο πλησίασμα της καμπύλης του ΓΔ με την καμπύλη του ΚΜΟ-200 ημερών (στις 3/10/2023, η μεταξύ τους απόσταση είχε φθάσει μόλις στο 1,39%, η οποία είναι και η χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από την 7/11/2023).

Παρατηρούμε επίσης ότι, η κλίση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ημερών, παραμένει ανοδική και μάλιστα, με ικανοποιητική ισχύ.

 

Η πιθανότητα πτωτικής διάσπασης, είναι πολύ μεγάλη. Αυτή, θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και σήμερα.

Στην περίπτωση αυτή, οι παραλλαγές “Απλός ΚΜΟ-200 ημερών” και “ΚΜΟ-200 ημερών / Υψηλό-Χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών” θα δώσουν “σήμα εξόδου”.

Αν ο ΓΔ παραμείνει κάτω από την καμπύλη του ΚΜΟ-200 και κατά τις επόμενες δύο μέρες (ας μην ξεχνάμε ότι, οι διασπάσεις που κρατούν 1 ή 2 μέρες, είναι αρκετά συχνό φαινόμενο), τότε, σήμα πώλησης θα δώσουν και οι παραλλαγές “Φίλτρο 1 ημέρας” και “Φίλτρο 2 ημερών”.

 

Δεν θα δώσουν “σήμα πώλησης” οι παραλλαγές “Εξομαλυντής 3 ημερών” και “Εξομαλυντής 5 ημερών”.

Υπενθυμίζουμε ότι, για να παραχθεί σήμα πώλησης από τις παραλλαγές των “εξομαλυντών”, θα πρέπει, ταυτόχρονα: α) Η καμπύλη του ΓΔ να βρίσκεται κάτω από την καμπύλη του ΚΜΟ-200 ημερών και β) Η καμπύλη του ΚΜΟ-200 να έχει πτωτική τροχιά, δηλαδή, να υποχωρεί.

 

Σημειώνουμε ότι, κατά την είσοδό μας στην αγορά, επειδή θέλαμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι για την άνοδο της αγοράς, στις 19/12/2022, είχαμε χρησιμοποιήσει την παραλλαγή “εξομαλυντής 3 ημερών” και έτσι, είχαμε καθυστερήσει αρκετά την είσοδό μας, κάτι που μας είχε στοιχίσει σε απόδοση. Την ημέρα της εισόδου μας, ο ΓΔ βρισκόταν στις 916 μονάδες, ενώ, κατά την ημέρα της αρχικής ανοδικής διάσπασης του ΚΜΟ-200 ημερών (στις 31/10/2022) και του πρώτου σήματος εισόδου, η τιμή του ήταν 874 μονάδες. Όμως, είχαμε αποδεχθεί να “πληρώσουμε” την καθυστέρησή μας, για να είμαστε βέβαιοι για την τάση της αγοράς, αφού, γνωρίζουμε ότι, ο “εξομαλυντής 3 ημερών” (όπως και των 5 ημερών) είναι δείκτες που δρουν καθυστερημένα, αλλά με μεγαλύτερη βεβαιότητα και για το λόγο αυτό, παράγουν λιγότερες πράξεις και με μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας.

 

Το πότε θα πάρει πτωτική τροχιά η καμπύλη του ΚΜΟ-200 είναι θέμα χρόνου (αριθμού συνεδριάσεων), αλλά και θέμα τιμών του ΓΔ.

 

Σε υποθετικά σενάρια που κάναμε, με καθημερινή μείωση του Δείκτη, κατά 10 μονάδες, για διάστημα 20 συνεδριάσεων, δηλαδή μέχρι τις 960 μονάδες, μόλις την 20η συνεδρίαση, η καμπύλη του ΚΜΟ-200 ημερών “γύρισε” αρνητική, δηλαδή, σε αρνητική τροχιά.

 

Τί σημαίνει αυτό;

 

Κατ’ αρχάς, αυτό συμβαίνει επειδή, η ανοδικότητα του ΓΔ κατά τους προηγούμενους μήνες, ήταν πολύ ισχυρή και μάλιστα, ήταν ισχυρή, μετά από ένα διάστημα χαμηλών τιμών και απαξίωσης. Άρα, η κλίση του (ο συντελεστής διεύθυνσής της) ήταν μεγάλη. Καμπύλες με τέτοια κλίση, δύσκολα γυρίζουν.

 

Εάν η καμπύλη “γυρίσει” αρνητική, στις 960 μονάδες (σημειώνουμε ότι, οι μονάδες του ΓΔ είναι ένας μόνο παράγοντας, ο δεύτερος είναι ο αριθμός των συνεδριάσεων), σημαίνει ότι, ο ΓΔ θα πρέπει να υποχωρήσει κατά 22% από το υψηλό κλείσιμο της 25/7/2023 (στις 1345,95 μονάδες).

 

Επίσης, σημειώνουμε ότι, σήμερα η αγορά βρίσκεται σε φάση διόρθωσης, αφού ο ΓΔ έχει υποχωρήσει πάνω από το -10% από το υψηλό του.

Για να βρεθεί σε φάση “πτώσης” (bear market) θα πρέπει να υποχωρήσει πάνω από -20%, δηλαδή να βρεθεί κάτω από τις 1076,80 μονάδες.

 

Η καθυστέρηση του γυρίσματος της κλίσης της καμπύλης του ΚΜΟ-200 και της εμφάνισης του σήματος εξόδου από τις παραλλαγές των εξομαλυντών 3 και 5 ημερών, συμβαίνει, επειδή η αγορά, κατά την άνοδό της, ήταν πολύ ισχυρή.

 

Αν κάποιος επιλέξει να ακολουθήσει το σήμα του εξομαλυντή, θα το κάνει επειδή πιστεύει ότι το παρόν “γύρισμα” της αγοράς, είναι προσωρινό και ότι, μέσα από κάποια διαδικασία και κάποιον “καταλύτη”, η αγορά θα γυρίσει και πάλι ανοδικά.

 

Αν κάποιος επιλέξει να ακολουθήσει το σήμα του “απλού ΚΜΟ-200” ημερών, ή της παραλλαγής του “Χαμηλού - Υψηλού κλεισίματος 20 ημερών”, θα το κάνει, επειδή πιστεύει ότι, η αγορά μπορεί να πάει πιο κάτω. Επίσης, πιστεύει ότι, θα προλάβει να “ξαναμπεί” στην αγορά, όταν ο ΓΔ διασπάσει και πάλι ανοδικά τον ΚΜΟ-200 και ότι, αυτό θα το κάνει, σε χαμηλότερο σημείο από το σημείο εξόδου.

 

Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, δε τις γνωρίζει κανείς, με ακρίβεια.

 

Από τη μελέτη του απόλυτου συστήματος, μπορούμε να πούμε ότι:

α) Το φαινόμενο του να έχει “δίκιο” ο “εξομαλυντής”, είναι αρκετά συχνό, ιδίως όταν η μεταβολή της κατεύθυνσης της αγοράς (πτώση στη συγκεκριμένη περίπτωση) είναι προσωρινή.

β) Το φαινόμενο της “άστοχης” διάσπασης του ΓΔ επί της καμπύλης του ΚΜΟ-200, είναι επίσης συχνό.

γ) Όταν δεν υπάρχει σαφής και αιτιολογημένη τάση (είτε ανοδική, είτε πτωτική) της αγοράς, τότε, οι “αποτυχημένες” διασπάσεις του ΓΔ, κοστίζουν σε μονάδες του ΓΔ, για όσους ακολουθούν το σύστημα. Για το λόγο αυτό, ο βαθμός της επιτυχίας του “απλού ΚΜΟ” είναι σχετικά χαμηλός.

 

Ο επενδυτής, θα πρέπει να σταθμίσει τα γεγονότα και το πώς αυτά διαμορφώνουν τις προοπτικές.

Κατά την άποψή μας, οι πιθανότητες, να εξελιχθεί η ελληνική οικονομία ανοδικά, στα επόμενα χρόνια, είναι υψηλότερες από το να εξελιχθεί πτωτικά.

Το θέμα που υπάρχει (και αυτό επηρεάζει σημαντικά πλέον την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά) είναι η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και η πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, που διαμορφώνουν μία πολύ άσχημη κατάσταση για τις μετοχές.

Σε ότι έχει να κάνει με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι πιθανότητες να εξελιχθούν αρνητικά τα πράγματα, είναι υπαρκτές και ίσως “μοιρασμένες”.

Με αυτά, θα ασχοληθούμε σε αυριανό μας δημοσίευμα.

 

Από την πλευρά μας, στο δικό μας εκπαιδευτικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε το σήμα του “εξομαλυντή 3 ημερών”, δηλαδη΄την παραλλαγή με την οποία εισήλθαμε στην αγορά.

 

Θα επανέλθουμε με σύντομο σχόλιο, μετά τη συνεδρίαση.

Η "αγωνία" για σήμερα, μετατίθεται στις ΗΠΑ, όπου παρακολουθούμε την εξέλιξη των επιτοκίων, τα οποία, κατά το τελευταίο διάστημα, προκαλούν μεγάλη ζημιά στις μετοχές.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text